Mark Twain raz povedal: „Byť vždy verný krajine. Byť lojálny voči vláde, keď si to zaslúži.“ Keď ide o zamestnanie, pre zamestnávateľov aj zamestnancov je niekedy ťažké pochopiť, či sa majú k druhej strane správať ako ku krajine alebo vláde. Správna odpoveď neexistuje. To neznamená, že by sme nemali chápať význam lojality a jej výhody.

Čo je to lojalita?

Keď myslíme na slovo lojalita, často si predstavíme vojaka idúceho na misiu, z ktorej sa pravdepodobne nevráti, pretože je lojálny voči svojej krajine. Alebo psa – nasleduje svojho majiteľa a zostáva po jeho boku bez ohľadu na to, čo sa stane. To je slepá lojalita, o nej nebudeme hovoriť. Pokiaľ ide o zamestnanie, vzájomná lojalita je to, čo mení kamene na diamanty.

Často hovoríme, že lojalitu si treba zaslúžiť, nie dať. Ale ak obe strany chcú, aby si ju tá druhá zaslúžila, kto urobí prvý krok? Alebo ako dlho bude trvať, kým budú obe strany voči sebe lojálne?

Lojalita medzi zamestnávateľom a zamestnancom je úmerná rastu zamestnávateľa a spokojnosti zamestnancov. A keď sa nad tým zamyslíme, je naozaj niečo dôležitejšie pre obe strany?

Ako môžu zamestnávatelia podporovať lojalitu?

Každý zamestnávateľ v 21. storočí by mal poznať ukazovatele, ako sú fluktuácia, produktivita a spokojnosť zamestnancov. A pravdepodobne najlepším spôsobom, ako znížiť fluktuáciu zamestnancov a zvýšiť ich produktivitu a spokojnosť, je byť voči nim lojálny.

Povedzme, že potrebujete ešte jedného človeka na riadiacu pozíciu. Nenajímajte manažéra mimo spoločnosti. Možno vie veľa o riadení ľudí, ale nevie nič o vašej spoločnosti. Namiesto toho pracujte na tom, aby sa z jedného z vašich najlepších zamestnancov stal skvelý manažér. Možno si myslíte, že strácate čas mentorovaním a školeniami, ale v skutočnosti si budujete lojalitu. Na jednej strane investujete čas do človeka, ktorý má potenciál a ktorému dôverujete. A na druhej strane ukazujete všetkým svojim zamestnancom, že pomáhate ľuďom vo svojej spoločnosti rásť a dávate príležitosť, keď si ju niekto zaslúži.

Vaša spoločnosť dosiahla tento rok o 25% vyšší zisk bez toho, aby mala vyššie výdavky? Konečne si môžete dovoliť ten dom na pláži na Malorke, nové auto alebo niečo iné, čo vám prináša radosť. Možno to však nie je správne rozhodnutie. Nemali by ste zabúdať, že nič z toho nebolo možné bez vašich zamestnancov. Spoločnosti dali veľa – mali by ste im to vrátiť. Nezáleží na tom, či ide o bonus, zvýšenie platu alebo teambuilding. Dôležité je, aby ste ukázali, že si svojich zamestnancov vážite. A to povedie ešte k lepším výsledkom v budúcom roku!

Ako môžu zamestnanci podporiť lojalitu?

Myslíte si, že nezáleží na tom, ako sa vám darí v práci, pokiaľ dostanete svoju mzdu načas? Myslíte si, že ľudia, s ktorými pracujete, sú klientmi spoločnosti, nie vašimi? Keď urobíte malú chybu, hovoríte si, že ste len človek a je to normálne, namiesto toho, aby ste sa ju snažili napraviť? Ak je vaša odpoveď na ktorúkoľvek z týchto otázok áno, potom za to, že nedostávate viac peňazí alebo ste v práci nespokojný, nemôžete obviňovať nikoho iného ako seba.

Po prvé, musíte pochopiť, že najväčším majetkom spoločnosti sú jej zamestnanci. Ako zamestnanec v skutočnosti nepracujete pre spoločnosť – zamestnanci sú spoločnosť! Keď sú zákazníci spoločnosti spokojní, prinášajú ďalších zákazníkov. Spoločnosť rastie a vy rastiete s ňou.

Po druhé, nezáleží na tom, či ste produktívny alebo neproduktívny – v práci ste tých istých 8 hodín denne. Týchto 8 hodín nie je časom spoločnosti – je to váš čas! Môžete stráviť 8 hodín tým, že sa budete snažiť vyzerať zaneprázdnene a v podstate márniť svoj čas. Alebo môžete svoju prácu skutočne robiť dobre – nič vás to nestojí, ale môže vám to veľa priniesť.

Podľa nedávnych štúdií je pravdepodobné, že 93% ľudí uskutoční opakovaný nákup v spoločnosti, ktorá má vynikajúci zákaznícky servis. Toto číslo klesá na 78% v prípade, že urobíte chybu, ale zákaznícky servis je stále dobrý. Vedeli ste tiež, že zvýšenie počtu zákazníkov o 5% môže zvýšiť zisk až o 95%?

Viac ako 60% ľudí však uvádza, že prešli ku konkurencii kvôli negatívnej skúsenosti. Po viac ako jednej negatívnej skúsenosti by viac ako 80% dalo prednosť konkurencii.

Ako vidíte, zamestnanci vytvárajú alebo rozbíjajú spoločnosť. Majte na pamäti, že ste neoddeliteľnou súčasťou tejto spoločnosti – aj vy by ste si uškodili!

Ako podporujeme lojalitu?

V spoločnosti Atena veríme v zásadu „praktizuj to, čo hlásaš„. Každý rok venujeme veľa času hľadaniu spôsobov, ako udržať spokojnosť našich zamestnancov aj obchodných partnerov. Uvedomujeme si, aké dôležité je byť aktívny, pokiaľ ide o lojalitu. Preto sa nevyhýbame tomu, aby sme boli prvou stranou prejavujúcou lojalitu.

Každý rok zjednodušujeme, zrýchľujeme a zefektívňujeme spoluprácu s našimi obchodnými partnermi. Pokiaľ ide o našich zamestnancov, organizujeme teambuildingy, poskytujeme mnohé bonusy a spôsoby, ako si zamestnanci môžu zvýšiť svoj príjem. Ale čo je najdôležitejšie, správame sa k nim s rešpektom, pretože vieme, že bez našich partnerov a zamestnancov by sme neboli takou spoločnosťou, akou sme dnes.