Jedným z cieľov Európskej únie je uľahčiť sťahovanie za prácou do iných európskych krajín. Preto existuje mnoho programov alebo smerníc, ktoré upravujú príspevky ako poistenie, dôchodok a dávky v nezamestnanosti určené ľudom, ktorí za život pracovali vo viacerých krajinách EÚ. Na druhej strane si každá krajina môže navrhnúť vlastný systém sociálneho zabezpečenia.

Vzhľadom na to by sme mohli očakávať, že spôsob fungovania úradov práce v rámci krajín EÚ bude úplne totožný. V skutočnosti je relatívne podobný. Existujú však významné rozdiely, pokiaľ ide o ich efektívnosť.

Služby pre nezamestnaných

Jedným z hlavných účelov úradov práce je spájať zamestnávateľov so zamestnancami. Bohužiaľ, keď nie sú žiadni uchádzači, zamestnávatelia začnú strácať záujem registrovať tam svoje voľné pracovné miesta. To vedie k ešte menšiemu počtu ľudí, ktorí si hľadajú prácu prostredníctvom úradu práce. Tento začarovaný kruh končí tak, že dochádza k poklesu pracovných miest aj uchádzačov evidovaných na úradoch práce.

Niečo podobné sa deje v krajinách ako Rumunsko a Bulharsko. A nedostatočná návštevnosť nie je jediným problémom. V digitálnom svete, v ktorom žijeme, ľudia očakávajú, že sa všetko bude diať rýchlo a z pohodlia domova. Ak človek hľadá prácu, môže si ju vyhľadať na pracovnom portáli alebo sa obrátiť na personálnu agentúru. Riešením sú aj job agregátory. Pokiaľ je portál alebo agentúra profesionálna, uchádzači získajú podrobné informácie o pozíciách, ktoré ich zaujímajú. Údaje o plate, lokalite, špecifikách práce a mnoho ďalších informácií dostanú veľmi rýchlo.

Na druhej strane, ak sa prihlásite na webovú stránku úradu práce napríklad v malom meste v Bulharsku, uvidíte, že inzerujú voľné miesto pokladníka, kuchára a vedúceho čerpacej stanice. Žiadne informácie o plate, pracovnom čase ani požiadavkách na uchádzačov sa tam však nenachádzajú. Aby ste sa tieto informácie dozvedeli, musíte tam zájsť osobne a stráviť hodinu alebo dve cestovaním a čakaním. Nakoniec zistíte, že vám plat ani pracovný čas nevyhovujú. Alebo vy nespĺňate požiadavky zamestnávateľa. Aj vtedy, keď vám podmienky vyhovujú, sa pomocou pracovného portálu alebo agentúry môžete uchádzať o päť podobných pozícií bez toho, aby ste vstali zo stoličky.

Napríklad v Nemecku je situácia úplne iná. Internetové stránky miestnych úradov práce možno neobsahujú všetky údaje, ktoré uchádzači potrebujú, ale odkazujú na iné weby. Takto môžete navštíviť webovú stránku firiem alebo pracovný portál, kde nájdete podrobné informácie o pozícii, ktoré hľadáte.

Dávky v nezamestnanosti

Ďalším veľmi častým dôvodom registrácie na úrade práce je žiadanie a záujem o dávky v nezamestnanosti. Pokiaľ ide o porovnanie fungovania v jednotlivých krajinách EÚ, existujú podobnosti aj rozdiely. Napríklad každá jedna krajina, ktorá je členom EÚ, poskytuje dávky v nezamestnanosti. Pokiaľ ide o podmienky, jedna vec platí spoločne – aby ste mohli mať nárok na dávky v nezamestnanosti, museli ste odpracovať určitú dobu.

Ako dlho a v akej výške môžete dostávať dávky v jednotlivých krajinách?

Vo Švédsku môžete poberať dávky v nezamestnanosti 300 dní. Počas prvých 200 dní môžete dostať až 107 eur na deň a počas ďalších 100 dní až 89 eur. Minimálna čiastka pre ľudí, ktorí boli zamestnaní na plný úväzok, je 45 eur na deň.

V Bulharsku je maximum 37 eur na deň, pričom minimum je menej ako 6 eur na deň. V Rumunsku bola priemerná výška dávok v nezamestnanosti vyplácaná v roku 2020 106 eur mesačne. Avšak, počas 6 až 12 mesiacov Rumuni mohli dostávať aj 75% minimálnej mzdy v krajine.

Úrady práce zostávajú neoddeliteľnou súčasťou systému sociálneho zabezpečenia a môžu vám pomôcť získať čas na hľadanie práce. Samozrejme, aby ste to mohli využiť, je dôležité navštíviť miestny úrad vo svojom štáte.

Pokiaľ ide o hľadanie práce, nie je vôbec na škodu zistiť, aké ponuky majú, a mali by ste to urobiť. Je však lepšie hľadať si prácu prostredníctvom spoločnosti, ktorej výsadou je poskytovanie kvalitnejších služieb a vyšších platov pre uchádzačov. Zameranie na cieľ vedie k pokroku. A pokrok je niečo, čo sa kumuluje. Už 14 rokov robíme pokrok deň čo deň. Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda.