Ett av EU:s mål är att göra det lättare för människor att flytta till andra europeiska länder för att arbeta. Därför finns det många system eller direktiv som reglerar avgifter som försäkringar, pensioner och arbetslöshetsförmåner för personer som har arbetat i flera EU-länder under sin livstid. Å andra sidan kan varje land utforma sitt eget sociala trygghetssystem.

Med tanke på detta skulle man kunna förvänta sig att arbetsförmedlingarna fungerar på exakt samma sätt i alla EU-länder. I själva verket är den relativt likartad. Det finns dock betydande skillnader i deras effektivitet.

Tjänster för arbetslösa

Ett av arbetsförmedlingarnas huvudsyften är att sammanföra arbetsgivare och arbetstagare. När det inte finns några sökande börjar arbetsgivarna tyvärr förlora intresset för att registrera sina lediga platser där. Detta leder till att ännu färre människor söker arbete via arbetsförmedlingen. Denna onda cirkel slutar med en minskning av antalet arbetstillfällen och arbetssökande som registreras på arbetsförmedlingarna.

Något liknande händer i länder som Rumänien och Bulgarien. Bristande närvaro är inte det enda problemet. I den digitala värld vi lever i förväntar sig människor att allt ska ske snabbt och bekvämt hemifrån. Om en person söker ett jobb kan han eller hon söka på en jobbportal eller kontakta en rekryteringsbyrå. Myndighet . Lösningar finns också arbetsförmedlare. . Så länge portalen eller byrån är professionell får de sökande detaljerad information om de tjänster de är intresserade av. De får mycket snabbt information om lön, plats, jobbspecifikationer och mycket mer.

Om du däremot loggar in på webbplatsen för arbetsförmedlingen i till exempel en liten stad i Bulgarien kommer du att se att de annonserar ut lediga platser för en kassörska, en kock och en bensinstationschef. Det finns dock ingen information om lön, arbetstider eller krav på sökande. För att få reda på denna information måste du åka dit personligen och tillbringa en timme eller två med att resa och vänta. Så småningom kommer du att upptäcka att lönen och arbetstiderna inte passar dig. Eller om du inte uppfyller arbetsgivarens krav. Även om villkoren passar dig kan du söka fem liknande tjänster via en jobbportal eller en arbetsförmedling utan att stiga upp ur stolen.

I Tyskland är situationen till exempel helt annorlunda. De lokala arbetsförmedlingarnas webbplatser innehåller kanske inte all den information som arbetssökande behöver, men länkar till andra webbplatser. På så sätt kan du besöka företagens webbplats eller jobbportal där du kan hitta detaljerad information om den tjänst du söker.

Arbetslöshetsförmåner

En annan mycket vanlig anledning till att registrera sig hos Job Centre är att ansöka om och begära arbetslöshetsersättning. Det finns både likheter och skillnader när det gäller att jämföra hur saker och ting fungerar i olika EU-länder. Alla EU-länder erbjuder till exempel arbetslöshetsförmåner. När det gäller villkoren är en sak gemensam – du måste ha arbetat en viss tid för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning.

Hur länge och hur mycket kan du få i varje land?

I Sverige kan du få arbetslöshetsersättning i 300 dagar. Du kan få upp till 107 euro per dag för de första 200 dagarna och upp till 89 euro för de följande 100 dagarna. Minimibeloppet för heltidsanställda är 45 euro per dag.

I Bulgarien är det högsta beloppet 37 euro per dag och det lägsta mindre än 6 euro per dag. I Rumänien var det genomsnittliga beloppet för arbetslöshetsförmåner som betalades ut 2020 106 euro per månad. Under sex till tolv månader kan rumäner dock få upp till 75 procent av landets minimilön.

Arbetsförmedlingen är fortfarande en integrerad del av socialförsäkringssystemet och kan hjälpa dig att köpa tid för att söka arbete. För att dra nytta av detta är det förstås viktigt att du besöker det lokala kontoret i din delstat.

När det gäller att söka jobb kan det inte skada att ta reda på vilka erbjudanden de har, och det bör du göra. Det är dock bättre att söka jobb via ett företag som har förmånen att erbjuda bättre tjänster och högre löner till de sökande. Att fokusera på målet leder till framsteg. Och framsteg är något som är kumulativt. I 14 år har vi gjort framsteg dag efter dag. Arbeta med yrkesverksamma Framgången är ingen tillfällighet.