Bent u in een situatie geweest waarin uw geliefde 24 uur per dag zorg nodig heeft die financieel uitdagend is? Het goede nieuws is dat u in aanmerking komt voor subsidies. Deze verlichten tot op zekere hoogte de kosten van de thuiszorg. Hoeveel kun je krijgen als je in Duitsland woont?

Zorgvergoedingen

Als uw ouder door ziekte of ouderdom niet meer zelfstandig kan functioneren, denkt u na over een passende oplossing om hem of haar te helpen. De meest ideale keuze is 24-uurs thuiszorg. Als je liever een oppas hebt in dienst van een agentschap via een detacheringsmodel zal dit de goedkoopste van alle mogelijke opties zijn (in vergelijking met het inhuren van een freelance verzorger of zelf haar werkgever worden). Deze zorg kost in Duitsland echter tussen de 2.000 en 3.000 euro per maand. De vergoedingen voor uw familieleden die van zorg afhankelijk zijn, kunnen de zaken vergemakkelijken.

Verpleging

U kunt een zorgtoeslag krijgen in de vorm van een uitkering van het verzekeringsfonds voor langdurige zorg (Pflegekasse), dat in Duitsland door zorgverzekeraars is opgericht. Het is een wettelijk recht voor personen met een ziektekostenverzekering. Het zogenaamde “Pflegegeld” wordt betaald volgens de mate van afhankelijkheid (Pflegegrad). Het varieert van 316 tot 901 euro per maand. Deze graden zijn verdeeld in vijf categorieën naargelang de ernst van de toestand van de persoon. Hoewel patiënten in de eerste fase geen recht hebben op de verpleegvergoeding, kunnen zij wel in aanmerking komen voor andere vergoedingen.

De verzorgingstoelage kan worden gebruikt om het bedrag van het salaris van de thuisverzorger te dekken , aangezien deze toelage niet is voorbehouden. Dit betekent dat u als familielid moet beslissen waarvoor u het gebruikt. Er is nog een ander voordeel – de zorgtoeslag in natura (Pflegesachleistung). Dit is echter bedoeld om verplegend personeel met een medische opleiding te belonen. Daarom mogen ze niet worden verward. Als uw familielid zorg nodig heeft, vraag dan de verzekeringsmaatschappij om de mate van afhankelijkheid vast te stellen. U heeft recht op de verpleeguitkering als u thuis wordt verzorgd. En zij moeten in de afgelopen tien jaar ten minste twee jaar lang bijdragen hebben betaald aan het sociaal fonds voor langdurige zorg, dat deel uitmaakt van het ziekenfonds. De vergoeding kan ook worden gebruikt als u gebruik maakt van ambulante diensten en in combinatie met verstrekkingen.

mate van zorgvuldigheid maandbedragjaarlijks bedrag
2316 €3 792 €
3545 €6 540 €
4728 €8 736 €
5901 €10 812 €
Bedrag van de verzorgingstoelage

Hoe vraag ik een verpleeguitkering aan?

U kunt een ziekte-uitkering aanvragen voordat uw ouder als ten laste komend wordt erkend. Stuur een schriftelijk verzoek in de vorm van een brief of post naar de verzekeringsmaatschappij waarvan u verzekerd bent. U kunt het ook telefonisch doen (maar dan hebt u geen ontvangstbewijs) of persoonlijk. Het moet worden aangevraagd door de zorgbehoevende, maar als dit niet mogelijk is, zal de advocaat van de persoon dit doen. U gaat dan naar een arts die binnen 14 dagen na uw aanvraag bij u thuis komt en uw behoefte beoordeelt. U wacht dan 25 werkdagen en tegen die tijd moeten zij een rapport opstellen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, hebt u het recht om binnen een maand na de afwijzing in beroep te gaan of zelfs te vragen om een heroverweging van de indeling waarin uw familielid is geplaatst.

Deze bijdrage kan rechtstreeks op de rekening van de verzorger worden gestort. In dat geval moet in de aanvraag een aantekening worden opgenomen. Anders wordt het overgedragen aan de persoon die de zorg ontvangt. Het recht op het ziekengeld gaat in op de datum waarop het wordt aangevraagd, zodat het met terugwerkende kracht wordt betaald voor de periode tussen de datum waarop het verzoek is ingediend en de datum waarop het is goedgekeurd.

Controles

U moet rekening houden met de verlaging van de zorgtoeslag als uw familielid in het ziekenhuis moet worden opgenomen of moet revalideren. In dat geval wordt de uitkering voor de eerste vier weken betaald . Als uw verzorger voor een korte periode uitvalt en de persoon voor wie u zorgt voor die tijd naar een verpleeghuis gaat, verliest u uw uitkering niet. U ontvangt het voor 50% gedurende maximaal acht weken. Daarna vervalt het recht als het gebruik van thuiszorg niet wordt hervat.

Om ervoor te zorgen dat deze toelage blijft bestaan, moet de toestand van de patiënt regelmatig met de arts worden besproken . Als het valt binnen 2. en 3e graad van afhankelijkheid, wordt er om de zes maanden overlegd. Als het is opgenomen in 4. en graad 5De controles moeten om de drie maanden worden uitgevoerd. Als u deze termijnen negeert, riskeert uw familielid zijn verpleegkundige voordelen te verliezen. Je moet ze zelf regelen, de verzekeringsmaatschappij zal je er niet aan herinneren.

Andere bijdragen

Vanaf de eerste fase van afhankelijkheid heeft u recht op een hulpdienst (Entlastungsleistungen) van 125 euro per maand (1 500 euro per jaar). Het is ontworpen om u te ondersteunen in het dagelijks leven. Het wordt niet rechtstreeks gestort op de rekening van de persoon die van de dienst gebruik maakt. Het bewijs van de diensten van het Long Term Care Insurance Fund moet worden geleverd. Zij zal als volgt worden vergoed. Slechts 50% van de mensen in Duitsland die zorg nodig hebben, krijgen deze hulp. Het kan onder meer worden gebruikt voor (huishoudelijke hulp – schoonmaken, koken, dag- en nachtopvang, thuiszorg), 24-uurs zorgkosten. Het is niet nodig deze toelage aan te vragen. Het enige wat u hoeft te doen is de bovengenoemde bevestiging van de dienstverleners te verstrekken. Niet-bestede bijdragen van het voorgaande jaar kunnen binnen zes maanden van het volgende kalenderjaar worden opgebruikt. De voordelen voor 2022 vervallen dus pas op 30 juni. 2023.

Subsidie voor woningaanpassing

Daarnaast zijn er andere bijdragen beschikbaar om het leven van de patiënt te vergemakkelijken en te verbeteren. Bijvoorbeeld een subsidie van 4.000 euro voor de verbouwing of aanpassing van woningen om de woning aan te passen aan de eisen van de patiënt. De subsidie kan worden gebruikt voor de aanpassing van een badkamer (bouw van een drempelvrije douche) of een lift om een vlotte transfer van een patiënt met mobiliteitsproblemen mogelijk te maken. Zogenaamde platformliften of liften in de vorm van een stoellift worden gebruikt om de patiënt via een trap omhoog te brengen. Hun uitvoering begint bij 3.800 euro. Het recht op deze steun geldt ook voor een patiënt die in de eerste graad van afhankelijkheid is ingedeeld. Als er meer personen in het huishouden zijn die zorg nodig hebben, kan een maximale subsidie van 16 000 euro worden toegepast. Het wordt per persoon betaald en wordt verstrekt aan patiënten die in een tehuis verblijven.

Toiletartikelen of noodgevallen via de telefoon

Er is ook een toelage van 40 euro per maand voor ontsmettingsmiddelen, handschoenen, lakens of beschermende bedlakens. Je hebt er geen recept voor nodig, alleen erkenning van afhankelijkheid en gebruik van thuiszorg. Ze kunnen op twee manieren worden verkregen – door gratis een pakket te bestellen of door het aan te schaffen, dat extra wordt vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. Er is ook een noodoproep aan huis in geval van nood (de senior stuurt een signaal naar een familielid of zorgpersoneel zodat zij hulp kunnen regelen, bijvoorbeeld bij een val, hartaanval,…), die wordt gedekt door het ziekenfonds tegen een tarief van 25,50 euro per maand voor de werking en 10,49 euro voor de installatie. Bellen kan via de vaste lijn, mobiel en speciale horloges.

Als u op zoek bent naar een betrouwbare oppas of nanny, in Athene we hebben veel personeel uit Midden- en Oost-Europese landen die graag willen werken en de taal beheersen.

Heeft u ervaring met het aanspreken van de thuiszorgtoeslag?