Ešte koncom minulého roka sa analytici domnievali, že akcie rozvojových trhov budú ťažiť z urovnania obchodných sporov a z impulzov čínskej monetárnej politiky a budú silno rásť. Európske akcie zas mali benefitovať z lepšej čitateľnosti brexitu a nádejí „zelenej“ hospodárskej politiky.

Koronavírus prináša z hľadiska ekonomickej aktivity nové prípady

Ako obvykle, aj táto pandémia dopadá na jej agregátnu ponuku. Je teda náročné sa s jej efektami vysporiadať pomocou štandardných makroekonomických nástrojov. Pandémia choroby COVID-19 spôsobí tento rok recesiu svetovej ekonomiky, ktorá by mohla byť horšia než finančná kríza v rokoch 2008 a 2009. Finančné trhy teraz započítavajú do cien pravdepodobnosť, že vírus bude mať ekonomické dopady aj po skončení prvého štvrťroka 2020. Tiež budeme vidieť lokálne ohniská infekcie podobné tým v Taliansku a Španielsku aj v ostatných štátoch, čo dočasne naruší ekonomické vzťahy. Zároveň sa rokovania ohľadom Brexitu kvôli koronavírusu budú musieť odložiť, čo tiež istým spôsobom naštrbí ekonomiku.

POČET NAKAZENÝCH (zdroj: GLOBAL CAPITAL)

Vírus najprv postihol Čínu, ktorá vo svetovej ekonomike predstavuje obdobu zemí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo výrobnom sektore. Výrobcovia po celom svete sa spoliehajú na komponenty a diely vyrobené v Číne. Teraz sa síce zdá, že epidémia v tejto krajine poľavuje, ale čínska výroba sa ešte nevrátila na svoju pôvodnú úroveň. Vírus postihol aj ďalšie ázijské krajiny (Japonsko, Kóreu, Singapur), ktoré sú úzko zapojené do globálnych výrobných reťazcov. V posledných dňoch sa značne zvyšuje počet novo nakazených v USA a podobný vývoj majú aj Nemecko či Francúzsko. Nehovoríme teda už iba o probléme Číny. Do popredia vstupuje predovšetkým Taliansko a Španielsko a ostatné európske krajiny.

Pomôže nám Európska centrálna banka

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odhaduje, že ak by bola pandémia obmedzená na Čínu a niekoľko ďalších krajín, rast svetového produktu v tomto roku klesne asi o 0,5%. Ak sa ale pandémia bude šíriť po celej severnej hemisfére, dopad by mohol predstavovať až 1,5% z čoho väčšina pôjde na agregátnu ponuku.

„Rada guvernérov urobí v rámci svojho mandátu všetko, čo je potrebné. V prípade potreby sa program nákupu môže ešte zvýšiť. Sme pripravení zmierniť niektoré obmedzenia v oblasti nákupov dlhopisov, čo by malo pomôcť krajinám ako Taliansko, kde tieto výnosy zaznamenali v dôsledku rozšírenia sa nového vírusu prudký rast.“

– Európska centrálna banka

Najvýznamnejšie obmedzenia prijal pochopiteľne Rím, kde počty obetí ochorenia boli zatiaľ každým dňom väčšie ako v predchádzajúci deň. Zatvorené sú školy, inštitúcie a aj všetky obchody okrem potravín, lekární a vybraných drogérií. Podobné opatrenia zaviedli postupne aj ostatné európske štáty. Rovnako platí aj zákaz cestovania zo Schengenského priestoru do Spojených štátov amerických. Miera úmrtnosti tiež naznačuje, že Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo majú oveľa viac prípadov, ako dokázali potvrdiť a nahlásiť.

MIERA ÚMRTNOSTI (zdroj: GLOBAL CAPITAL)

Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo majú doteraz oveľa vyššiu mieru úmrtnosti, čo môže byť dôsledkom nedostatočného testovania. Zároveň to môže odrážať kombináciu preťažených systémov zdravotnej starostlivosti a nedostatočné hlásenie prípadov.

Úlohou fiškálnej politiky bude stimulovať dopyt, tak ako to priamymi finančnými injekciami už robí Hongkong. Monetárna politika by sa zas mala snažiť predísť sťaženiu finančných podmienok pre firmy. Neskorá reakcia centrálnych bánk môže zvýšiť riziko deflácie, čo je najmä v rozvojovom svete veľmi citlivá otázka.