Nezamestnanosť na Slovensku neustále klesá (evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla v decembri 2017 historicky najnižšiu hodnotu 5,94%) a firmy majú čoraz väčší problém obsadiť niektoré pracovné pozície. Ministerstvo práce reaguje na tento stav.

Vzniká čoraz viac pracovných pozícií, ktoré zamestnávatelia nevedia obsadiť

Z aktuálne voľných vyše 70-tisíc pracovných miest je 10% takých, ktoré naši zamestnávatelia nevedia obsadiť bez pomoci cudzincov. Najhoršia je situácia v automobilovom priemysle, kde sa do roku 2020 predpokladá vznik 14-tisíc nových pozícií, z ktorých 70% bude veľmi ťažko obsaditeľných.

Ministerstvo práce pripravilo opatrenie, ktoré pomôžu jednoduchšie zamestnať cudzincov. Vytvoria zoznam profesií, ktoré sú nedostatkové a spolu s ministerstvom zahraničia a spravodlivosti pripravia opatrenia na urýchlený príchod cudzincov na tieto pozície. Zamestnávatelia opatrenie ministerstva práce vítajú, pretože im umožní flexibilnejšie reagovať na zmeny na trhu. Súčasné podmienky pre zamestnávanie cudzincov považujú za veľmi neefektívne a zdĺhavé.

Aktuálne podmienky zamestnávania cudzincov na Slovensku

Ak chce firma v súčasnosti zamestnať cudzinca, musí absolvovať nasledujúci postup:

Minimálne tridsať dní pred zamestnaním cudzinca musí spoločnosť nahlásiť voľné miesto na úrade práce – iba ak sa na na toto miesto nikto neprihlási, môžu pristúpiť ku prijatiu cudzinca. Ten následne podá žiadosť o prechodný pobyt, o ktorej polícia rozhodne do 90 dní.