Školení zaměstnanců by mělo být přirozenou součástí fungování každé společnosti. Pouze zaměstnanec, který se v průběhu své kariéry učí a zdokonaluje, je připraven podávat stále lepší výkony a dosahovat lepších pracovních výsledků. To se následně projeví v růstu společnosti.

Úspěch něco stojí

Společnost, která se chce rozvíjet, musí investovat čas a prostředky do zvyšování odbornosti svých zaměstnanců. Svět a trh práce se neustále mění, a proto je pro zaměstnance často nezbytné celoživotní vzdělávání. To se netýká jen lidí pracujících ve vrcholovém managementu, lidí s vyšším vzděláním nebo jen některých profesí, jako jsou právníci, lékaři, ekonomové, učitelé, ale všech pracovníků, dokonce i těch, kteří pracují na méně kvalifikovaných pozicích. Vzdělání má zkrátka v životě každého člověka své místo.

Nejen přínos

Vzdělávání bývá nejčastějším benefitem, které nabízejí společnosti, ale měl by být samozřejmou součástí fungování každé profesionální a seriózní společnosti. Pokud svým zaměstnancům poskytnete možnost školení, s větší pravděpodobností zabráníte fluktuaci a vaši zaměstnanci u vás zůstanou pracovat i v dalších letech. Vyhnete se častým výběrovým řízením, byrokracii spojené s náborem nových zaměstnanců a přeškolování v základních podnikových procesech.

Firmy často ignorují vzdělávání

Přesto mnoho firem nevidí perspektivu investic do školení zaměstnanců a považuje je za plýtvání. Ale stejně jako školení zvyšuje dovednosti a znalosti zaměstnanců, projeví se zvýšení dovedností v produktivitě, konkurenceschopnosti a nakonec i v hospodářském výsledku společnosti. Cílem každé společnosti je dosahovat zisku, takže pro to musí něco udělat. Tak jednoduše funguje podnikání. Kompetentní pracovníci jsou zárukou úspěchu organizace. Vzdělání má také pozitivní vliv na postavení pracovníků a motivuje je. Cítí se být svými nadřízenými oceňováni, což oceňují svým úsilím.

Školení zaměstnanců – jaké jsou možnosti?

Nejprve zjistěte, o jaké kurzy by vaši zaměstnanci měli zájem. Možná by se rádi zdokonalili v cizím jazyce. V takovém případě je třeba zajistit jazykové vzdělávání. Pak se zamyslete nad tím, co vaše společnost potřebuje. V jaké oblasti je zapotřebí nový vítr? Moderním způsobem se stal e-learning, a to i díky pandemii kovidu, kdy člověk pomocí internetu sleduje krátká videa. V současnosti jich existuje už dostatek. Skvělou metodou je rotace pracovních míst, kdy si zaměstnanec během určité doby vyzkouší několik pozic za sebou. Získají tak značné množství kompetencí a seznámí se s mnoha úkoly. V různých odděleních, ve kterých se pohybuje, získává znalosti a ucelený přehled o činnosti společnosti. To zefektivňuje jeho práci.

Při koučování se zaměstnanci věnuje kolega, který má na starosti jeho vzdělávání, a seznamuje ho s jednotlivými postupy. Mentoring je něco podobného, ale v tomto případě na školení dohlíží osoba zvenčí, nikoli z firmy. Mezi vzdělávání zaměstnanců patří i pravidelné porady, na kterých se kolegové seznamují s novinkami a inovacemi, které firma zavádí. Všechny tyto metody patří k interním formám vzdělávání. Známe ale i externí formy, kdy zaměstnanci chodí na školení mimo firmu. To zahrnuje různé odborné semináře a přednášky, brainstorming a samostudium. Tyto semináře vedou odborníci z oboru s bohatými praktickými zkušenostmi. Menší nevýhoda spočívá v tom, že externí školitelé neznají prostředí dané společnosti ani její problémy a takové zprostředkování nových znalostí firmu více finančně zatíží.

Nezapomeňte, že společnost, která se nesnaží školit své zaměstnance, nemůže konkurovat svým konkurentům, rozvíjet se ani dosahovat velkých zisků.

Naše společnost také nabízí svým zaměstnancům prostor pro rozvoj, ať už interní nebo externí. Přeplatíme například kurz na vysokozdvižný vozík či podporujeme personál bez zkušeností v tom, aby si udělal pečovatelský kurz.

Které metody vzdělávání jste již vyzkoušeli a která se vám osvědčila nejvíc?