Thomas Jefferson raz povedal: „Nikdy nemíňajte peniaze skôr, ako ich máte.“ Aj keď je to dobrá rada, musíme si uvedomiť, že sa narodil v 18. storočí. Nikto vtedy nepotreboval na kúpu domu splátkový kalendár na 30 rokov. Autá neexistovali a každý človek, ktorý mal prácu, si mohol dovoliť zabezpečiť základné potreby. Od tých čias nastal pokrok takmer vo všetkých smeroch. Ale pokiaľ ide o financie, nie každý je na tom tak dobre. Preto sa mnohí ľudia musia obrátiť na banky alebo iné finančné inštitúcie, aby im pomohli. Či už ide o hypotéku, alebo ste jednoducho niekoľko mesiacov pozadu s platením účtov, vziať si pôžičku sa stalo úplne bežným a často nevyhnutným krokom. Problémy sa však začínajú, akonáhle nedokážete splácať splátky.

Čo sa stane, keď človek prestane splácať hypotéku?

Akonáhle daná osoba prestane splácať hypotéku alebo úver, je na ňu uvalená exekúcia. V prípade exekúcie ide o právny proces, ktorý nastáva, keď dlžník nespláca určené splátky. To vedie k tomu, že nehnuteľnosť alebo iné majetky pripadnú do vlastníctva veriteľovi (väčšinou je to banka). Obvykle je exekúcia poslednou možnosťou, ako môžu veritelia získať späť svoje investície po tom, čo dlžník niekoľko mesiacov nesplácal hypotéku.

Ako sa vyhnúť exekúcii?

Nebyť otvorený voči veriteľovi by vám v žiadnom prípade nepomohlo. Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, ak máte problémy so splácaním hypotéky, je čo najskôr kontaktovať svoju banku a prediskutovať s ňou svoju situáciu. V mnohých prípadoch sú zamestnanci banky ochotní s vami spolupracovať na úprave splátok hypotéky, predĺžení splatnosti úveru alebo ponúknu možnosť odkladu splátok.

Ak už nedokážete splácať svoje pôžičky, zvážte možnosti oddlženia, napríklad konsolidáciu alebo správu dlhov. Tieto možnosti vám pomôžu urovnať vaše dlhy do jednej zvládnuteľnej splátky, znížiť úrokové sadzby a pomôcť vyhnúť sa exekúcii.

Veľmi užitočná môže byť aj spolupráca s kvalifikovaným poradcom ohľadom prevencie exekúcie. Môže vám pomôcť pri rokovaniach s veriteľmi a preskúma všetky dostupné možnosti. V celej EÚ je k dispozícii viacero bezplatných služieb na prevenciu exekúcie. Alebo pýtajú len minimálne sadzby. Čím skôr podniknete určené kroky, tým lepšie.

Aké sú dôsledky nesplácania osobnej pôžičky?

Osobné pôžičky sú ďalším typom dlžoby, ktorá môže byť zdrojom finančného stresu. Ide o operáciu, kedy veriteľ (finančná inštitúcia) požičia dlžníkovi peňažnú čiastku, ktorú musí vrátiť aj s úrokmi. Nemusí sa však za ňu ničím zaručiť, preto je dostupnejšia. Hoci osobné pôžičky nemusia viesť k exekúcii alebo zabaveniu majetku, ich nesplácanie máva za následok závažné finančné dôsledky, ako sú exekučné zrážky zo mzdy, súdne konanie a v neposlednom rade poškodenie reputácie.

Ako sa vyhnúť diskreditácii a zmrazeniu mzdy?

Pokiaľ ide o osobné pôžičky, najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tomu, že by ste ich nevládali splácať, je dôkladne zvážiť svoju schopnosť splácať ich ešte predtým, ako o ne požiadate. To znamená, že najprv musíte posúdiť svoju súčasnú finančnú situáciu, vytvoriť si rozpočet a určiť, či si môžete dovoliť mesačne splácať nejaký úver.

Ak sa dostanete do omeškania so splátkami pôžičky, čo najskôr kontaktujte svojho veriteľa a prediskutujte s ním svoju situáciu. Veritelia môžu byť ochotní spolupracovať s vami na úprave podmienok pôžičky, predĺžiť jej splatnosť alebo ponúknuť možnosť odkladu splátok. Je dôležité komunikovať s veriteľom a informovať ho o svojej situácii, aby ste sa vyhli tomu, že by ste nedokázali a prestali pôžičku splácať.

Ak máte problémy s viacerými pôžičkami alebo inými formami dlhov, zvážte možnosti oddlženia, napríklad konsolidáciu alebo správu dlhov. Tieto možnosti vám môžu pomôcť ustáliť dlhy do jednej zvládnuteľnej splátky, znížiť úrokové sadzby a vyhnete sa situácii, že by ste úver prestali splácať.

Poznajte svoje práva

Ak dostanete oznámenie od inkasnej spoločnosti alebo vymáhačskej firmy týkajúce sa vašich osobných pôžičiek, okamžite reagujte a overte si dlh. Inkasné agentúry sú povinné predložiť dôkaz o dlhu, ktorý vymáhajú, a je dôležité nechať skontrolovať to, či je dlh skutočne váš a že inkasná spoločnosť má nárok ho vymáhať. Okrem toho si uvedomte svoje práva vyplývajúce z nariadení Európskej únie o vymáhaní pohľadávok a v prípade potreby vyhľadajte právnu pomoc, aby ste ochránili svoje práva a vyhli sa nekalým praktikám vymáhania pohľadávok.

Osobný bankrot

Osobný bankrot je právne konanie, ktoré jednotlivcom umožňuje zbaviť sa dlhov a začať odznova. Môže sa zdať lákavé vyhlásiť bankrot. Je to však drastické opatrenie, ktoré by sa malo zvážiť a uskutočniť až vtedy, keď sa vyčerpali všetky ostatné možnosti, ako sa zbaviť dlhov. Vyhlásenie osobného bankrotu je nielen zložité a časovo náročné. Uskutočnenie tohto kroku bude mať za následok aj zníženie vášho kreditu, zapíše sa trvalo do záznamu, a čo je najdôležitejšie, možno budete nútení vzdať sa časti alebo celého svojho majetku. Môže to byť akýkoľvek osobný majetok, investície a dokonca aj váš dom.

Pracujem v Atene. Môžete mi pomôcť vyhnúť sa strhávaniu zrážok exekúcie zo mzdy?

V spoločnosti Atena veríme v otvorenosť a radi s vami prediskutujeme všetky možnosti. Bez ohľadu na to, o aký problém ide, urobili by sme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám ho pomohli vyriešiť. Samozrejme, nemôžeme zmeniť súdne rozhodnutie ani odstrániť vaše dlhy. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou pre vás dokážeme nájsť ideálne a vhodné riešenie na základe konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzate. Za 15 rokov pôsobenia na trhu sme sa stretli s mnohými prekážkami. Je veľmi málo pravdepodobné, že by sme ešte nikdy neriešili podobnú situáciu, ako je tá vaša.