24-hodinové opatrovateľky pre seniorov zohrávajú v živote svojich klientov dôležitú úlohu. Zodpovedajú za zaistenie ich bezpečnosti, poskytujú im spoločnosť a pomáhajú im s každodennými potrebami. Je však dôležité pochopiť, že majú svoje práva aj povinnosti. Cieľom tohto článku je načrtnúť ich a vysvetliť.

Aké sú povinnosti 24-hodinového opatrovateľa?

Povinnosti opatrovateľa sa môžu u jednotlivých pacientov výrazne líšiť. Cieľ je však vždy rovnaký – zabezpečiť, aby osoba, o ktorú sa starajú, bola čo najzdravšia a najšťastnejšia. Vo všeobecnosti môžeme povinnosti 24-hodinového opatrovateľa v domácnosti rozdeliť do 4 rôznych kategórií.

1. Základná starostlivosť

Základná starostlivosť zahŕňa pomoc pacientovi pri obliekaní a udržiavaní osobnej hygieny. Samozrejme, v závislosti od zdravotného stavu pacienta sa povinnosti môžu líšiť. V niektorých prípadoch môže byť pacient schopný – čiastočne alebo úplne – postarať sa o svoje základné potreby sám. Iní seniori však môžu potrebovať väčšiu pomoc. To znamená, že povinnosti môžu zahŕňať úkony ako kŕmenie, sprchovanie alebo výmena plienok.

2. Emocionálna podpora

Poskytovanie emocionálnej podpory je vždy jednou z povinností 24-hodinového opatrovateľa v domácnosti – bez ohľadu na zdravotný stav pacienta. Existujú dva hlavné dôvody, prečo je emocionálna podpora taká dôležitá. Prvým je, že je dokázané, že duševný stav môže ovplyvniť celkový stav človeka. Pokiaľ ide o druhý: čím je pacient šťastnejší – tým ľahšie sa s ním pracuje. To nielen uľahčuje prácu opatrovateľovi, ale aj zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb. Inšpiráciu, ako to dosiahnuť, nájdete tu.

3. Úlohy v domácnosti

Bežnou súčasťou práce 24-hodinového opatrovateľského personálu v domácnosti sú domáce povinnosti. Tie zvyčajne zahŕňajú varenie, upratovanie a nakupovanie. Sú však prípady, keď zaň nakupuje rodinný príslušník. Nestáva sa to často, ale niekedy v domácnosti pracuje aj upratovačka, čo znamená, že opatrovateľ sa môže venovať výlučne pacientovi.

4. Mobilita a zdravotná pomoc

Žiaľ, pomerne často majú seniori, ktorí už nie sú samostatní, problémy s mobilitou. Niekedy pacienti potrebujú pomoc pri vstávaní a podporu pri chôdzi. V iných prípadoch môžu byť imobilní a potrebujú pomoc takmer pri každom druhu pohybu. Pokiaľ ide o lekársku pomoc, nikto by od opatrovateľa neočakával, že bude podávať injekcie alebo poskytovať odbornú lekársku pomoc. To robia certifikovaní zdravotnícki pracovníci. Medzi povinnosti, ktoré majú 24-hodinové opatrovateľky v domácnosti, patrí zvyčajne meranie hladiny cukru v krvi a krvného tlaku, podávanie alebo aplikácia liekov a monitorovanie.

Vedia opatrovatelia o svojich povinnostiach predtým, ako idú k pacientovi?

Každá renomovaná spoločnosť by mala poskytnúť podrobné informácie o stave pacienta, jeho chorobách a zoznam pracovných povinností. Sme presvedčení, že každý 24-hodinový opatrovateľ v domácnosti by mal mať podrobné a objektívne informácie. Tie by mali zahŕňať nielen informácie o pacientovi, ale aj podrobnosti, akým je typ ubytovania a vybavenie. Viac o všetkých informáciách, ktoré poskytujeme opatrovateľom pred nástupom do práce, nájdete tu.

Aké sú práva 24-hodinového opatrovateľa v domácnosti?

Na začiatok treba povedať, že opatrovatelia musia mať k dispozícii všetko, čo má zamestnanec pracujúci v inej sfére. To zahŕňa pracovnú zmluvu, sociálne, dôchodkové a iné povinné príspevky. To však nie je všetko.

1. Primeraný plat

Opatrovatelia s 24-hodinovým pobytom majú tiež právo na primeranú mzdu. Práca, ktorú vykonávajú, je pre našu spoločnosť životne dôležitá, a preto by mali dostávať sumu adekvátnu ich hodnote a úsiliu. My v Atene usilovne pracujeme na zvýšení platov opatrovateľov a zvyčajne sa nám to podarí dosiahnuť niekoľkokrát do roka.

2. Právo na prácu v bezpečnom prostredí

Tak, ako v každom inom odvetví, ani v prípade 24-hodinových opatrovateľov nemôže dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a pohody. Zamestnávatelia by to mali rešpektovať a v prípade, že sa vyskytne problém, mali by podľa toho konať.

3. Nielen bezpečnosť, ale aj istota práce

Profesionálna spoločnosť by mala byť schopná reagovať v prípade, že sa niečo stane. Opatrovatelia pracujú so seniormi 24 hodín denne. Ich stav sa môže zhoršiť a pacient môže odísť do domova dôchodcov, pretože potrebuje mať neustále nablízku zdravotníckeho pracovníka. To vedie k tomu, že opatrovateľ už nemá prácu, hoci neurobil nič zlé. Ak sa niečo podobné stane, my v Atene mu vždy poskytneme ubytovanie, kým mu nenájdeme novú prácu, alebo dopravu domov – na základe požiadavky. A sme presvedčení, že každý zamestnávateľ by mal postupovať rovnako.

Je 24-hodinová opatrovateľská služba v domácnosti dobrá práca?

Na začiatok treba povedať, že pojem 24-hodinová opatrovateľská práca znie zavádzajúco. Človek nemôže pracovať 24 hodín denne a nikto to nerobí. Ako všetci ostatní, aj seniori spia 7 až 9 hodín denne, pozerajú televíziu, čítajú knihy alebo majú iné koníčky. To znamená, že aj opatrovatelia majú dostatok voľného času. Jediný rozdiel je v tom, že nejde o čistý 8-hodinový pracovný deň, ale čas strávený prácou je rozložený v rámci celého dňa. Okrem toho môže byť opatrovanie veľmi uspokojujúce. Opatrovatelia môžu zmeniť kvalitu života pacienta a dať mu zmysel. Nie je veľa profesií, ktoré doslova menia životy.

Je 24-hodinová opatrovateľská služba dobre platená?

Výška zárobku zvyčajne závisí od toho, ako dobre opatrovateľ ovláda jazyk krajiny, v ktorej pracuje, ako aj od jeho znalostí a skúseností. Rozhodujúcim faktorom je však vždy zamestnávateľ. Je jednoduché porovnať platy jednotlivých zamestnávateľov online a podľa toho sa rozhodnúť.

Na práci 24-hodinovej opatrovateľky v domácnosti je najlepšie to, že môžete ušetriť 100% svojho platu. Keďže ubytovanie a strava sú zabezpečené, opatrovatelia nemajú žiadne výdavky okrem oblečenia, kozmetiky a iných nevyhnutných vecí. Napríklad v Nemecku zaplatí človek v priemere 750 eur mesačne za ubytovanie a 550 eur za stravu. To prakticky znamená, že opatrovateľ zarábajúci 1800 eur môže ušetriť viac peňazí ako priemerná osoba s čistým platom 3000 eur.

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci opatrovateľa, navštívte našu webovú stránku. Alebo ešte lepšie, zavolajte nám!