Iba malé percento tínedžerov plánuje ísť do 25 najbežnejších pracovných miest, pričom ešte menšie percento chce ísť do zamestnania, u ktorých sa predpokladá, že v budúcich rokoch dôjde k ich najväčšiemu rastu.

Prieskumy ukazujú, že tínedžeri majú často vysoké profesijné ciele s nízkou potenciálnou úspešnosťou.

Kariéra s najväčším počtom pracovníkov je pre tínedžerov najmenej lákavá. Iba malé percento opýtaných sa zaujíma o niektorú z top 25 kariér.

Tu sú niektoré z bežných zamestnaní:
– Maloobchodní predajcovia
– Úradníci
– Čašníci a čašníčky
– Účtovníci
– Stavební pracovníci
– Kuchári
– Pracovníci údržby a opráv
– Učitelia základných škôl

Prieskumy ukazujú, že tínedžeri majú často vysoké profesijné ciele s nízkou potenciálnou úspešnosťou. Kariéra s najväčším počtom pracovníkov je pre tínedžerov najmenej lákavá. Iba malé percento opýtaných sa zaujíma o niektorú z top kariér. Výskum naznačuje, že pokiaľ ide o ich budúcu kariéru, mnohých dospievajúcich čaká nemilé prebudenie.

Aj keď môžu snívať o tom, že budú hudobníkom, športovcom alebo módnym návrhárom, výskumy ukazujú, že sa nakoniec mnohí vzdajú týchto túžob a vezmú  si zamestnania, ktoré sú oveľa menej očarujúce.

Nedostatok realistických pracovných cieľov pre tínedžerov

Štúdie ukazujú, že pracovné miesta, ktoré väčšina dospievajúcich chce, sa nehodia do súčasnej reality na pracovisku. Napríklad iba 1% opýtaných tínedžerov chce na začiatku svojej kariéry kanceláriu, prácu v administratíve alebo predaji, a to napriek tomu, že tieto pracovné miesta tvoria až 25% dnešnej pracovnej sily.

Na druhú stranu, 20% opýtaných chce prácu v umeleckých, dizajnérskych, zábavných, športových a mediálnych zamestnaniach, aj keď táto kariéra predstavuje iba 2 percentá pracovných miest.

„Dostávať peniaze za to, čo máš rád – nie je to sen každého? Bohužiaľ, iba 2% pracovných miest v súčasnej dobe spadá do tejto kategórie, čo znamená, že v určitom okamihu sa väčšina dospelých musí rozhodnúť, že si zarobí na živobytie niečím dostupnejším a realistickejším.“

Lekár, zdravotná sestra, zubár, farmaceut a veterinár sú ďalšie zamestnania, o ktorých sníva veľa dospievajúcich. Štúdie zistili, že 15% tínedžerov sa chce zamestnať  ako zdravotnícky pracovník napriek tomu, že tvorí iba 6% z celkovej pracovnej sily.

Nízky záujem o plánovaný rast kariéry

Okrem toho, že väčšina tínedžerov nechce pracovné miesta, ktoré sú dnes bežné, ešte menej tínedžerov chce pracovné miesta, o ktoré bude v budúcnosti dopyt. Iba 3% opýtaných tínedžerov uviedlo, že chce kariéru v jednom z 25 pracovných miest, ktoré sa podľa predpokladov majú v najbližších siedmich rokoch rozvíjať najviac.

Tu sú niektoré z nich:
– Servisní technici
– Pomocníci v domácnosti
– Praktická sestra
– Fyzioterapeuti
– Štatistici
– Vodiči sanitiek
– Analytici operačného výskumu
– Osobní finanční poradcovia
– Weboví vývojári
– Technici forenzných vied

Tip na prípravu dospievajúcich do budúcnosti

Joan E. McLean, prodekanka pre akademické poradenstvo na Ohio Wesleyan University odporúča, aby  rodičia a okolie nehovorili dospievajúcim, že by ich výber kariéry mal odradiť. Rozdrviť ich sny a povedať im, že nie sú dosť dobrí na to, aby uspeli v tvorivej alebo atletickej kariére, poškodí ich sebaúctu. Namiesto toho by rodičia mali dospievajúcim radiť, aby si robili viac výskumov o tejto profesii. Môžu sa zúčastniť stáže, aby na vlastnej koži videli, aká je to kariéra.