Počas pandémie sa digitalizácia stala ústrednou témou v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Internet umožnil ľuďom zostať v spojení s okolím a udržiavať aspoň čiastočne spoločenský život. No predovšetkým premiestniť prácu z kancelárií do domácnosti. Posledné 3 recesie za ostatných 30 rokov ukázali, že pracovný trh sa z krízy spamätával väčšou automatizáciou výroby. Podľa štúdie vedcov z Cambridgskej univerzity sa podobný scenár udeje aj po pandémii ochorenia COVID-19.

Štúdia Cambridgskej univerzity ukázala, že až 88 % pracovných pozícii bolo nejakým spôsobom automatizovaných. Práve postihnuté sektory ako napr. priemysel, kladie po krízach väčší dôraz na technológie a kvalifikovanejšiu pracovnú silu. Pričom nízko kvalifikované pracovné pozície sú obzvlášť citlivé na automatizáciu. Výsledkom podľa odborníkov môže byť, že digitálne technológie zvýšia sociálne štiepenie a môžu byť zdrojom nepokojov v nasledujúcich rokoch.

Medzinárodná federácia robotiky uvádza, že za posledných 6 rokov sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114%. Do roku 2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14%, čím by výroba mala dosiahnuť 600-tisíc robotov vyrobených ročne. Na začiatku milénia sa ich ročne vyrobilo okolo 80-tisíc. Za rok 2018 pripadalo v priemere v Európe 106 robotov na 10-tisíc pracovníkov v priemyselnom odvetví. V rámci USA to bolo 91 robotov a v Ázii 75 robotov.

Aktuálne sa celosvetový priemer pohybuje na úrovni 85 robotov na 10-tisíc zamestnancov. V rámci robotizácie v Európe vedie Nemecko, kde pribúda ročne o trikrát viac robotov v priemyselnej výrobe ako na Slovensku. Do úzadia sa dostanú pracovníci na robotníckych pozíciách, pracovníci v call centrách alebo predavači či pokladníci v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladnice.

Na druhej strane, nové technológie v mnohých oblastiach pracovníkov skôr dopĺňajú, prípadne zvyšujú ich produktivitu, než aby ich úplne nahrádzali. Navyše, úspory z automatizácie v niektorých odvetviach zase môžu otvoriť priestor pre vznik nových pracovných miest v budúcnosti – vrátane takých, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť.

Prečítajte si tiež: 60% pracovných miest na ďalších 10 rokov ešte nikto nevynašiel

V budúcnosti budú výrobcovia automobilov investovať aj do aplikácií pri konečných montážnych prácach. Dodávatelia automobilových súčiastok, z ktorých veľký počet sú malé a stredné podniky, sa v plnej miere automatizujú pomalšie. Roboti sa stanú menšími, prispôsobivejšími, ľahšie programovateľnými a menej finančne náročnými.