Ak sa teploty vyšplhajú nad 30 stupňov Celzia a držia sa na tejto teplote, zákon hovorí o mimoriadne teplých dňoch. A keďže v práci je za vaše zdravie zodpovedný zamestnávateľ, mal by na horúčavy promptne zareagovať.

Pitný režim je úplný základ. Zákon hovorí, že zamestnávateľ ho musí zabezpečiť na svoje náklady, aj keď bližšie nešpecifikuje, ako presne.

Ak majú ľudia napríklad prístup k pitnej vode z vodovodu, zamestnávateľ si svoju povinnosť splnil. Ak pracujú na mieste, kde pitná voda netečie, zamestnávateľ musí nájsť iný spôsob, ako im ju zabezpečiť.

Minerálky a ovocné šťavy

Ste vystavení tridsiatkam a predpovede počasia hlásia, že ani v nasledujúcich dňoch sa neochladí? Zamestnávateľ by vám mal zabezpečiť aj nápoj, ktorý vo vašom tele doplní minerálne látky.

Tie by mal automaticky zakúpiť aj pre ľudí s veľkým energetickým výdajom, napríklad tých, ktorí pracujú v stavebníctve, hutníctve alebo sklárstve. A tiež pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú počas zvýšenej tepelnej záťaže vo vonkajšom prostredí.

Najmä vo výrobných podnikoch zaraďujú počas najväčších horúčav mimoriadne prestávky na osvieženie. V niektorých sa môžu zamestnanci aj osprchovať.

Zákon hovorí aj o teplote nápojov, v horúcom počasí by mali mať 12 až 15 stupňov Celzia. Okrem minerálok to môžu to byť aj bylinné čaje, ovocné šťavy a mušty, nie však s vyšším ako 6,5 percentným obsahom cukru.

Prestávky a menej námahy

Pri mimoriadnej záťaži teplom by mal zamestnávateľ ľuďom dopriať častejšie prestávky, počas ktorých sa môžu ovlažiť chladnou vodou, osprchovať sa alebo pobudnúť v chladnejšej miestnosti.

Je to vždy o dohode, ktorú s ním zamestnanci majú, vo výrobných podnikoch obvykle pri takýchto teplotách zaradí zamestnávateľ mimoriadne prestávky alebo skráti pracovný čas, ak nie je pracovisko klimatizované.

„Prestávky, ktoré majú ochrániť vaše zdravie, sa započítavajú do pracovného času.“

Jedným z riešení ako pomôcť zamestnancom lepšie zvládnuť horúce dni, je posunúť začiatok pracovnej doby na skoršie ranné hodiny.

Horúčavy nás unavujú a udržať počas nich pozornosť, je oveľa ťažšie. Zamestnávateľ by mal preto znížiť intenzitu pracovných výkonov, najmä pri fyzicky náročnej práci alebo pri prácach s vysokými duševnými požiadavkami a duševným vypätím.

Bez klímy?

Žalúzie alebo rolety sú v dnešnej dobe snáď úplnou samozrejmosťou, v horúčavách však pomôže aj klíma. Na vašom pracovisku ju nemáte? Ako alternatívu by ste mali od zamestnávateľa dostať ventilátor. Alebo by mal aspoň pravidelne vetrať.

Všetko však s mierou, aby ste z klimatizovania alebo vetrania nevyviazli so zdravotnými problémami. Zákon totiž hovorí aj to, že zamestnanci nemôžu byť vystavení nežiaducemu priamemu ochladzovaniu tela.

Kde sa domôcť svojich práv

Ak váš zamestnávateľ nerobí opatrenia, ktoré mu stanovuje zákon, môžete podať podnet na inšpektoráte práce v meste sídla prevádzky. Vašich práv sa tiež môžete domáhať na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Dozor nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracovisku je totiž práve v kompetencii tohto úradu.