Kvalitný personál je vašim najväčším majetkom a je nevyhnutné mať tých správnych ľudí na správnych pozíciách. Spolupracujete pri nábore s externou agentúrou ? Vyvarujte sa tým neporfesionálnym, spolupráca s ktorými môže priniesť dané najčastejšie riziká:

Dodanie nekvalifikovaného personalu

Máte pracovné pozície, kde potrebujete naozaj kvalifikovaných ľudí ? No napriek tomu vám partnerská agentúra pošle pracovníkov bez potrebnej kvalifikácie ? Áno, aj toto sa môže stat pri spolupráci s agentúrami, ktoré hľadia len na svoje záujmu z pohľadu profitu a vedome / nevedome ignorujú vaše skutočné potreby na kvalifikáciu kandidátov. Na druhej strane, ak spolupracujete s profesionálnou agentúrov, ktorá disponuje dostatočným množstvom talentovaných kandidátov, máte polovicu úspechu u vašich klientov.

Pomalé dodanie potrebného množstva personalu

Kritické obdobia ako obdobia prázdnin, obdobia sezón, obdobia sviatkov. Veľké množstvo práce, no nedostatok pracovnej sily, ktorú treba rýchlo a flexibilne nájsť. Ale pozor, neprofesionálne agentúry často nie sú schopné dodať požadované množstvo personalu. Je preto naozaj veľkým rizikom pre váš business spoliehať sa na takéto agentúry najmä počas daných kritických období.

Zasielanie veľkého množstva nerelevantných CVs

neprofesionálna agentra vás bude doslova “zahlcovať” kopou pre vás nerelevantných životopisov v domnení, že jeden z nich bude predsa len dobrý a vyhovujúci. Vás to stojí čas a energiu na selektovanie vhodných životopisov podľa vami vopred stanovených požiadaviek. Je čas a energia to čím môžete a chcete plytvať ? odpoveď je jednoznačná a bez pochybná…

Ohrozenie vašej obchodnej reputácie a tvorba negatívneho imagu medzi obchodnými klientami.

Čoraz väčší dôraz sa v súčasnosti kladie na budovanie pozitívneho imagu a vynakladajú sa nemalé finančné prostriedky na PR. Je to naozaj niečo čo by ste chceli ohroziť spoluprácou s neprofesionálnou zahraničnou agentúrov ? Definitívne nie. Preto nedovoľte partnerským agentúram svojim neprofesionálnym prístupom ohroziť dobré meno vašej spoločnosti.

Poberanie vysokých sprostedkovateľských poplatkov za minimum dodaných služieb.

Na začiatku spolupráce, respektíve pri jej uzatváraní zvyknú neprofesionálne agentúry nasľubovať veľké množstvo extra služieb, za ktoré si dovolia pýtať poplatky tomu zodpovedajúce. Realita však môže byť úplne iná. Neplatte za niečo, čo vám poskytnuté nebolo a malo byť. Poplatky sprostredkovateľských agentúr by mali objektívne reflektovať poskytnuté služby. Dbajte preto na profesionálny prístup agentúr ku cene a kvalite služieb.

Strata záujmu o dodaný personal po jeho príchode na výkon práce – minimálna až žiadna podpora po zamestnaní.

Niektoré zahraničné agentúry strácajú akýkoľvek záujem o ich kandidátov akonáhle opustia krajinu ich pôvodu. “Ich práca tam končí”. Neprípustné. Profesionálna zahraničná agentúra by mala vycestovanie kandidátov vnímať len ako istý krok v celkovom procese rekruitmentu. Servis “po” je rovanko dôležitý ako “pred”. Preto pozor na agentúry, pri ktorých je minimálna až žiadna podpora ich kandidátov po vycestovaní, táto činnosť by mala tvoriť podstatnú časť z celkového komplexu poskytovaných služieb agentúry.

Dodanie nerelevantných, nekompletných a nepravdivých informácií o kandidátoch, ktorých dodávajú

Tak ako vy sa snažíte poskytnúť čo najpresnejšie informácie o obsadzovaných pracovných pozíciách, logicky očakávate aj čo najviac informácií o kandidátoch, ktoré musia byť pravdivé, kompletné a aktuálne. Výrazne to zkvalitní celkovú spoluprácu. Preto je individuálny prístup ku kandidátom zo strany vašej partnerskej agentúry nesmierne dôležitý. Avšak agentúram zameraným na kvantitu a nie kvalitu je individuálny prístup ku pracovníkom cudzí pojem.

Vysoká fluktuácia nimi dodaného personalu na základe poskytnutia nekompletných, zavádzajúcich informácií o pracovných ponukách a podmienkach

Pracovníci nastúpia do zamestnania, respektíve na miesto ubytovania a prichádza moment prekvapenia. V snahe poskytnúť čo najviac pracovníkov mnohé neprofesionálne agentúry doslova “klamú” alebo úmyslene zatajujú podstatné informácie. Výsledok ? Takto “informovaný” personal odchádza hneď po príchode, vám rastie fluktuácia a klesá snaha o stabilný personal.

Povedia, že to vyriešia, ozvú sa, zavolajú späť, no už sa od nich nikto neozve.

To je bežný jav pri spolupráci s nekompetentnými. Vznikol problém a namiesto riešenia volia cestu “ticha”. A tým vám teda riešenie určite neprinesú. Profesionalita akejkoľvek spoločnosti spočíva v neposlednom rade aj v schopnosti riešiť vzniknuté problémy. Preto “ticho” je jasným indikátorom tých neprofesionálnych.

Strata vašich obchodných klientov

Asi najzávažnejším a najväčším rizikom pri spolupráci s neprofesionálnou zahraničnou agentúrov je strata vašich klientov, pretože ste neboli schopní dodať požadované množstvo personálu v požadovanom čase a požadovanej kvalifikácie. Je to logický dôsledok všetkých vyššie spomenutých rizík, do ktorých sa môžete takotou spoluprácou dostať.

Ohrozenie vášho businessu, pokles profitability, zníženie celkových výsledkov, pokles objednávok až strata obchodných klientov… Pre každú spoločnosť sú tieto pojmy doslova červeným. Preto buďte opatrní pri výbere zahraničnej agentúry pri sprostredkovaní personalu. Zlý výber môže mať na váš business fatálne následky.

Na záver už len toľko, že výber profesionálnej, skúsenej zahraničnej agentúry je naozaj dôležitý. Pozor preto na spolupráce s tými neprofesionálnymi, ktoré sa môžu zdať atraktívne z pohľadu nízko nastavenej cenovej politiky, avšak riziká a najmä ich dôsledky, ktoré môžu z takejto spolupráce vzniknúť, sa niekedy finančne nedajú ani určiť, pretože spôsobená škoda má väčší dosah ako len ten finančný.