Človek sa niekoľkokrát v živote ocitne v situácii, kedy premýšľa nad svojou prácou. Či už preto, že stratil tú starú alebo potrebuje svoju prácu zmeniť. Niekedy to však nie je také jednoduché. Kladieme si rôzne otázky – ako na to, čo bude pre mňa najlepšie?

Vtedy môže pomôcť kariérne poradenstvo, ktoré je k dispozícii každému, kto hľadá prácu. Berie do úvahy jeho schopnosti, zručnosti a motiváciu. Pomáha odhaľovať a rozvíjať skrytý potenciál klientov.

Pri hľadaní práce je veľmi dôležité položiť si pár otázok: Čo viem? (schopnosti), čo chcem? (čo ma zaujíma a motivuje) a aký som človek (charakteristické črty). Charakteristické črty sú veľmi dôležitým aspektom pri nájdení si vhodného povolania. Zodpovedanie si na tieto otázky umožní človeku správne zamieriť svoju energiu pri hľadaní práce.
Ak sa zaujímate o nezávislý a objektívnejší pohľad na svoje schopnosti, je možné ich overiť prostredníctvom výkonových testov (inteligenčný, analytický, verbálny, test pozornosti atď.).

Čo sa týka osobnosti, každý človek je iný, má iné osobnostné črty. Je dobré poznať svoje osobnostné charakteristiky, ktoré predpovedajú úspešnosť v niektorých typoch práce.
Najdôležitejšia zložka pri hľadaní vhodného povolania je motivácia. Personalisti z praxe poznajú, že ak je človek motivovaný, ľahšie sa naučí zručnosti a vedomosti. Ak človeka práca nebaví, aj napriek tomu, že je schopný pracovník a odborník, nepodá tak kvalitný výkon, ako človek, ktorého práca napĺňa. Preto je motivačný faktor ten najdôležitejší, pretože pomáha dotvárať potrebné zložky pri vykonávaní kvalitnej práce.

Veď ako raz povedal jeden známy filozof: „Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.“ Emerson, R. W.