V súčasnej dobe plnej neistôt je dôležité pociťovať v zamestnaní stabilitu. Nepochybne sa to týka aj platu, ktorý dostávate, aby ste si mohli zaistiť slušný život so všetkým, čo k nemu potrebujete. Takúto stabilitu prináša pracovná zmluva.

Prečo je lepšie zamestnať sa na pracovnú zmluvu než pracovať na živnosť? Aké sú výhody a čo získate, ak uprednostníte ako opatrovateľka pracujúca v Nemecku prácu na pracovnú zmluvu pred živnosťou?

Pracovná zmluva ponúka väčšiu istotu

Pracovná zmluva má viacero výhod. Nesporne aj živnosť má svoje výhody, ale závisí to od prípadu k prípadu. Pri práci opatrovateľky sa vzhľadom na komplexnosť okolností oplatí viac pracovná zmluva cez agentúru. Práca na zmluvu je vo všeobecnosti výhodnejšia, a to najmä z dlhodobej perspektívy. Ako zamestnanec získate vďaka zmluve istotu, že pracujete legálne a nehrozia vám problémy so zákonom. Medzi ďalšie výhody práce na zmluvu patrí garancia výplaty a jej neomeškanie.

Akonáhle vidíte ponúkaný vyšší plat pri pracovnej ponuke na živnosť, je to pre vás lákavejšie a zdá sa vám to na prvý pohľad oveľa výhodnejšie, no v skutočnosti to tak nie je. Potom, ako si sami zaplatíte odvody a odvediete dane, v čistom vám zostane menej, ako keby ste pracovali na pracovnú zmluvu.

Živnosť a problematika ilegálnej práce

Ako živnostníčka, ktorá vykonáva činnosť pravidelne sa opakujúcu, si musíte živnosť vybaviť v Nemecku. V Nemecku sa totiž dá riešiť cez slovenskú živnosť len práca vykonávaná párkrát do roka. Charakterizuje sa to ako cezhraničné poskytovanie služieb. Ak by ste teda pracovali v Nemecku ako opatrovateľka na slovenskú živnosť, bolo by to protizákonné. Ak sa rozhodnete pre prácu formou živnosti, je nevyhnutné pracovať na nemeckú živnosť. V takomto prípade by ste však museli mať viacerých klientov, čiže aspoň dvoch, čo zas nie je výhodné pre opatrovaného klienta. Ak by ste opatrovali len v jednej rodine, nemecké zákony by to vnímali tiež ako nelegálnu prácu.

Pracovná zmluva a odvody

Pri pracovnom pomere na pracovnú zmluvu sa nemusíte zapodievať platením odvodov, pretože miesto vás sa o to postará váš zamestnávateľ. Agentúra, ktorá vás zamestnáva a vysiela do zahraničia ako opatrovateľku, hradí odvody za vás. Vyrieši komunikáciu s príslušnými úradmi a prihlási vás do zdravotnej aj sociálnej poisťovne. Na konci ročného zúčtovacieho obdobia vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, ktoré doložíte k daňovému priznaniu. Pri pracovaní na živnosť by ste si museli platiť odvody sama, rovnako viesť účtovníctvo alebo najať si účtovníčku. Tiež si sami musíte nahlasovať práceneschopnosť. Agentúra Atena platí za vás sociálne odvody aj počas obdobia turnusu, kedy máte voľno a ste doma.

Nezostanete ukrátení ani o sociálne výhody, kam patrí nárok na PN, čerpanie dovolenky, materská, rodičovská a do budúcna sa práca na zmluvu oplatí z hľadiska dôchodku. Aj keď v mladosti väčšinou nemyslíme na to, čo bude o niekoľko rokov. Pri pracovnej zmluve vám plynie dôchodkové poistenie bez prerušenia. Od agentúry dostanete zápočtový list, ktorý slúži ako doklad dĺžky trvania pracovnoprávneho vzťahu. Ten bude potrebné predložiť, keď budete žiadať o dôchodok. Navyše, ak by ste pracovali v Nemecku ako opatrovateľka-živnostníčka, nemôžete si uplatniť paušálne výdavky tak, ako na Slovensku. Vašou povinnosťou by bolo uviesť reálne výdavky, lebo nemecký zákon to tak určuje, čo pre vás nie je výhodné.

Práca na pracovnú zmluvu je oveľa jednoduchším riešením.

pracovná zmluva je z dlhodobého hľadiska výhodnejšia ako živnosť
Pracovná zmluva prináša zamestnancovi viacero výhod. Jednou z nich je väčšia stabilita a istota

Pracovná zmluva je zárukou

V prípade práce na živnosť nemáte istotu, že vám rodina opatrovanej osoby vyplatí peniaze načas ani či svoju výplatu vôbec dostanete. Neviete, do akej rodiny prídete, ako sa k vám budú správať. Ak by ste chceli odísť, musíte si všetko vybavovať sami. Sami sa staráte o transfer, ktorý vám Atena bez problémov zabezpečí. Ako živnostníčka platíte poplatky nemeckej agentúre a tiež za vybavenie živnosti. V spoľahlivej agentúre – akou je aj Atena – ktorá vás zamestná na pracovnú zmluvu, neplatíte žiadne poplatky.

Atena vám poskytne prácu na pracovnú zmluvu

U nás sa oplatí zamestnať ako opatrovateľka, pretože vám poskytneme podrobné informácie o pacientovi, ktorého pôjdete opatrovať. Dozviete sa všetko o jeho diagnóze, potrebách aj o mieste, kde býva. V žiadnom prípade sa nestane, že prídete do úplne iného prostredia, ako ste očakávali a ako vám povedali. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, ak budete niečo potrebovať a mať nejaký problém. Priradíme vám konzultanta, ktorý vám v prípade potreby ochotne poradí. Cez víkendy funguje u nás pohotovostná služba. Ak by došlo k úmrtiu pacienta alebo jeho premiestneniu do domova dôchodcov, v prípade záujmu vám dokážeme nájsť náhradného klienta a nemusíte si počas obdobia, ako sa do novej rodiny dostanete, platiť ubytovanie.

O legálnom spôsobe zamestnania sa ako opatrovateľka sa dočítate v tomto článku. Ak chcete vedieť viac o odchode do dôchodku v EÚ, kliknite na tento odkaz.