Niektoré členské štáty Európskej únie majú platy vysoké, iné bojujú naopak s nízkymi mzdami napriek tomu, že Európska únia sa vo všeobecnosti považuje za priestor s vysokým životným štandardom. Rozdiely v platoch sú paradoxne jej veľkým problémom.

Plat je dôležitý

Plat je vo väčšine prípadov rozhodujúcim faktorom pri výbere práce. Ak zvažujeme, či danú prácu vezmeme, alebo nie, resp. či sa budeme o ňu uchádzať, keď vidíme pracovný inzerát, ovplyvňuje do veľkej miery uvedený plat. Pretože, to, koľko zarobíme, je dôležité, aby sme dokázali naplniť svoje potreby a okrem základného štandardu si mohli kúpiť aj niečo, čo nám urobí radosť. Vo viacerých krajinách, žiaľ, zamestnanci zo zarobenej mzdy nedokážu pokryť všetky svoje výdavky. Dôvodom sú nízke platy, ktoré zarobia takmer na všetkých pozíciách. Nižší zárobok samozrejme vplýva na celkovú spokojnosť a kvalitu života pracovníkov a ich rodín.

Ktoré krajiny majú v rámci Európskej únie najnižšie platy?

V rámci krajín existujú rozdiely v minimálnej mesačnej mzde. To, v akých sumách sa pohybujú v jednotlivých štátoch Európskej únie, možno vidieť v tabuľke nižšie. Krajiny sú zoradené od tých s najnižšími platmi až po tie, kde sa zarába najviac. Uvedená výška miezd je platná od roku 2023. Minimálna mzda sa pravidelne zvyšuje v závislosti od toho, ako sa vyvíja priemerná mesačná mzda.

ŠtátMinimálna mesačná mzda v eurách
Bulharsko399
Maďarsko579
Rumunsko606
Chorvátsko700
Slovensko700
Česká republika717
Poľsko746
Litva840
Írsko1910
Holandsko1934
Belgicko1955
Nemecko1981

V ďalšej tabuľke možno pozorovať výšku, ktorú dosiahli priemerné mesačné zárobky v roku 2022. Medzi krajinami s najnižšími a najvyššími platmi sú markantné rozdiely . Zamestnanci vo vyspelých štátoch dostanú mesačne na účet až o päťnásobok viac.

Štát Priemerná mesačná mzda v eurách
Bulharsko723 €
Rumunsko919 €
Maďarsko1059 €
Litva1202 €
Slovensko1211 €
Chorvátsko1342 €
Poľsko1368 €
Česká republika1501 €
Veľká Británia3420 €
Belgicko3775 €
Írsko3789 €
Nemecko 4168 €
Holandsko4324 €
Rakúsko4540 €

Nízka životná úroveň

Medzi štátmi s najnižšími platmi sa nachádza Bulharsko a Rumunsko, ktoré patria k najchudobnejším krajinám Európskej únie. O čosi lepšie platy majú v Chorvátsku, na Slovensku, v Českej republike a Poľsku, hoci ani tam to nie je ružové v porovnaní s výdavkami, ktoré v čase inflácie neustále stúpajú. Slušné, najlepšie platové pomery dominujú v štátoch západnej Európy, v Nemecku, Belgicku či Holandsku. Krajiny s nízkymi platmi majú všeobecne nízku životnú úroveň, trpia chudobou a celkovo socioekonomickými problémami. Ich obyvatelia sa stretávajú s nedostatkom potravín, ale často aj s problémami s bývaním a zdravotnou starostlivosťou. V krajných prípadoch sa musia uchýliť k bývaniu v nevyhovujúcich podmienkach, ako sú napríklad ubytovne.

Odchod za prácou do rozvinutých krajín

Jediným riešením, ktoré zostáva, aby ľudia uživili seba i rodinu, je vycestovať za prácou do zahraničia, do ekonomicky a hospodársky vyspelých krajín, kde sú platy na inej úrovni. Len tak sa dá zložitá finančná situácia vyriešiť, aby mohli rodine poskytnúť všetko, čo potrebuje. Veľa ľudí je odkázaných cestovať za hranice na týždňovky alebo turnusy. Takýto spôsob je však rozumný. Ak uchádzač o zamestnanie nemá v domovskej krajine k dispozícii prácu s vyhovujúcim platom, mal by ísť tam, kde ho čakajú lepšie podmienky. Prečo nevyužiť príležitosť pracovať za päťnásobok sumy, ktorú dostanete doma a môcť si zabezpečiť k životu to, čo potrebujete?

V Atene máme množstvo pracovných ponúk vo vyspelých krajinách Európy, kde sa dá slušne zarobiť. Stačí sa na nás obrátiť a radi pomôžeme s výberom správneho a dobrého zamestnania. Atena sa riadi heslom: „Lepšia práca prináša lepší život!“