Browse Category

Nezaradené

#33 dôležitých faktov a zaujímavostí o práci na Slovensku

Koľko dní môžete dovolenkovať a koľko za ne dostanete peňazí? Minimálne koľko eur vám musia zaplatiť za odpracovanú hodinu? Kde v Európe zarábajú ľudia najviac? Odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom práce vám prináša Atena poradňa.

Tieto aktuálne a overené fakty vám raz môžu pomôcť. Prečítajte si rýchle, jasné a zrozumiteľné informácie o minimálnej mzde, nočnej práci, náročnosti práce a dovolenke.

Čítaj viac

Znenie zákona č. 5/2004 Z. z. § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania

  1. Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa 60. Čítaj viac