Nemecký odborový zväz rušňovodičov GDL sa aktívne pripravuje na svoj štvrtý štrajk proti spoločnosti Deutsche Bahn (DB). Medzi ich hlavné požiadavky patrí 550 EUR mesačne navyše na zamestnanca a skrátenie pracovného času na 35 hodín týždenne. Napriek snahe DB pri predkladaní ponúk navrhované zvýšenie o 4,8 % nespĺňa očakávania GDL.

Vplyv štrajkov

Dôsledkom týchto prebiehajúcich štrajkov je výrazné obmedzenie služieb verejnej dopravy poskytovaných spoločnosťou DB počas určených období štrajku. Cestujúci v rámci Nemecka môžu v dôsledku toho očakávať prerušenia, meškania a nepohodlie.

Trvanie štrajkov

Po dvoch výstražných štrajkoch v decembri a dlhšom trojdňovom štrajku začiatkom tohto mesiaca je začiatok ďalšieho a údajne posledného štrajku naplánovaný na 24.01.2024 a bude trvať šesť dní.

Informácie pre cestujúcich

Našim váženým klientom, ktorí cestujú v rámci Nemecka, špecializovaní dispečeri spoločnosti Atena aktívne a nepretržite monitorujú situáciu. Ubezpečujeme vás, že sme pevne odhodlaní minimalizovať poruchy spôsobené prebiehajúcimi štrajkami. Keďže chápeme význam bezproblémového cestovania, aktívne pracujeme na tom, aby vaša cesta zostala čo najplynulejšia bez ohľadu na prebiehajúce pracovné spory.

Stanovisko a úvahy

Pri uznávaní perspektív GDL aj DB je nevyhnutné uznať tvrdú prácu zamestnancov a potrebu úpravy platov, aby sa udržal krok s infláciou. V spoločnosti Atena plne chápeme význam spravodlivého odmeňovania. Preto aspoň raz ročne vykonávame úpravy pre všetkých, ktorí u nás pracujú. Hoci si vážime silu štrajkov ako nástroja na vyjednávanie, sme pevne presvedčení, že takéto opatrenia by sa mali zvažovať len ako posledná možnosť.

Náš pohľad

V spoločnosti Atena vnímame výzvy, ktorým čelia zamestnanci, keď sa snažia nájsť rovnováhu medzi svojím úsilím a finančnou stabilitou. V súlade s naším záväzkom podporovať produktívny dialóg sa zasadzujeme za konštruktívne rokovania, ktoré uprednostňujú blaho oboch strán. Hoci štrajky môžu mať vplyv, podporujeme hľadanie alternatívnych riešení pred tým, ako sa k takýmto opatreniam uchýlime.

V spoločnosti Atena naše odhodlanie presahuje konvenčné oblasti sprostredkovania práce. Sme hrdí na to, že sme pre našich klientov oporou, najmä keď nás najviac potrebujú. Jedným z kľúčových aspektov tohto záväzku je náš proaktívny prístup k riešeniu problémov v oblasti dopravy. Chápeme, že spoľahlivá doprava je základným prvkom každodenného života, a neúnavne pracujeme na tom, aby naši klienti čelili minimálnym poruchám. Od zabezpečenia pracovných príležitostí až po uľahčenie hladkého prechodu sme tu na každom kroku a zabezpečujeme, aby sa vaša cesta vyznačovala podporou, spoľahlivosťou a úspechom.