Ak ste uvažovali o presťahovaní sa za prácou do iného regiónu, ako je vaše trvalé bydlisko, teraz je ten správny čas. Každý nezamestnaný z regiónu s nízkym počtom pracovných príležitostí, ktorý bude ochotný nájsť si dlhodobejšie zamestnanie aspoň 70 kilometrov od svojho bydliska, môže od štátu získať finančný príspevok na podporu pracovnej mobility. Ten mu na pol roka pokryje 80 percent nákladov na bývanie, maximálne však do sumy 250 eur na mesiac.

Príspevky budú vyplácať úrady práce. Podmienkou je, že si záujemcovia o tento príspevok nájdu zamestnanie na trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú alebo na dobu určitú, minimálne však na šesť mesiacov. Tento príspevok sa nevzťahuje na prácu na dohodu. O príspevok sa bude dať požiadať do troch mesiacov od vyradenia z evidencie nezamestnaných.

Doteraz platný zákon umožňoval záujemcovi o príspevok na presťahovanie požiadať o jednorazový štátny príspevok na presťahovanie vo výške 1327,76 €. Podmienkou bolo, aby mal záujemca v novom pôsobisku trvalý pobyt.

Pri cenových rozdieloch nehnuteľností, v miestach s dostatkom pracovných príležitostí, si len malé množstvo obyvateľov mohlo kúpiť nehnuteľnosť v novom pôsobisku. Preto bol o príspevok minimálny záujem. V roku 2014 o príspevok požiadalo 38 záujemcov, v roku 2013 66 záujemcov.

V novom znení zákona, v ktorom sa príspevok premenoval na Príspevok na podporu mobility za prácou, už príspevok nie je viazaný na trvalý pobyt. Uchádzač si môže bývanie prenajať a zriadiť si tam prechodný pobyt.

Znenie zákona č. 5/2004 Z. z. § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou

Prílohy: