Keď sa v spoločnosti spomenie príchod cudzincov na Slovensko, ľudia si pravdepodobne najčastejšie predstavia občanov tretích krajín. V skutočnosti je ale najväčší počet prisťahovalcov práve zo Srbska, Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Zamestnávatelia vďaka nim v podnikoch dopĺňajú voľné pracovné miesta. Je to opodstatnený dôvod, aby sme sa pri hľadaní práce cítili ohrození?

Počet cudzincov na Slovensku sa zvyšuje

V roku 2017 prišlo do Európy viac ako milión prisťahovalcov a každoročne sa toto číslo zvyšuje. Preto je prirodzené, že z nich máme dodnes obavy. Bojíme sa, že nám zaberú pracovné pozície alebo že budú ničiť sociálny systém štátu. Štatistiky však poukazujú, že migranti môžu trhu práce pomôcť. 

Za posledné roky sme ako krajina prešli veľkými zmenami. Postupne bohatneme, modernizujeme sa v rôznych odvetviach a stávame sa štandardnou krajinou Európskej únie s výhodami. Radikálne sa však mení aj situácia na trhu práce. Nezamestnanosť a nízke mzdy z nás dlhodobo robili krajinu pracovných migrantov. Postupným zvyšovaním životnej úrovne však majú dnes o našu krajinu cudzinci záujem. Je dôležité uvedomiť si, že migrácia v priemere pomáha štátom, ktoré ju prijímajú. A pomáha aj domácim v podobných pozíciach, pretože nakoniec získajú lepšie platené pracovné miesta.

“Najväčším omylom je, že migranti a utečenci nás ohrozujú. Ukazuje sa, že demografické zmeny a starnutie populácie spôsobujú, že budeme migrantov v budúcnosti potrebovať.”

– riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry

Každý siedmy človek na svete je migrant

Môžeme povedať, že nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily trpí celá Európa. Až 39,5% respondentov zo slovenských firiem, ktoré zamestnávajú cudzincov uviedlo na pracovnom trhu nedostatočnú ponuku pracovnej sily. Tá sa považuje za najväčšie obavy podnikateľov. Práve preto je pracovná sila dopĺňaná zahraničnými pracovníkmi, inak firmám hrozí odmietanie zákaziek.

Negatívny postoj voči migrantom je citeľný vo veľkej miere. Ale je dôležité pozrieť sa na celú situáciu aj z druhej strany. Pokiaľ môžeme za prácou vycestovať do zahraničia my (napríklad opatrovateľky alebo práca vo výrobnom sektore), prečo by sme to nemohli umožniť ostatným? Ak za lepšími financiami a životným štýlom cestujeme my, prečo nedokážeme prihliadať na potreby ostatných? Keď podporujeme naše deti v štúdiu v zahraničí, určite to nevnímame tak, že sú pre daný štát príťažou. Pre ľudí z chudobnejších krajín (ako sú napríklad Ukrajina, Srbsko, Rumunsko) sme štátom s lepšími finančnými možnosťami. Vďaka práci na Slovensku budú môcť zabezpečiť bývanie a stravu pre svoju rodinu alebo umožniť svojim deťom študovať. Ďalším pozitívnym faktom zostáva prísun zahraničných pracovníkov. Rozhýbe pracovné ponuky, ktoré sa nevyvíjajú. Pokiaľ má prísun cudzincov podporiť trh práce, nemali by sme sa tomu brániť, ale brať to ako príležitosť a pomoc.

„Keď sme v Komárne ponúkali nezamestnaným prácu v priemyselnom parku Lozorno, z vyše 60 ľudí, ktorí na prezentáciu ponuky prišli, sa viac ako polovica zdvihla hneď keď sa dozvedeli, že by museli cestovať. Ponuku si ani nevypočuli. Išlo pritom o kontrolu kvality na výstupe, čo je jednoduchá činnosť, ktorá si nevyžaduje žiadnu špeciálnu kvalifikáciu. Ponúkali sme nadpriemerný plat, príspevok na ubytovanie aj dopravu. Pracovalo by sa na smeny tri dni v týždni. Z vyše 60 ľudí nakoniec prácu vzali traja, a aj to boli uchádzači, ktorí sa prezentácie ponuky zúčastnili cielene. Prišli totiž na odporúčanie známych, ktorí v Lozorne už robili a túto prácu si pochvaľovali.“

– manažér personálnej spoločnosti Atena

Ekonomickí migranti ako riešenie

Riešením sú pre nás ekonomickí migranti z kultúrne blízkych nečlenských krajín EÚ. Najviac nádejí sa vkladá do nášho východného suseda. Ukrajinci podobne ako my, patria medzi národy, ktoré postihli všetky veľké migračné vlny. Pokiaľ prídu s dostatočnou kvalifikáciou, umožnia tak podnikateľom aj biznisu naplniť pracovné miesta a otvoriť novú výrobu. Môže nastať situácia, že domáca populácia sa po príchode migrantov presunie do iného povolania prípadne pozície v danom sektore. No v konečnom dôsledku nám prisťahovalci prinášajú také spôsobilosti, že celková zamestnanosť sa aj pre domácu populáciu zvyšuje.

Migranti nám teda prácu neberú, ale vytvárajú vhodné podmienky pre vyššiu zamestnanosť. Najčastejšie sú obsadzovaní na také pozície, kde je dopyt po zamestnancoch problematický. Spravidla je to najčastejšie operátor výroby, zvárač, kontrolór kvality, obrábač kovov, elektrikár či skladník. Aby sme Vám dokázali, že o pracovné miesta naozaj nie je núdza, pozrite si aktuálnu pracovnú ponuku. V prípade záujmu nás kedykoľvek kontaktujte. Vaša spokojnosť je u nás na prvom mieste.