Vyhľadávanie a zamestnávanie talentovaných zamestnancov je pre každú organizáciu kľúčovou úlohou. K dispozícii je mnoho moderných metód náboru. Avšak odporúčanie je jedným z najúčinnejších a najefektívnejších spôsobov, ako získať špičkové talenty. Dnes sa budeme zaoberať dôvodmi, prečo by odporúčanie malo byť vašou metódou náboru talentovaných zamestnancov.

1. Kvalitní kandidáti

Odporúčania prinášajú vysokokvalifikovaných kandidátov. Je to preto, že keď zamestnanci odporúčajú niekoho, koho poznajú, pravdepodobne odporučia osoby, o ktorých si myslia, že sa hodia do firemnej kultúry a má požadované zručnosti.

To výrazne zvyšuje šance na nájdenie špičkových talentov, ktorí budú vo svojich úlohách excelovať.

2. Kandidáti často vyhovujú firemnej kultúre

Odporúčania zvyšujú pravdepodobnosť nájdenia kandidátov, ktorí sú v súlade s hodnotami a kultúrou spoločnosti. Keďže súčasní zamestnanci poznajú dynamiku organizácie, je pravdepodobnejšie, že odporučia osoby, ktoré sa začlenia do existujúceho tímu a pozitívne prispejú k pracovnému prostrediu.

3. Efektívnosť nákladov

V porovnaní s inými metódami náboru môžu odporúčania ušetriť vašej organizácii cenný čas a peniaze. Inzerovanie voľných pracovných miest, preverovanie životopisov a vedenie pohovorov môže byť časovo a finančne náročné. Využitím odporúčaní využijete siete svojich existujúcich zamestnancov, čo vám umožní osloviť potenciálnych kandidátov za nižšie náklady.

4. Rýchlejší proces prijímania zamestnancov

Odporúčania môžu urýchliť proces prijímania zamestnancov. Keďže odporúčaní kandidáti často prichádzajú s už existujúcim vzťahom s odporúčajúcim zamestnancom, počiatočná fáza výberu a budovania dôvery sa zjednodušuje. To môže viesť ku skráteniu náborových cyklov, čo vašej organizácii umožní rýchlejšie obsadiť pracovné pozície a minimalizovať narušenie spôsobené dlhodobými voľnými pracovnými miestami.

5. Väčšia zainteresovanosť zamestnancov

Odporúčania prispievajú k vyššej miere angažovanosti zamestnancov. Keď majú zamestnanci možnosť odporučiť jednotlivcov, cítia sa organizáciou oceňovaní a dôveryhodní. Okrem toho sa viac zaujímajú o úspech nového zamestnanca, pretože v stávke je ich reputácia. Táto zvýšená angažovanosť podporuje pozitívne pracovné prostredie a zvyšuje celkovú spokojnosť zamestnancov.

6. Vyššia retencia zamestnancov

Bolo preukázané, že odporúčanie vedie k lepšej miere udržania zamestnancov. Odporúčaní kandidáti často od začiatku lepšie chápu kultúru a očakávania spoločnosti vďaka poznatkom, o ktoré sa podelil odporúčajúci zamestnanec. Toto zosúladenie zvyšuje pravdepodobnosť dlhodobého záväzku a znižuje riziko predčasnej fluktuácie.

7. Rozmanitá skupina talentov

Hoci sa odporúčanie bežne spája s prijímaním osôb podobných existujúcim zamestnancom, môže tiež pomôcť diverzifikovať skupinu talentov. Zamestnanci majú svoje vlastné jedinečné siete, ktoré môžu zahŕňať osoby s rôznym zázemím, skúsenosťami a pohľadmi. Podporovaním odporúčaní otvárate príležitosti na získanie rôznorodých talentov a podporujete inkluzívnu pracovnú silu.

8. Dôveryhodné odporúčania

Keď zamestnanci niekoho odporúčajú, dávajú do stávky svoju povesť. Táto zodpovednosť ich podnecuje k tomu, aby poskytli presné a úprimné posúdenie zručností a schopností kandidáta. Náboroví manažéri sa môžu na tieto odporúčania spoľahnúť, pretože pochádzajú z dôveryhodných zdrojov, ktoré majú priame znalosti o potenciáli kandidáta.

9. Pozitívna odporúčacia slučka

Úspešné odporúčania môžu vo vašej organizácii vytvoriť pozitívnu slučku. Ak majú odporúčaní zamestnanci pozitívnu skúsenosť, je pravdepodobnejšie, že v budúcnosti odporučia ďalších. Vzniká tak samopodporujúci sa cyklus, v ktorom sa odporúčania stávajú neoddeliteľnou súčasťou vašej náborovej stratégie a neustále prinášajú špičkové talenty.

My v spoločnosti Atena si uvedomujeme, aké cenné sú osobné odporúčania. A keďže vieme, že zamestnanci sú to, čo robí dobrú spoločnosť výbornou, robíme všetko pre to, aby sme motivovali našich kolegov, aby nám pomohli nájsť tých najtalentovanejších a najšikovnejších ľudí. Na oplátku spoločnosť Atena ponúka vynikajúce finančné odmeny od 300 do 1 000 EUR za každého prijatého kandidáta na naše interné pozície.

Myslíte si, že poznáte toho správneho človeka, ktorého potrebujeme? Naše aktuálne voľné pracovné pozície, ako aj podrobné informácie nájdete tu. Alebo nám môžete jednoducho zavolať!