Atena poskytla pomoc ukrajinským utečencom

Vo februári tohto roka zasiahol Ukrajinu vojnový konflikt s Ruskom. Nepriaznivá situácia donútila jej obyvateľov, predovšetkým ženy a deti, utiecť do susedných a ďalších, vzdialenejších štátov za bezpečím a pokojom. Mnoho ukrajinských odídencov uchýlilo aj Slovensko. Pomoc utečencom je minimum toho, čo im za ťažkých okolností, ktoré prežívajú, možno poskytnúť.

Základnou potrebou je bývanie

Prvoradou vecou, ktorú utečenci po príchode do inej krajiny nutne riešia, je to, kde budú bývať. Potrebujú nájsť čím-skôr miesto, kde sa môžu usídliť a zostať. Neskôr prichádza otázka, kde sa zamestnajú, aby mali z čoho žiť. Väčšinu migrantov tvoria ľudia, ktorí sa nemajú ani nebudú mať kam vrátiť, keď vojna raz skončí. Dôvodom je to, že prišli o svoje domovy, ktoré boli v dôsledku bojov poškodené alebo úplne zničené. Preto v azyle – v krajine, do ktorej utiekli – zostanú dlhodobo či dokonca natrvalo a vytvoria si tam časom nový domov.

Pomoc utečencom – dobrovoľný dobročinný skutok

Utekajúci Ukrajinci v núdzi dostávajú bývanie zadarmo. Ubytovať ich umožňujú dotácie z ministerstiev, z ministerstva vnútra a ministerstva dopravy. Jednotlivcom, samosprávam a inštitúciám, ktoré poskytujú pomoc vo forme ubytovania, preplácajú finančné náklady s tým spojené. Samozrejme, na to, aby mohli ukrajinskí utečenci na Slovensku bez problémov fungovať, ubytovať sa či zamestnať sa, musia získať štatút odídenca s dočasným útočiskom. Poskytnutie ubytovania nie je povinnosťou, ale dobrovoľným skutkom každého, kto sa pre tento dobrý čin rozhodne.

Pomoc utečencom – zapojila sa aj Atena

Naša spoločnosť Atena v pomoci nezaostáva. Našim východným susedom v ťažkej situácii podala pomocnú ruku. Od augusta sme im poskytli zatiaľ na vlastné náklady možnosť ubytovať sa v našej novozakúpenej budove v Banskej Bystrici. Ide o priestory bývalého penziónu s izbami na úrovni v časti Medený hámor. Odídencom z Ukrajiny sme zabezpečili 60 lôžok. Ide o ľudí, prevažne ženy, ktorí pracujú alebo sa snažia nájsť si prácu. Rovnako sa snažia začleniť do života, adaptovať sa v našej krajine a chcú byť prínosom pre spoločnosť. Títo utečenci sa učia po slovensky, aby sa mohli dorozumieť a získali tak lepšie nielen pracovné možnosti. Atena je pripravená sprostredkovať im aj príležitosti pracovať. Aj naďalej im máme v pláne poskytovať strechu nad hlavou, aj v prípade, že by sme nedostali kompenzáciu.

Atena patrí k profesionálnym a progresívnym spoločnostiam, ktoré sa neboja a nehanbia pomôcť iným vtedy, keď to potrebujú, a prejaviť solidaritu. Aj tieto vlastnosti by mala mať silná spoločnosť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej spoločnosti a jej aktivitách, prečítajte si článok o úspechu, ktorý sa nám podaril.