V prípade, že sa uchádzate o nejakú prácu, prirodzene vás zaujíma to, o akú prácu presne ide. A čo všetko je súčasťou výkonu práce. Dôležité je poznať platové ohodnotenie. Jednoducho potrebujete vedieť všetko okolo pracovnej pozície. Najideálnejšie dopodrobna, aby ste vedeli, či sa o danú prácu uchádzať, poslať tam životopis a či to stojí za míňanie vášho času i energie. Poznať pracovné podmienky treba aj kvôli tomu, aby vás na pohovore nič neprekvapilo.

K samozrejmostiam patrí, aby inzerujúci zamestnávateľ uviedol miesto výkonu práce, pracovnú dobu, náplň práce, kvalifikačné predpoklady a v súčasnosti sa zo zákona uvádzajú aj platové podmienky. Veď predsa kandidát o prácu musí vedieť, čo za odvedenú prácu dostane a či to pokryje jeho životný štandard. Ideálne je zverejniť aj dostupné benefity.

Objektívne informácie do detailu

V ATENE sa venujeme predovšetkým sprostredkovaniu opatrovateľského personálu z východnej a strednej Európy do západnej Európy. V pracovných ponukách na našej stránke sa snažíme zverejňovať pravdivé informácie do tých najmenších detailov. Je to naša devíza oproti konkurencii. Opatrovateľskému personálu umožňujeme byť dokonalo informovaným. Naše opatrovateľky tak poznajú diagnózy seniorov, ktorých pôjdu opatrovať. Aj to, čo všetko obnáša starať sa o človeka s daným ochorením a jeho špeciálne potreby. Z našich popisov sa dozvedia, či je pacient mobilný, imobilný, či trpí diabetom, parkinsonom, alzheimerom, demenciou, či má nejaký hendikep alebo potrebuje nejakú špeciálnu stravu vzhľadom na alergie a iné ochorenie.

Rozsiahle informácie o práci prinášajú efektivitu

Dobrou informovanosťou chceme zamedziť tomu, že by opatrovateľka prišla do rodiny a to, čo by ju tam čakalo, by sa odlišovalo od jej pôvodných predstáv. Zároveň má možnosť vopred zvážiť a dobre sa rozhodnúť, či o opatrovanie v konkrétnej rodine má záujem. Pri pracovných ponukách je vďaka nášmu prepracovanému systému presne popísané, čo bude náplňou práce opatrovateľky. Je zrozumiteľné, či je seniorovi potrebné nakupovať, variť, upratovať, aké úkony má opatrovateľka konkrétne vykonávať, napríklad kŕmenie, polohovanie, prebaľovanie, pomoc s hygienou alebo si klient vyžaduje len spoločné trávenie času. V jednotlivých pracovných ponukách uvádzame, ktoré dokumenty opatrovateľský personál potrebuje, aby mohol bez problémov vycestovať a pracovať.

Predpoklady na prácu

Základné aspekty, o ktorých informujeme v inzerátoch, tvorí vek aj celkové parametre klienta, váha a výška. Rovnako sprístupňujeme zamestnancom pracovné podmienky a požiadavky, medzi ktoré patrí napríklad to, na akej úrovni musí opatrovateľka ovládať cudzí jazyk, či je potrebné byť aktívnym vodičom, mať vlastné auto, ale aj to, či rodina akceptuje fajčiara. Samozrejme nesmie chýbať miesto výkonu práce, tiež možný či potrebný nástup do práce, dĺžka pracovného turnusu a pohlavie opatrovanej osoby. Uvádzame, či klient preferuje radšej opatrovateľa alebo opatrovateľku.

Ako spestrenie náš personál nájde pri ponuke aj fotografie mesta, v ktorom budete pracovať, aby mal predstavu, kam vycestuje. Z inzerátov sa dozvie aj aktuálnu situáciu ohľadom pandémie covidu v danej krajine a či je očkovanie nevyhnutné. Tiež v pracovnej ponuke informujeme o benefitoch, ktoré zamestnancom poskytujeme ako príspevok na dopravu či možnosť čerpania záloh. Samozrejmosťou je zverejnenie mzdy, ktorú personálu vyplatíme. Pomocou kalkulačky si ju môže prepočítať do meny svojej krajiny.

Popisy pracovných miest neustále zdokonaľujeme a snažíme sa nachádzať spôsoby, ako celý systém zjednodušiť. Novinkou je podrobnejší opis pracovného prostredia, kde sú popísané jednotlivé kategórie ohľadom bývania klienta. Tým sme reagovali na dopyt našich opatrovateliek. Tie sa na konkrétne informácie pýtali konzultantov. Teraz opatrovateľka vie, akú rozlohu a vybavenie má dom opatrovanej osoby a čo všetko bude mať k dispozícii. Nájde tam aj údaj, či sa v domácnosti nachádza domáce zviera. Aby sa v prípade, že má strach zo zvierat, vedela zariadiť.

Náš informačný systém prináša výhodné a efektívne riešenie pre rodiny opatrovaného seniora aj našich obchodných partnerov. Pomáha nám vyselektovať personál, ktorý má o danú ponuku skutočný záujem. Na druhej strane poskytujeme naozaj komplexné informácie o rodine, do ktorej náš personál ide pracovať. Zabezpečujeme skvelý servis, pretože nám záleží na našich zamestnancoch aj na klientoch.