Ponieważ człowiek spędza znaczną część swojego czasu w pracy, zadowalające warunki pracy są bardzo ważne dla dobrego samopoczucia. Mogą one wpłynąć na wydajność pracy, ale również na ogólną jakość życia. Mobbing w miejscu pracy jest zatem bardzo poważnym problemem, który może wpłynąć na godność człowieka.

Czym jest mobbing?

Chodzi tu o formę dyskryminacji, która polega na zachowaniu tworzącym zawstydzające, poniżające,budzącę grozę, wrogie, ubliżające lub uwłaczające otoczenie, którego celem może być ingerowanie w ludzką wolność.

Jest to często negatywne i nieetyczne zachowanie komunikacyjne skierowane przeciwko danej osobie przez jedną lub więcej osób. Celem jest upokorzenie lub przepędzenie z miejsca pracy danej osoby. Najczęstsze przykłady dotyczą np. wytykania błędów, zastraszania, nieodpowiedniego podziału zadań między kolegami, odrzucania urlopu, wymuszania nadgodzin, nadmiernej kontroli, zawłaszczaniu pomysłów podwładnego, utrudnianiu awansu lub gróźb zakończenia pracy.

Tam gdzie jest ofiara, znajdzie się też sprawca

Jak to jest możliwe, że tylko niektórzy doświadczają mobbingu, a inni nie doświadczają go wcale? W większości, dzieje się tak dzięki osobistemu podejściu każdego z nas. Mówiąc krótko, nie daj się zastraszać. Dlatego w pierwszej kolejności jest niezwykle ważne, aby pozbyć się roli ofiary. Ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie dana osoba zmienia pracę z powodu zastraszania i w nowej pracy przez pewien czas jest wszystko w porządku. Jednak po pewnym czasie wielu z nich znajduje się w dokładnie takiej samej sytuacji, jak w starym miejscu pracy.

Wspólną cechą ofiar, jest odmienność w porównaniu z innymi członkami zespołu. Ofiary to głównie osoby, które:

  • bywają osamotnione (np. kobieta w grupie składającej się z samych mężczyzn lub odwrotnie),
  • rzucają się w oczy (np. wada mowy)
  • odnoszą sukces (np. awans)
  • są nowe w miejscu pracy (przynoszące zmiany oraz naruszenie rutyny).

Nawet w przypadku osób wykonujących mobbing (tak zwanych mobberów) nie jesteśmy w stanie określić typowego sprawcy. Niemniej jednak możemy dostrzec pewne powtarzające się cechy, takie jak np. skłonność do agresywnego zachowania. Mogą to być karierowicze, którzy chcą osiągnąć swój sukces kosztem innych. Lub są zazdrośni lub żądni władzy przez co wywyższają się nad innymi kolegami.

Jeśli pojawi się pożar, ogień nie zniknie po zamknięciu oczu

Według badań około 17% pracowników doświadczyło prześladowania w miejscu pracy. Mobbing jest często ukryty co sprawia, że jego wpływ na ofiarę jest jeszcze poważniejszy. Przedstawia silny atak psychologiczny, kiedy jednostka staje się bardziej niestabilna, wrażliwa, a nawet przestraszona. Może się to objawiać trudnościami fizycznymi, takimi jak bezsenność, utrata apetytu, migreny, zawroty głowy lub kołatanie serca.

Im większa firma, tym więcej różnych osobowości. Oznacza to trudny proces utrzymujący dobrą kulturę korporacyjną, która promuje otwartą komunikację i przyjacielskie stosunki. Zachowuje wartości moralne i wymaga od swoich pracowników poszanowania i szacunku do innych. Najczęściej zachowanie nieetyczne występuje w firmach, które nie są zainteresowane ich pracownikami oraz gdzie brakuje systemu zarządzania, organizacji pracy i ogólnej dyscypliny.

„Problem z ludzkością polega na tym, że mądrzy są często tchórzliwi, odważni są głupi, a zdolni są niecierpliwi.”

– Truman Capote