Pri vycestovaní za prácou do neznámej krajiny sa musíte vopred pripraviť, aby ste sa ľahko zorientovali a adaptovali na nové okolnosti. Treba si niečo o danej krajine zistiť, pretože po príchode do nového prostredia hrozí, že zažijete zvláštny pocit odcudzenia – kultúrny šok. No ak podniknete adekvátne opatrenia, môžete mu ľahko predísť či aspoň zmierniť jeho prejavy.

Kultúrny šok – o čo ide?

Týmto slovným spojením sa označuje psychický a sociálny jav vyvolaný zmenou životného zázemia a stretom s odlišnou kultúrou, s ktorou ste doposiaľ priamo neprišli do kontaktu. Miera tohto stavu závisí od toho, ako sa život v krajine, do ktorej máte v pláne vycestovať, líši od spôsobu života vo vašej domovine. Čím viac je krajina odlišná a exotickejšia, tým hrozí väčšia pravdepodobnosť zažitia kultúrneho šoku. Ten môže byť spojený s kultúrnymi rozdielmi alebo prípadne s jazykovou bariérou. Kultúrny šok možno zakúsiť vycestovaním na dovolenku, stáž, štúdiá alebo za lepším zamestnaním. Skladá sa z viacerých fáz, ktoré tvoria pocity a procesy ako nadšenie, otrávenie a zvykanie si.

Fázy kultúrneho šoku

Nadšenie sa objaví s príchodom do nového prostredia. Toto pozitívne prežívanie pramení zo všetkého nového. Tešíte sa z iného správania ľudí, na ktoré nie ste zvyknutí, rozdielneho životného štýlu, netypického jedla, počasia, objavovania nových miest a zaujímavého prostredia. Entuziazmus vystrieda po istom čase obdobie otrávenosti, kedy veci, ktoré boli spočiatku spojené s pozitívnymi pocitmi, začnú nudiť či liezť na nervy. Aj obdobie, kedy ste z nových podnetov otrávení a frustrovaní, však prejde a nahradí ho ďalšia fáza. Je ňou postupné zvykanie si na pobyt v cudzej krajine plnej cudzích ľudí. Je najpríjemnejším z týchto období, pretože sa počas neho pozeráte na vzniknutú situáciu najviac realisticky. Dokážete vidieť veci také, aké sú. Vyrovnávate a zžívate sa s konkrétnym prostredím, kultúrnymi rozdielmi či zvyklosťami.

Ako kultúrnemu šoku predísť?

Najlepším a najjednoduchším riešením je vopred sa pripraviť na pobyt v konkrétnej krajine. Naštudujte si niečo o histórii, súčasnom dianí, pravidlách, danostiach, zaužívaných tradíciách v štáte, kam sa chystáte pracovať. Je veľa faktorov, na ktoré treba pred cestou myslieť.

Počasie

Buďte pripravení na pravdepodobnosť odlišného počasia. V cudzom štáte môžu byť úplne rozdielne klimatické podmienky, ako u vás doma. Zistite si ich a podmieňte tomu aj svoj šatník, aby ste mali vhodné kúsky oblečenia, nech sa počas pracovného pobytu cítite dobre.

Jedlo

Nájdite si niečo o tradičnej kuchyni, ktorá v tej-ktorej konkrétnej krajine vládne, rovnako aj o dostupnosti potravín, na ktoré ste vo svojej domovine naučení. Nie všade predávajú tovar a pochutiny, ktoré sú pre váš národ bežné. Ak ich v krajine vášho budúceho pobytu nie je dostatok, pribaľte si do kufra zopár zásob vášho obľúbeného jedla a spríjemnite si čas vycestovania.

Zvyky a tradície

Zistite si niečo o tradíciách typických pre daný národ, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú špecifických a výnimočných udalostí, ako sú napr. Vianoce či Veľká Noc. Preskúmajte, ktoré dni sú v danej krajine štátnymi sviatkami, pretože tie sa líšia od krajiny ku krajine a závisia od histórie a smerovania jednotlivého štátu.

Správanie

Zaujímajte sa o to, aké vlastnosti má daný národ. Čím sa všeobecne vyznačuje a čo sa o ňom vo svete traduje? Kultúrny šok môže ovplyvniť aj neznalosť fungovania štátu, zaužívaných pravidiel, nepoznania veľkosti mesta alebo používania spôsobu hromadnej dopravy, ktorá je vo vašej domovine iná.

Ak zvážite spomenuté činitele, ľahšie sa prispôsobíte spôsobu života v krajine, ktorá sa stane vaším pracovným pôsobiskom. Okrem toho je pred odchodom dobré poznať podrobné informácie o výkone práce. Tie vám poskytne overená spoločnosť, medzi ktoré sa radí aj Atena.

Ak vás láka práca na turnusy, prečítajte si o jej výhodách. O tom, ako zvýšiť stabilitu pracovného miesta, sa dozviete na tomto mieste.