Aj napriek všetkým súčasným problémom, ktorým čelíme, nemôžeme poprieť, že žijeme v úžasnom svete. Ľahko môžeme cestovať takmer do ktorejkoľvek časti planéty. Informácie o čomkoľvek sú vzdialené len na jedno kliknutie. Medicína sa vyvíja každý deň. Za posledných 50 rokov sa nám podarilo vyliečiť predtým smrteľné choroby a predĺžiť priemernú dĺžku života približne o deväť rokov!

Pravidlo, že na každú akciu existuje reakcia, však neplatí len vo fyzike. Predĺženie dĺžky života vedie k demografickej kríze a k väčšiemu počtu ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc. Týchto ľudí však nemôžeme brať ako „príťaž“. Veď sú to ľudia, ktorí nás vychovali, ktorí dláždili cesty, po ktorých kráčame, postarali sa o našu budúcnosť. Jednoducho je čas vrátiť im to. A dnes budeme hovoriť o možnostiach, ktoré máme.

Domovy dôchodcov v Nemecku

Aj keď počet domovov dôchodcov v Nemecku vzrástol z 8 859 v roku 1999 na 14 480 v roku 2017, stále to nie je nič, keď vieme, že viac ako štyri milióny dôchodcov v Nemecku potrebuje starostlivosť.

Takéto zariadenia sú nielen preplnené, ale často majú aj nedostatok personálu. Nájsť kvalifikovaný zdravotnícky personál je jedným z najčastejších problémov, s ktorými sa domovy dôchodcov stretávajú. A aj keď domov dôchodcov nie je preplnený a má dostatok personálu, nedá sa to porovnať so starostlivosťou v domácnosti.

Opatrovanie v domácnosti v Nemecku

Opatrovanie v domácnosti je vhodnou a komfortnou alternatívou. Pacient zostáva doma, kde sa cíti dobre a kde sú jeho príbuzní. Zároveň je tu osoba, ktorej úlohou je zabezpečiť, aby bol spokojný, čo najzdravší a mal dostatočné pohodlie. Na to je však potrebné nájsť správnu osobu, ktorá má požadovaný súbor zručností.

Prečo Nemecko potrebuje opatrovateľský personál zo zahraničia?

Ak by sme sa na túto problematiku pozreli očami profesionálneho náborára a urobili by sme matematické výpočty, dospeli by sme k záveru, že nájsť správnych ľudí len v Nemecku je nemožné. Nedávna štúdia ukázala, že pomer počtu uchádzačov k počtu prijatých zamestnancov sa pohybuje v priemere od 1 ku 93 do 1 ku 129. Buďme veľkorysí a urobme z toho 1 ku 50. Potom pripočítajme skutočnosť, že približne 30% zamestnancov odchádza počas prvých troch mesiacov.

Po niekoľkých rýchlych výpočtoch sme dospeli k záveru, že ak chceme nájsť vhodného kandidáta pre všetkých zhruba 1,6 milióna Nemcov, ktorí potrebujú domácu starostlivosť, potrebovali by sme 104 miliónov uchádzačov. Štatisticky povedané, ak bude mať o toto povolanie záujem celá pracujúca trieda Nemecka, nebude dostatok zamestnancov pre viac ako polovicu starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť.

Prečo je zdravotnícky personál zo zahraničia výhodný pre všetkých?

Ako sme práve spomenuli, prvým problémom je počet uchádzačov. Nie je možné získať vhodných ľudí na túto prácu len z Nemecka. To však nie je všetko. Nie veľa Nemcov by bolo ochotných tráviť všetok svoj čas s osobou, o ktorú sa budú starať.

Ich domov je pravdepodobne neďaleko a chceli by tam tráviť noci a víkendy. Na druhej strane, keď k vám príde cudzinec, zabijete dve muchy jednou ranou. Opatrovateľ je k dispozícii neustále a zároveň vyriešite najväčší problém, ktorý má cudzinec, keď ide pracovať do zahraničia – ubytovanie.

S tým sú spojené ešte ďalšie výhody. Ak je zamestnanec v práci spokojný, ak sú uspokojené jeho potreby, bude v práci motivovaný a bude svoju prácu vykonávať dobre. O tom, aká dôležitá je motivácia zamestnancov, sme už písali a viac o jej výhodách si môžete prečítať tu.

Ako nájsť kvalifikovaných opatrovateľov zo zahraničia?

Samozrejme, môžete sa o to pokúsiť sami a stráviť mesiace, kým nájdete snáď vhodného človeka na danú prácu, napríklad pomocou sociálnych sietí. Aj keď to urobíte, je to len malá časť procesu. Zamestnanec potrebuje zmluvu, sociálne a zdravotné poistenie, spôsob dopravy na miesto výkonu práce a ďalšie. Celkovo nebudete hľadať len opatrovateľa, ale aj právnika, účtovníka a prepravnú spoločnosť.

Namiesto toho, aby ste sa zaoberali všetkými týmito problémami, môžete to prenechať profesionálovi. Už 14 rokov pomáhame rodinám nájsť ideálneho opatrovateľa pre rodinného príslušníka, ktorý potrebuje pomoc. Pôsobíme v 16 rôznych krajinách a máme rozsiahle znalosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, pretože tá je naším hlavným zameraním.

S nami nebudete potrebovať právnika, účtovníka ani prepravnú spoločnosť, pretože aj o to všetko sa postaráme! Jediné, čo od vás potrebujeme, je poskytnúť nám informácie o voľnom pracovnom mieste a my za vás vyberieme najlepších kandidátov na danú pozíciu. Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda.