Všetci chceme pre svojich blízkych len to najlepšie. Keď nadíde čas, kedy sa náš príbuzný už o seba nedokáže postarať, zvyčajne nám ako prvé napadne hľadať pre neho čo najvhodnejšie riešenie. Odňať mu pohodlie domova nie je nikdy dobrý nápad. Nie je však možné chodiť do práce, starať sa o deti a byť mu k dispozícii 24 hodín denne. Preto je najlepšie najať si opatrovateľský personál do domácnosti. Môže to byť veľmi nákladné. Ak však žijete v Írsku, vláda vám určite podá pomocnú ruku.

Čo ponúka Írsko opatrovateľom?

V mnohých krajinách EÚ existuje buď jedna možnosť, alebo nejasne definované pravidlá a predpisy v súvislosti s financovaním opatrovateľa. Írsko ponúka dve možnosti, z ktorých si môžete vybrať v závislosti od svojich potrieb a presných pracovných podmienok. Okrem toho existuje ešte jeden dodatočný grant, ktorý môže opatrovateľ získať.

Príspevok na opatrovanie

Príspevok na opatrovanie je týždenná sociálna dávka. Môžu ho požadovať opatrovatelia starajúci sa o osoby, ktoré potrebujú podporu z dôvodu vyššieho veku, choroby alebo zdravotného postihnutia. Aby opatrovateľ mohol dostávať príspevok, jeho príjem musí byť nižší ako určitá suma, ktorá závisí od viacerých faktorov. Ďalšími podmienkami na získanie príspevku je poskytovanie starostlivosti na plný úväzok a nevykonávanie iných činností, ktoré by presahovali 18,5 hodiny týždenne. Výška týždennej sumy príspevku závisí od kritérií, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Opatrovateľský personál Maximálna týždenná sadzba
Vek do 66 rokov, starostlivosť o 1 osobu236 €
Vek do 66 rokov, starostlivosť o 2 alebo viac osôb354 €
Vek 66 rokov a viac a starostlivosť o 1 osobu274 €
Vek 66 rokov a viac a starostlivosť o 2 osoby411 €
V prípade, že má opatrovateľka dieťa do 12 rokov, príspevok sa zvyšuje o 42€ a o 50€, ak má deti staršie ako 12 rokov. Zvýšený príspevok je možné poberať, kým dieťa nedosiahne vek 22 rokov, pokiaľ ešte študuje. Dieťa musí mať trvalý pobyt v danom štáte a musí s ňou žiť.

Pacient alebo osoba, ktorá potrebuje starostlivosť, ju musí vyžadovať v celodennom rozsahu. Sú to osoby, ktoré:

  • potrebujú neustály dohľad, pretože by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre iné osoby alebo pre seba,
  • potrebujú pomoc pri každodenných činnostiach, ako je vstávanie, chôdza, jedenie, pitie a hygiena,
  • pravdepodobne budú potrebovať starostlivosť počas nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Čas, ktorý musí opatrovateľ stráviť s pacientom, by mal byť najmenej 35 hodín týždenne rozložených na minimálne päť dní v týždni. Konečné rozhodnutie o tom, či osoba potrebuje celodennú starostlivosť, prijíma Ministerstvo sociálnej ochrany (DSP).

V prípade, že sa opatrovaná osoba musí natrvalo presťahovať do domova dôchodcov alebo zomrie, príspevok sa môže vyplácať ešte počas nasledujúcich dvanástich týždňov.

Benefit na opatrovanie

Benefit sa vypláca ľuďom, ktorí odídu z práce alebo si skrátia pracovný čas, aby sa mohli o niekoho starať na plný úväzok. Aby mal opatrovateľ nárok na túto dávku, musí mať dostatok zaplatených príspevkov na sociálnom zabezpečení. To znamená, že od nástupu do zamestnania zaplatil aspoň 156 príspevkov. Podmienkou je aj minimálne 39 príspevkov zaplatených v príslušnom zdaňovacom období a za posledných dvanásť mesiacov, ako aj 26 príspevkov v predchádzajúcom roku. Príspevky od samostatne zárobkovo činných osôb sa nezapočítavajú. Na druhej strane je možné na splnenie požiadaviek na získanie benefitu použiť sociálne poistenie z inej krajiny EÚ alebo Spojeného kráľovstva. Sociálny príspevok za posledný týždeň však musí byť zaplatený v Írsku.

OpatrovateľMaximálna týždenná sadzba
Starostlivosť o 1 osobu237 €
Starostlivosť o viac ako 1 osobu 355,50 €
V tomto prípade platí to isté, čo pri predchádzajúcom príspevku na opatrovanie. Ak má opatrovateľka deti, benefit sa navyšuje o rovnaké sumy.

Benefit na opatrovanie, rovnako ako príspevok, sa vzťahuje na opatrovanie na plný úväzok a opatrovateľ nemôže vykonávať iné činnosti, ako je ďalšia práca alebo štúdium, viac ako 18,5 hodiny týždenne. V prípade, že pacient zomrie, opatrovateľ môže poberať príspevok ešte šesť týždňov po smrti.

Grant na podporu opatrovateľa

Takzvaný grant na podporu opatrovateľa sa vypláca raz ročne na každú osobu, o ktorú sa opatrovateľ stará. V roku 2023 dosiahla táto suma výšku 1850 eur. Vypláca sa automaticky v júni v prípade, že opatrovateľ poberá príspevok na opatrovanie alebo benefit na opatrovanie. Opatrovateľ však musí spĺňať kritériá, aby ju mohol dostávať. Po prvé, je určená len pre bežných obyvateľov Írska (odvádzajú tam dane). Po druhé, starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej šesť mesiacov a toto obdobie musí zahŕňať prvý júnový štvrtok. Počas týchto šiestich mesiacov nesmie opatrovateľ stráviť v inej práci, ak má nejakú ešte popritom, alebo štúdiom viac ako 18,5 hodiny týždenne.

Keďže už viete, do akej miery vám vláda v Írsku môže pomôcť s finančnými prostriedkami potrebnými na opatrovateľa, zostáva už len nájsť toho správneho. Vzhľadom na kritický nedostatok opatrovateľov v Írsku to môže byť komplikované.

Preto je najlepšie nechať to na profesionálov. Na základe vašich potrieb vám môžeme nájsť tú pravú osobu. Keďže pracujeme takmer v celej Európe, nedostatok opatrovateľov najmä v Írsku pre nás nepredstavuje problém. A v prípade, že nie ste presvedčení o tom, že najímanie opatrovateľa zo zahraničia je dobrý nápad, tu si môžete prečítať všetko o pozitívach.