Vláda v rámci pomoci pri pandémii ponúkla pomoc zamestnancom, ktorí teraz nemohli nastúpiť do zamestnania. Zamestnávatelia tak budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností.

Zamestnanci, čo zostanú doma v rámci kurzarbeit, dostanú za čas strávený doma minimálne 80 % svojej priemernej mzdy. Maximálna výška štátneho príspevku na jedného zamestnanca bude 1 100 €. Ak firmy svojim ľuďom platia menej ako 80 % ich priemernej mzdy, najvyšší štátny príspevok bude 880 €.

Predpokladá sa, že kurzarbeit bude mať zmysel v tom prípade, ak kríza bude dočasná a výroba sa znova rozbehne. Zamestnanci sa vrátia do práce a štát nepríde o pracovné miesta. Alebo sa obmedzí pracovný režim a spoločnosti sa podarí zabrániť úpadku ich zručnosti.

Pre zamestnávateľa je výhodou, že nemusí prepúšťať kvalifikovaných zamestnancov a môže s nimi počítať okamžite po spustení produkcie. Pre štát je hlavnou výhodou, že nedôjde k zrušeniu pracovných miest a teda ľudia sa neocitnú na úrade práce s výhliadkou, že pri tomto nastavení sa ľudia rýchlejšie opäť zaradia do pracovného cyklu. Zamestnanci získajú istotu aspoň dohodnutej časti svojho príjmu.

O podporu na zamestnancov môžu žiadať nielen firmy, ale aj živnostníci. Ak zamestnávajú len sami seba, majú nárok na podporu a tá sa odvíja od poklesu ich tržieb.