Prevencia má svoje miesto v mnohých oblastiach nášho života. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Umývanie rúk je alfa omega

Cesta vírusu či baktérie do tela je jednoduchá. Stačí sa chytiť napríklad infikovaného nábytku, kľučky alebo použitého riadu. Ak sa prsty nesúce vírus následne dotknú sliznice úst, nosa či očí, chrípka dokáže preniknúť do organizmu.

Dôkladné umývanie rúk je najlepšou prevenciou pred možnosťou infikovania sa prostredníctvom kontaktu rúk s inými povrchmi. Samozrejmosťou by malo byť mechanické umytie rúk na pracovisku, pred každým jedlom, po toalete a aj po návrate domov. Odporúča sa tiež aj po každom zakašľaní a kýchnutí. Ak nemáte k dispozícii vodu a mydlo, je dôležité používať dezinfekčné gély na alkoholovej báze, prípadne vlhčené dezinfekčné obrúsky. Sú vysoko efektívne a ruky dezinfikujú.

Miesto sušiča rúk sa odporúčajú používať jednorázové papierové utierky, pretože je to rýchle a použité utierky možno ľahko zlikvidovať. Rovnako je dôležité dodržiavať pravidelné vetranie kancelárií, ktoré pomôže zredukovať potenciálny výskyt bacilov (prípadne vírusu) na pracovisku.

Prevencia proti akútnym ochoreniam na pracovisku

Vylúčenie zamestnanca z pracovného kolektívu do domácej liečby sa odporúča v prípade prítomnosti kašľa, bolesti hrdla, nádchy, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, zimnice a teploty vyššej ako 38°C. Pokiaľ je pracovník iba prechladnutý (kýcha, kašle) a je bez zvýšenej teploty, je vhodné, aby sa zdržiaval v miestnosti sám a vyhýbal sa kontaktu s ostatnými pracovníkmi.

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahuje na zamestnancov a zamestnávateľov vo všetkých odvetviach. Povinnosťou zamestnávateľov je zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Koronavírus alebo obyčajná chrípka?

Situácia okolo koronavírusu sa v posledných dňoch mení takmer z hodiny na hodinu. V porovnaní s minulosťou je v súčasnosti výhodou vyššia úroveň hygieny. Naopak nevýhodou je fakt, že svet je oveľa viac prepojený ako kedysi. Cestovanie sa stáva rizikovým faktorom (aj) v prípade koronavírusu. Infekciu si človek môže priniesť z ohniska jej výskytu a v prípade neinformovanosti alebo neopatrnosti ju šíriť ďalej.

Infekcia sa pri vírusoch šíri kvapôčkovou cestou a prenos je pravdepodobný až pri dlhšom kontakte s nakazenou osobou. Vírus mimo hostiteľského organizmu hynie rýchlo, neprenáša sa teda poštovými zásielkami. Inkubačná doba je do 14. dní, no najčastejšie sa pohybuje okolo 5. dní. Najlepším preventívnym opatrením je dodržiavanie hygieny a časté umývanie rúk, obmedzenie kontaktu s ľuďmi prejavujúcimi príznaky a obmedzenie pohybu na miestach s veľkým počtom ľudí.

Príznaky chrípky si ľudia môžu mýliť s koronavírusom, preto netreba byť za každých okolností v strese. Avšak treba k svojmu organizmu a zdravotnému stavu pristupovať zodpovedne. Vírus je dôvodom na opatrnosť, ale nie na paniku. Mimo ohnísk nákazy teda nie je dôvod, prečo by sme nemali žiť normálnym životom.