Pri prijímaní osoby na akúkoľvek pozíciu je veľmi dôležité vybrať správneho kandidáta. Je zrejmé, že prvými faktormi, ktoré prichádzajú do úvahy, sú vzdelanie, mäkké a tvrdé zručnosti a predovšetkým skúsenosti. Mali a mohli by sme však pri rozhodovaní o prijatí do zamestnania zohľadniť aj vek?

Môžeme zamestnávať opatrovateľov na základe veku?

Z právneho hľadiska nemôžeme prijímať rozhodnutia o prijatí do zamestnania na základe veku. Priama aj nepriama diskriminácia na základe veku je v EÚ nezákonná. Ak však uchádzač vo svojom životopise uvedie informácie o svojom veku, každý dobrý náborový pracovník si tieto informácie všimne. A výborný náborový pracovník si ju nielen všimne, ale sa o uchádzačovi aj niečo dozvie.

Samozrejme, to, čo sa dozvie, sú všeobecné predpoklady, a ako také neplatia pre každú jednu osobu v určitej vekovej skupine. To je dôvod, prečo nielenže nemôžeme, ale ani by sme nemali robiť rozhodnutia o prijatí do zamestnania na základe veku. Dnes budeme hovoriť o tom, čo môžeme zvyčajne očakávať od osoby v určitej vekovej skupine a o jej najlepších vlastnostiach.

Vek opatrovateľa: 18 – 30 rokov

Mladý neznamená vždy neskúsený. Myslime na to, že táto veková skupina je zvyčajne veľmi energická, dokáže vstrebať množstvo skúseností a informácií vo veľmi krátkom čase. Ak to skombinujeme s veľkou motiváciou, dosiahneme recept na rýchly rast a zlepšenie. Hoci sa môže zdať, že mladí ľudia nie sú dostatočne zrelí na prácu opatrovateľov, budete prekvapení výsledkami, ak dáte šancu správnemu človeku.

Vek opatrovateľa: 31 – 50 rokov

V tomto veku sú ľudia vo všeobecnosti extrovertnejší, emocionálne stabilnejší, svedomitejší a príjemnejší. Opatrovatelia v tejto vekovej kategórii majú rozvinutejšiu osobnosť a môžu byť spoľahlivejší. Vynikajúca je rovnováha medzi energickosťou a skúsenosťami. A navyše, pracovná morálka väčšiny ľudí sa v tomto období života výrazne zlepšuje. To všetko sú vlastnosti, ktoré by mal mať dobrý opatrovateľ.

Vek opatrovateľa: 51 – 65 rokov

V tomto období svojho života sa ľudia môžu skutočne ponoriť do svojej práce. Ich deti už s najväčšou pravdepodobnosťou vyrástli, oni nazbierali 30 alebo viac rokov profesionálnych skúseností a teraz je čas uplatniť všetky svoje zručnosti a vedomosti. Podľa štúdie z roku 2014 je medián dĺžky pracovného života pracovníkov v tejto vekovej skupine viac ako trikrát vyšší v porovnaní s mladšími ľuďmi.

Okrem toho títo opatrovatelia poskytujú svojim pacientom dôslednú a osobnú starostlivosť. Skutočnosť, že sú starší, pomáha aj pri komunikácii. Menší generačný rozdiel medzi opatrovateľom a pacientom znamená, že nájsť spoločné témy na rozhovor bude oveľa jednoduchšie. To isté platí aj pre voľnočasové aktivity. A keď opatrovateľ robí niečo, čo ho baví aj s pacientom, s ktorým pracuje s vášňou – kvalita poskytovaných služieb bude na úplne inej úrovni.

Opatrovatelia starší ako 65 rokov

Počuli ste už niekedy vetu: „Si taký starý, ako sa cítiš?“ Zdravotný stav človeka je väčším faktorom toho, čo môže robiť, ako jeho skutočný vek. Najstarší človek, ktorý zabehol maratón, mal 100 rokov. Prečo by 70-ročný človek nemohol byť vynikajúcim opatrovateľom, ak je v dobrom zdravotnom stave? V tomto veku vedia opatrovatelia pracovať inteligentne. Majú hory skúseností a vďaka ešte menšiemu generačnému rozdielu sú nielen skvelými opatrovateľmi, ale aj spoločníkmi. Ak sa stane, že sa vám na stole objaví životopis opatrovateľa v tejto vekovej kategórii, neignorujte ho kvôli jeho veku, môže sa z neho vykľuť najlepší opatrovateľ, akého ste kedy videli.

Ak to zhrnieme, vek je len číslo a uvedené informácie platia pre niektorých opatrovateľov, ale určite nie pre všetkých. Keď sa snažíte vybrať najlepšieho opatrovateľa pre určitého pacienta, najlepšie je posudzovať podľa vzdelania a skúseností. Vek vám môže poskytnúť všeobecné informácie, ale nemusí nevyhnutne platiť pre každého opatrovateľa. Preto v spoločnosti Atena veríme v rovnosť príležitostí a pri výbere zamestnancov sa riadime charakterom, skúsenosťami a znalosťami danej osoby namiesto informácií napísaných v občianskom preukaze.

Myslíte si, že pri zamestnávaní opatrovateľa záleží na veku? Podeľte sa o svoj názor v komentári.