Vo svete práce sledujeme nový jav, ktorý sa rýchlo šíri po celej Európe. Ľudia sa čoraz viac rozhodujú pre registráciu ako živnostníci, pričom nie vždy dodržiavajú všetky zákonné požiadavky, namiesto toho, aby sa stali zamestnanými. Táto zmena v právnom postavení mnohých pracovníkov otvára množstvo otázok o budúcnosti práce a o tom, ako by sme mali vnímať pracovné vzťahy.

Prečo tento trend vznikol v prvom rade?

Daňový systém mnohých krajín EÚ je nastavený tak, aby uprednostňoval živnostníkov. Hlavným cieľom je podpora startupov, malých podnikov a nezávislých dodávateľov. Napriek týmto dobrým zámerom však mnohí tento systém začali zneužívať, či už pre nižšie dane alebo iné daňové výhody.

Prečo tento trend pokračuje?

Mnoho zamestnávateľov vníma spoluprácu so živnostníkmi ako výhodnejšiu. Nemusia im garantovať stálu pracovnú dobu, dovolenku, ani investovať do ich vybavenia. Navyše, ak potrebujú zredukovať počet spolupracovníkov, s živnostníkmi je to jednoduchšie. Mnohí jednotlivci sú však lákaní na živnostnícke práce kvôli vyššiemu čistému príjmu, často však prehliadajú dlhodobé nevýhody.

Porovnanie počtu živnostníkov v rôznych krajinách:

Keď si pozrieme údaje o počte živnostníkov v jednotlivých krajinách EÚ, získame zaujímavý obraz. V Chorvátsku sme zaznamenali zvýšenie počtu živnostníčok z 7% na 15% a mužov z 15% na 20%. V iných krajinách nemusí byť tento posun tak výrazný. Avšak existujú krajiny s podstatne vyšším podielom živnostníkov. V Grécku to predstavuje 19% žien a 32% mužov, v Taliansku je to 14% žien a 24% mužov a v Poľsku 13% žien a 22% mužov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto čísla nie sú až tak vysoké. Ale keď zohľadníme celkovú populáciu krajiny, je to neuveriteľne vysoké číslo, najmä keď zvážime, koľko ľudí by v skutočnosti malo byť zamestnaných, a nie registrovaných ako živnostníci.

Chart by Visualizer

Prečo je zamestnanie na základe pracovnej zmluvy lepšie ako byť živnostníkom?

Zamestnanci na základe pracovnej zmluvy majú mnoho výhod, ako napríklad dovolenka, pracovná istota a inštitucionálna ochrana. Keď ste zamestnaný, máte právnu podporu a istotu. Naopak, živnostníci čelia mnohým prekážkam, ako napríklad ťažkosti pri získavaní úverov alebo hypoték z dôvodu nespoľahlivosti ich príjmu.
Zamestnanci tiež profitujú z rôznych sociálnych výhod, ktoré živnostníci nemusia mať. Medzi tieto výhody patrí napríklad zdravotné a sociálne poistenie, ktoré zamestnávateľ hradí za svojich zamestnancov. Takisto, v prípade nemoci alebo iných nepredvídateľných situácií, môže zamestnanec poberať nemocenskú dávku, zatiaľ čo živnostník musí často čeliť nákladom a stratám z týchto situácií sám. Navyše, zamestnanci majú lepší prístup k školeniam a možnostiam na osobný rast a kariérny postup v rámci organizácie, čo môže byť pre živnostníka komplikovanejšie.

Čo s tým robí EÚ?

Európsky orgán práce (ELA) intenzívne sleduje túto situáciu. ELA spolu s inšpekčnými orgánmi v rôznych členských štátoch EÚ spolupracuje na identifikácii a riešení prípadov nesprávnej deklarácie práce alebo fiktívneho živnostníctva. ELA sa snaží vybudovať silnejšiu spoluprácu medzi krajinami a zabezpečiť, aby dodržiavali spoločné európske normy v oblasti práce. Týmto krokmi EÚ dáva jasne najavo, že podporuje férové pracovné podmienky pre všetkých svojich občanov.

Stanovisko Ateny

V Atena si ceníme transparentnosti a integritu v našich pracovných vzťahoch. Uznávame hodnotu každej formy spolupráce, či už ide o trvalých zamestnancov alebo živnostníkov na konkrétny projekt. To, čo nás však odlišuje, je naša angažovanosť v dodržiavaní zákonov a vytváraní férových podmienok pre všetkých našich spolupracovníkov. Uvedomujeme si, že spokojný zamestnanec je kľúčom k úspechu a preto neustále hľadáme spôsoby, ako mu poskytnúť najlepšie možné benefity a podmienky. V týchto búrlivých časoch je pre nás dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať a chrániť náš tím.