Samo mali postotak tinejdžera želi se zaposliti i raditi neki od 25 od poslova na tržištu koji nude najviše radnih mjesta, a još manji postotak želi raditi poslove za koje se očekuje da će postati populari sljedeće godine.

Istraživanja su pokazala da tinejdžeri često imaju nerealne karijerne ciljeve, usmjerene na poslove koji imaju mali potencijal za uspijeh i prije nego što krenu raditi.

Poslovi koji nude najviše radnih mjesta najmanje su privlačni tinejdžerima. Samo mali postotak ispitanih su zainteresirani za bilo koji od 25 poslova koji nude najviše radnih mjesta.

Neki od njih su:

 • posao prodavača
 • uredski referenti
 • konobari i konobarice
 • računovođe
 • građevinski radnici
 • kuhari/ice
 • radnici na održavanju i popravcima
 • učitelji u osnovnim školama

Kada su u pitanju njihove buduće karijere, istraživanja pokazuju kako mnogo tinejdžera uskoro čeka neugodno otriježnjenje.

Iako sanjaju o tome da postanu muzičari, atletski sportaši ili modni dizajneri, istraživanja pokazuju da će većina njih odustati od tako grandioznih ideja i završiti radeći poslove koji su manje glamurozni.

Nedostatak realističnih ciljeva kod tinejdžera

Istraživanja pokazuju da većina tinejdžera nema želju uklopiti se u realistično radno okruženje. Na primjer, samo 1% tinejdžera koji su ispitivani žele poziciju koja se odnosi na rad u uredu, pomoćne poslove u administraciji ili prodaji gdje će započeti svoju karijeru, iako ti poslovi sačinjavaju čak 25% današnjeg tržišta rada.

U drugu ruku, 20 % njih žele posao u umjetničkim, dizajnerskim vodama, sportu i medijima, iako radna mjesta u tim područjima sačinjavaju samo 2% tržišta rada.

“Biti plaćen da radiš ono što voliš – nije li to svačiji san? Nažalost, samo 2% poslova na tržištu padaju pod ovu kategoriju, što znači da će u nekom trenutku, većina odraslih morati shvatiti da zarađivati za kruh mora biti nešto dostupnije i realistične.”

Doktori, medicinske sestre, farmaceuti i veterinari su druga su kategorija poslova o kojima tinejdžeri sanjanju. Istraživanje je pokazalo da čak 15% tinejdžera želi posao kao radnik u zdravstvenoj skrbi iako zdravstveni djelatnici sačinjavaju samo 6% ukupne radne snage.

Mali interes za zanimanja čiji je rast predviđen u budućnosti.

Uz to što tinejdžeri ne žele raditi poslove koji su uobičajeni, još manje njih želi poslove koji će stvarati najviše radnih mjesta u budućnosti. Samo 3 % ispitanih tinejdžera izjavili su da ih zanima karijera u nekih od 25 poslova koji su predviđani da rastu tijekom sljedećih 7 godina.

Neki od njih su tu navedeni:

 • tehničari
 • kućni pomoćnici
 • medicinske sestre
 • fizioterapeuti
 • statističari
 • vozači hitne pomoći
 • stručnjaci u području data
 • osobni financijski savjetnici
 • web developeri
 • forenzični tehničari

Savjeti kako pripremiti tinejdžere za budućnost

Joan E. McLean, pomoćni dekan za akademsko savjetovanje na Ohio Wesleayan sveučilištu preporuča da se tinejdžerima ne savjetuje da odustanu od svojih karijera. To bi moglo pogaziti njihove snove i smanjiti samopouzdanje. Umjesto toga, treba ih savjetovati da više istraže o profesiji koja ih zanima.