Keď váš príbuzný dosiahne vekovú hranicu, že už nie je samostatný alebo sa o seba nedokáže postarať kvôli chorobe, je čas konať. Mohli by ste sa oňho postarať sami, ale nemáte na to čas ani energiu pre iné povinnosti. Existujú domovy a zariadenia pre dôchodcov. Ale akokoľvek sú dobré, zvyčajne to nie je najideálnejšie riešenie hneď z viacerých dôvodov. Vo väčšine prípadov, ak nie vo všetkých, je najlepšie zabezpečiť opatrovateľa do domácej opatery. A ak nezdieľate náš názor, môžete si prečítať o výhodách domácej starostlivosti.

Keď však ide o kvalitný tovar alebo služby, zvyčajne nie sú lacné. Aj keď opatrovateľ v domácnosti môže stáť viac ako takmer akékoľvek zariadenie pre seniorov, cena môže byť oveľa nižšia, ak viete o výhodách, na ktoré máte nárok, a spolupracujete so správnym partnerom. Dnes sa pozrieme na situáciu v Belgicku.

Čo poskytuje Belgicko?

Belgicko má rozvinutý systém sociálnej ochrany. Jedným z jeho hlavných cieľov je zabezpečiť, aby uspokojoval potreby starších ľudí, zdravotne postihnutých a ľudí s chronickými ochoreniami. Zahŕňa príspevky na starostlivosť a vecné dávky.

  • Príspevok na integráciu – ponúka sa ľuďom vo veku 21 – 65 rokov. Je to federálna dávka pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho cieľom je kompenzovať náklady spôsobené nedostatočnou sebestačnosťou. Základná suma, ktorá sa poskytuje, je 859,40 eur.
  • Garantovaný príjem pre staršie osoby (GRAPA) – je to systém garantovaného príjmu pre ľudí, ktorí dosiahli dôchodkový vek. Žiadosť o dôchodok zároveň predstavuje žiadosť o GRAPA. Základná suma, ktorá sa poskytuje v prípade, že osoba nežije sama, je 859,40 eur mesačne. Ak však žije sama, suma sa zvyšuje na 1 289,10 eur mesačne.
  • Príspevok na starostlivosť o staršie osoby – cieľom príspevku je pokryť časť nákladov v dôsledku potreby starostlivosti v domácnosti. Ide o peňažnú dávku a maximálna priemerná mesačná výška je 571 eur. Presná maximálna suma závisí od regiónu. Na rozdiel od iných krajín Belgicko ponúka komunitné dávky. Aby osoba dostala konkrétnu sumu, musí mať belgickú štátnu príslušnosť a pobyt na území nemecky hovoriaceho spoločenstva aspoň päť rokov. Ak však táto osoba žije v regióne hlavného mesta Brusel, pravidlá, možnosti a suma sa môžu líšiť.

Výber správneho partnera

Aj keď Belgicko ponúka pomerne vysokú sumu finančných prostriedkov ako príspevok na starostlivosť, aj dôchodkové systémy sú celkom dobré, stále je dôležité správne spravovať svoje financie. A práve tu prichádza na rad spoločnosť Atena. Už 15 rokov je v našom záujme, aby naši klienti platili menej a získali viac. Suma fakturovaná rodine alebo osobe, ktorá potrebuje starostlivosť, je čo najnižšia. Zároveň však nášmu opatrovateľskému personálu ponúkame vynikajúce platy, ktoré výrazne prevyšujú priemer na trhu. To znamená, že personál, s ktorým pracujeme, je kvalifikovaný, skúsený a hlavne motivovaný.

Samozrejme, neboli by sme lídrom na trhu, keby sme ponúkali len skvelé ceny a platy. S nami máte istotu. Nech sa stane čokoľvek, s najväčšou pravdepodobnosťou s tým už máme skúsenosti, a preto presne vieme, ako to rýchlo a efektívne vyriešiť. Pracujte s profesionálmi – úspech nie je náhoda!