Hľadáte prácu? Reagovali ste na pracovnú ponuku a boli ste pozvaný na pracovný pohovor. To znamená, že váš životopis potenciálneho zamestnávateľa zaujal. V ďalšom kroku bude vaším, ale aj zamestnávateľovým cieľom zistiť, či ste vhodným adeptom pre danú pracovnú pozíciu.

Aby ste na pohovore uspeli, dôležité je pripraviť sa naň dopredu. Získajte čo najviac informácií o pracovnej pozícii. Ak vám pracovný pohovor dohodla personálna agentúra, požiadajte ich o čo najviac informácií o pracovnom mieste. Choďte na webovú stránku firmy a snažte sa nájsť čo najviac informácií o firme. Potrebujete ukázať, že rozumiete tomu, čo je pre danú firmu dôležité, aké majú vízie, plány a ambície, čím zároveň dáte najavo, že máte vážny záujem o prácu pre nich.

Nikdy na pohovor nemeškajte! Ideálny príchod na pohovor je 10 minút pre jeho začatím. Oblečte sa vhodne a pohodlne. Buďte prirodzený a pokojný.
Vaším cieľom je mať pripravenú odpoveď na každú otázku, ktorá vám bude položená. Pripravte si dopredu odpovede na otázky, o ktorých si myslíte, že by ich mohli pravdepodobne zaujímať. Odpovedajte krátko a pozitívne. Je dôležité, aby ste poskytli príklady vašich skúseností. Ak budete rozprávať o svojich skúsenostiach z predchádzajúcej práce, hovorte v nominatíve jednotného čísla („ja“), nie „my“. Potenciálneho zamestnávateľa zaujímate vy, nie celý tím. Nikdy nehovorte o predchádzajúcom zamestnávateľovi alebo kolegoch negatívne, nekritizujte ich, aj keď si myslíte opak. Na odpovede si nechajte dostatočný čas a nechajte dotyčnú osobu dohovoriť, neskáčte jej do reči.

Ak sa pohovor koná prostredníctvom personálnej agentúry, spýtajte sa na pracovnú dobu, pracovné prostredie, tím, možnosti kariérneho rastu, odmeňovanie, benefity. Ak pohovor prebieha priamo vo firme, u ktorej sa uchádzate o pracovné miesto, je vhodnejšie pýtať sa na tieto veci až v druhom kole.

Na konci pohovoru by ste mali vedieť:

  • Čo presne je náplňou práce na danej pozícii?
  • Aký má firma prístup k zamestnancom?
  • Ako dlho bude trvať výberový proces, koľko kôl bude mať?
  • Kedy je naplánovaný nástup?
  • Kedy sa dozviete výsledok pohovoru?
  • Či je potrebné dodať nejaké doplňujúce dokumenty?

Ak náhodou neuspejete, nevešajte hlavu. Snažte sa napredovať, vylepšovať svoje kvality a obohacovať ich o ďalšie. Požiadajte zamestnávateľa o spätnú väzbu, čím získate objektívny pohľad na vaše schopnosti, zručnosti, skúsenosti, vystupovanie a celkovo na vašu osobnosť. Prajeme veľa šťastia!