Málokomu sa podarí zarábať si na živobytie prácou, ktorá ho napĺňa a baví. Pred tým, ako si vyberáte školu alebo nové zamestnanie, mali by ste si všetko poriadne premyslieť. Aj výber povolania vo veľkej miere ovplyvňuje život človeka, jeho spokojnosť, úspech a spoločenské postavenie. Taktiež záleží aj na tom, v akej časti Slovenska pracujete a pôsobíte. Stále platí, že najviac pracovných miest nájdeme v Bratislavskom kraji.

Pri výbere zamestnania zvažujeme viacero kritérií, podmienok a faktorov. Vo veľkej miere ovplyvňujú výber zamestnania rôzne benefity, samotná náplň práce či možnosť kariérneho rastu.

Medzi zamestnávateľmi vládne v mnohých oblastiach konkurencia, uchádzači o prácu majú možnosť vybrať si z viacerých pracovných možností. Veľkú úlohu pri hľadaní si práce zohráva aj lokalita a pracovné možnosti. Ľudia zvažujú, do akej miery a do akej vzdialenosti sú schopní cestovať za prácou, prípadne sa za prácou presťahovať.

Taktiež Veľký vplyv na výber zamestnania má aj rodina a rodinné zázemie. Dôležitý je aj výber správnej školy. Dnes je bežné, že mladí ľudia si vyberú strednú školu bez rozmyslenia. Tak stratia 4 roky, ktoré mohli venovať odboru, príbuznému zamestnaniu, ktoré by v budúcnosti chceli vykonávať.
Myslite na svoju budúcnosť a nebojte sa zmeny zamestnania. Ak vás vaša práca nebaví a nenapĺňa, ste v nej nespokojný a nešťastný, nájdite si niečo zmysluplnejšie. Neospravedlňujte svoju situáciu pocitom bezpečia v súčasnej práci či vysokou nezamestnanosťou. Popremýšľajte a pokúste sa nájsť si takú prácu, ktorú budete milovať a ktorá vás bude napĺňať.