Domáca opatera je neodmysliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou starostlivosti o starších ľudí, ktorí sú na ňu kvôli pokročilému veku, chorobám či samote odkázaní, a to nielen v Rakúsku.

Pacienti pribúdajú, počet opatrovateliek klesá

V súčasnosti využíva 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku približne 25 000 ľudí. Len v Štajersku, ktoré je jedným z jeho spolkových republík, je až 8000 starších a chorých obyvateľov, ktorí potrebujú domácu opateru. No napriek tomu, že počet pacientov stúpa, záujem o prácu opatrovateľského personálu naopak postupne klesá. Existujú viaceré príčiny, ktoré túto situáciu spôsobujú. Dôsledkom straty záujmu o vykonávanie tejto práce bol aj covid. Veľa opatrovateliek sa po pandémii nevrátilo pracovať naspäť. Buď sa zmenili ich životné podmienky alebo napríklad stúpli platy v ich domovských krajinách, preto sa im už neoplatilo prísť naspäť. Momentálne v Rakúsku chýba až 2000 opatrovateliek.

Problém je v platoch

Najväčším dôvodom chýbajúceho personálu je to, že platy sa vôbec nehýbu smerom nahor, ale zostávajú stále rovnaké. Zvýšenie platov opatrovateliek v Rakúsku sa neuskutočnilo od roku 2002. 20 rokov je nesmierne dlhá doba, obzvlášť v čase inflácie, keď rokmi ceny všetkého rapídne stúpajú a celkové výdavky na život sa zvyšujú. Platmi, ktoré nerastú, trpia nielen samotné opatrovateľky, ale odráža sa to aj na starostlivosti o pacientov. Keďže sa opatrovateľský personál cíti nedocenený a poddimenzovaný, je unavený, nedokáže sa adekvátne venovať svojej práci. Práca opatrovateľky je veľmi fyzicky aj emocionálne náročná. A tak sa 24-hodinová starostlivosť pre rodiny v Rakúsku stáva čoraz viac nedostupnou. Opatrovateľky, ktoré opatrujú v Rakúsku, pochádzajú z Rumunska (viac ako 50%), z Chorvátska (20%), zo Slovenska, Litvy či Maďarska. Celkovo ich v Rakúsku pracuje 60 000.

Iniciátorom WKÖ

Spisovanie petície iniciovala WKÖ – Rakúska spolková hospodárska komora, ktorá žiada o navýšenie platov pre opatrovateľky. Dotácia 550 eur mesačne pre rodinu opatrovanej osoby, o ktorej rozhodla vláda Rakúska v roku 2007, nebola odvtedy ani raz upravená o infláciu. Od tejto dotácie sa odvíjajú mzdy opatrovateliek. „Domáca starostlivosť naráža na svoje hranice“, povedal na tlačovej konferencii Andreas Herz, predseda profesijného združenia pre osobné poradenstvo a osobnú starostlivosť vo WKÖ. Požadujú valorizáciu z 550 na 700 eur, čo je, ako zdôrazňujú, minimálnou požiadavkou. Žiaduce by bolo totiž aspoň zdvojnásobenie

WKÖ je inštitút, v ktorom sú zoskupené všetky podnikateľské subjekty v Rakúsku. Každá spolková krajina má svoju príslušnú komoru. Zastupuje záujmy a práva obchodných spoločností. Svoju pozornosť zameriava na priateľskú klímu pri podnikaní, daňové úľavy, dotácie, zníženie byrokracie. Každý opatrovateľ/ka sa založením živnosti stáva členom hospodárskej komory a je mu pridelené číslo WKÖ. Opatrovateľky v Rakúsku musia pracovať výlučne formou živnosti. Práca na živnosť je navyše nevýhodnejšia oproti práci na pracovnú zmluvu, keďže si opatrovateľky musia sami platiť zdravotné aj sociálne odvody.

Preto je zvýšenie platov jednoznačne nevyhnutné, obzvlášť vzhľadom na náročnosť tejto profesie. V Atene sa stotožňujeme s myšlienkou, že by sa týmto opatrovateľkám mali zdvihnúť platy. My ich našim opatrovateľkám pracujúcim na pracovnú zmluvu pravidelne zvyšujeme. Rovnako neustále hľadáme rôzne spôsoby, ako ich odmeňovať a poskytovať im benefity.

20 000 podpisov

Petíciu podpísalo zatiaľ 4322 signatárov, z toho 1657 je Rakúšanov. Začala sa spisovať 25. 10. 2022. Do jej podpísania zostáva ešte 33 dní. S touto petíciou sa odborná skupina WKÖ Viedeň pre osobné poradenstvo a osobnú starostlivosť obráti na Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva v zastúpení ministra Johannesa Raucha. Aby ju akceptovali musí mať 20 000 podpisov. Môžete ju podpísať na tomto odkaze. Slovenka Bibiána Kudziová, hovorkyňa profesionálnej skupiny pre opatrovateľov, ktorá sama vykonáva prácu opatrovateľky, bola jednou z iniciátoriek tejto výzvy.