V dnešnej ekonomicky nestabilnej dobe je pre zamestnávateľov čoraz náročnejšie držať krok s neúprosnou mierou inflácie, ktorá naďalej ovplyvňuje náš každodenný život. Situácia je obzvlášť ťažká v Európskej únii, kde sa kúpna sila našej meny neustále znižuje. Finančná prosperita opatrovateľov a zamestnancov vo všeobecnosti visí na vlásku a potreba riešenia nebola nikdy naliehavejšia.

Posilnenie opatrovateľov: Záväzok k spravodlivému odmeňovaniu


V spoločnosti Atena chápeme ťažkú situáciu mnohých jednotlivcov, ktorí sa snažia udržať si svoj životný štandard v čase neustálych hospodárskych turbulencií. Ako dôveryhodná personálna agentúra, ktorej cieľom je zabezpečiť finančnú stabilitu opatrovateľov, si uvedomujeme dôležitosť poskytovania nielen istoty zamestnania, ale aj spravodlivej odmeny. Práve s ohľadom na tento záväzok s radosťou oznamujeme pozitívnu zmenu, ktorá bude mať priamy vplyv na všetkých opatrovateľov pracujúcich s nami v Nemecku.

Svetlejšia budúcnosť: Zvyšujeme platy, aby sme prekonali infláciu.

Od 1. novembra 2023 bude každý opatrovateľ spolupracujúci so spoločnosťou Atena, ktorý pracuje v Nemecku, dostávať každý mesiac navyše 50 EUR. Pevne veríme, že každý tvrdo pracujúci človek si zaslúži zachovať, ak nie zvýšiť, kvalitu svojho života v podmienkach inflácie. Na rozdiel od zamestnancov iných spoločností, ktorí môžu byť nútení znížiť svoju životnú úroveň alebo si hľadať ďalšiu prácu, aby vyžili, my zaujímame aktívny prístup, aby sme našim opatrovateľom zabezpečili finančné zabezpečenie, ktoré si zaslúžia.

Prekonávanie očakávaní: Náš záväzok k rastu

V spoločnosti Atena je náš záväzok zvyšovať platy viac než len krátkodobé riešenie; je to záväzok budovať trvalé partnerstvá a vzťahy s našimi cennými opatrovateľmi. Sme si plne vedomí priemernej miery inflácie v Európskej únii. Najmä závratné úrovne inflácie, ktoré sme zažili v rokoch 2022 a 2023, zanechali na našej ekonomike trvalý vplyv. Pre lepšiu predstavu, niečo, čo v roku 2013 stálo 100 EUR, sa dnes po zohľadnení inflácie rovná približne 132 EUR. To predstavuje kumulatívnu mieru inflácie vo výške 32 % za posledné desaťročie.

Ako sme reagovali z dlhodobého hľadiska?

V týchto náročných hospodárskych podmienkach je inšpirujúce vidieť, ako Atena nielenže drží krok s infláciou, ale ju aj prekonáva.. Keď vezmeme do úvahy historické údaje, priemerná mesačná mzda opatrovateľov v spoločnosti Atena v novembri 2013 bola 1 243,34 EUR. Presuňme sa do novembra 2023 a priemerná mesačná mzda sa zvýšila na pozoruhodných 1 740 EUR. Tento výrazný nárast predstavuje 40 % nárast miezd za rovnaké obdobie, čo prevyšuje 32 % kumulatívnu mieru inflácie.

Dôveryhodný partner: Osvedčené výsledky spoločnosti Atena

Chápeme, že dôvera sa získava a netreba ju brať na ľahkú váhu. Už 15 rokov poskytujeme špičkové služby. Preukázali sme, že dokážeme čeliť výzvam, ako sú pandémie a rekordná inflácia, a vyrovnať sa s nimi, pričom naďalej poskytujeme to najlepšie pre našich zamestnancov.

Kvalitné služby a istota platov

Naše osvedčené výsledky odrážajú náš neochvejný záväzok k blahu našich opatrovateľov. Pri našom napredovaní môžete veriť, že budeme naďalej poskytovať služby najvyššej kvality a dlhodobo zvyšovať platy. Neprekonávame len infláciu, ale určujeme štandardy dokonalosti v oblasti opatrovateľstva a finančného blahobytu.
Vyberte si spoločnosť Atena pre svoje potreby v oblasti opatrovateľstva a umožnite nám, aby sme vás podporili vo vašej snahe o lepší život.
Spoločne môžeme budovať lepšiu budúcnosť s vedomím, že vaše blaho je našou najvyššou prioritou.