Bývanie je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré ľudia potrebujú. Na pokojný život je nevyhnutné mať priestor, kde sa vyspia, najedia, umyjú aj kde si oddýchnu, a zároveň môžu toto miesto nazvať svojím domovom. Otázka bývania je v súčasnosti čoraz viac diskutovanou témou.

Náročná situácia

V dnešnej dobe sa mnohí ľudia stretávajú s problémami nájsť cenovo dostupné bývanie, ktorého ceny by neboli príliš vysoké. Veľa z nich si nemôže dovoliť vlastné bývanie, pretože nespĺňajú kritériá pri žiadaní o hypotéku alebo úver. Ceny nehnuteľností sú nadhodnotené a ľudia nemajú také platy, aby mohli splácať vysoké úverové splátky. Rovnako nie je reálne dokázať si nasporiť toľko, aby si mohli kúpiť dom alebo byt za hotové. Prenájom bytov sa tiež počas inflácie, ktorá naďalej panuje, stáva stále drahším.

Nájomné byty poskytované podnikmi a firmami, v ktorých ľudia pracujú, by boli v tomto prípade vítaným riešením. Obzvlášť pre zamestnancov, pre ktorých by bolo výhodné bývať v blízkosti svojho pracoviska.

Veľa sa nezmenilo

Ak porovnáme dve generácie – súčasnú a generáciu našich rodičov – z hľadiska peňazí, ktoré im na konci mesiaca z výplaty zostali, oproti minulosti sa v podstate nič nezmenilo. Ľudom zostane približne rovnaká suma. Naši rodičia zarobili napríklad 800 korún a dokázali si odložiť 100 korún, v rámci čoho si raz za rok dopriali dovolenku. Dnes možno zarobíme 1300 eur, ale v porovnaní s minulosťou si vieme ušetriť v prepočte rovnako. Vlastne nezáleží na tom, koľko ľudia zarobia a čo si vedia z výplaty nechať bokom, ale ide o to, či majú zabezpečenú strechu nad hlavou. Zaujíma ich, aby mali k dispozícii miesto, kde so svojou rodinou môžu bývať, keď sa z práce vrátia domov. Jednoducho to, čo zamestnanci chcú, je istota bývania.

A tu možno vidieť rozdiel v porovnaní s minulými dobami, kedy boli naši rodičia vo veku, v ktorom sme dnes my. Kedysi bolo bežné, že pracovníci mali zabezpečené bývanie. Firma, v ktorej pracovali, im poskytla byt za to, že boli jej stálymi zamestnancami.

Pomôcť by mohol štát

V našej spoločnosti Atena si myslíme, že by sa táto situácia mala zmeniť a zamestnávatelia by mali poskytovať svojim zamestnancom nájomné byty. To ale nie je také jednoduché. Jednotlivé štátne systémy by mali byť preto otvorené pomoci a nastavené tak, aby firmy podporili v tejto myšlienke. Vhodnou pomocou by boli daňové úľavy, vďaka ktorým by mohli firmy uskutočňovať výstavbu alebo kúpu nájomných bytov pre svojich zamestnancov. Tieto byty by im následne dovolili odkúpiť za zníženú sumu a prešli by do ich vlastníctva. V súčasnosti existujú technológie, prostredníctvom ktorých je možné stavať rýchlo, len musí byť prítomná iniciatíva ľuďom pomôcť. Riešením by mohlo byť aj použitie eurofondov na rozvoj infraštruktúry, ktorá je s nájomnými bytmi úzko prepojená.

Šetrenie času

Nájomné bývanie je vhodnou alternatívou pre pracovníkov aj z toho dôvodu, že bývajú často nútení vycestovať za prácou mimo svojho regiónu a merať veľkú vzdialenosť. To ich oberá o čas, ktorý by za iných okolností strávili so svojou rodinou alebo vykonávaním obľúbených voľnočasových aktivít, kedy by načerpali nové sily a oddýchli si. Okrem času by vďaka nájomným bytom ušetrili aj peniaze.

Väčšia produktivita

Nájomné byty by dokázali pritiahnuť nových šikovných pracovníkov. Určite by zohrávali dôležitú úlohu v rámci rozhodovania sa, či majú záujem stať sa súčasťou konkrétnej spoločnosti. Nájomné bývanie by pomohlo dosiahnuť zvýšenie hospodárskeho rastu. Rástli by zisky miestnych podnikov, čím by sa zlepšila ekonomická situácia v jednotlivých regiónoch. Zlepšením pracovných podmienok v podobe zabezpečenia vyhovujúceho a cenovo dostupného bývania by firmy automaticky pozitívne ovplyvnili výkon pracovníkov a motivovali ich. Viedlo by to k zlepšeniu produktivity a spokojnosti. Podniky by takto znížili náklady spojené s náborom nových pracovníkov a zamedzili ich fluktuácii.

Nájomné byty pre zamestnancov predstavujú pozitívne riešenie pre všetkých zainteresovaných.

nájomné byty

Ekologický rozmer

Nájomné byty ponúkajú ďalšiu pridanú hodnotu, ktorá spočíva v zameraní sa na ekologické hľadisko. Bývanie nachádzajúce sa blízko mestských centier alebo priemyselných zón pomôže znížiť aj dopravné zaťaženie a znečistenie životného prostredia. Ak by boli byty vybudované v blízkosti pracoviska, zamestnancom by to umožnilo presúvať sa do práce pešo, na bicykli či verejnou dopravou.

Viaceré možnosti

Ako je vyššie spomenuté, štát môže zohrávať kľúčovú rolu v podpore výstavby nájomných bytov prostredníctvom rôznych opatrení. Patria sem finančné prostriedky, dostupnosť pozemku či odstránenie byrokracie.

  1. Finančná podpora – jedným zo spôsobov je poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov a tiež na ich neskoršiu prevádzku. Môže zahŕňať nielen samotné dotácie, ale aj rôzne daňové úľavy a zvýhodnenia.
  2. Zabezpečenie dostupného pozemku – častým problémom pri výstavbe nájomného bývania je dostupnosť vyhovujúceho pozemku. Štát môže zabezpečiť jeho dostupnosť prostredníctvom vlastníctva, nákupu či prenájmu alebo napríklad poskytnutím svojich pozemkov za zvýhodnené sumy. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že výstavba bude realizovaná na miestach, kde je to potrebné.
  3. Zjednodušenie byrokracie – ďalším spôsobom, ako môže štát podporiť výstavbu, je zjednodušenie byrokracie – urýchlenie procesov, ktoré súvisia s výstavbou, ako napríklad stavebné povolenia. Takto sa docieli, že výstavba nájomných bytov bude rýchlejšia a efektívnejšia.

Potreba nájomné bývania je čoraz aktuálnejšou témou. Atena chce ísť tiež cestou poskytnutia bývania pre svojich pracovníkov. Preto zamestnancom, ktorí majú záujem o novú pracovnú ponuku, ponúkame aj ubytovanie v prípade, že ho potrebujú.