Fluktuace zaměstnanců je jedním z největších problémů, kterým čelí každý moderní zaměstnavatel. Vysoká fluktuace nejen narušuje dynamiku týmu, ale také ovlivňuje produktivitu a brzdí růst. Dnes se podíváme na účinné strategie pro snížení fluktuace zaměstnanců a udržení talentů. Prohloubíme pojetí tzv. Tichý odchod, důležitost řešení toxických zaměstnanců a poskytneme tipy, jak si udržet špičkové zaměstnance.

Zdravá vs. nezdravá fluktuace zaměstnanců

Nejdůležitější věc, kterou je třeba vědět o fluktuaci zaměstnanců, je, že není jen negativní. Fluktuace zaměstnanců může být pro firmu dobrá – pokud jsou nahrazeni nesprávní lidé. Žádný náborový manažer na světě nedokáže učinit stoprocentně správné rozhodnutí. A to je normální – přečtením životopisu a absolvováním 30 minutového pohovoru se o člověku jednoduše nedozvíte dost. Rozdíl mezi dobrými a skvělými náborovými manažery však nespočívá ve schopnosti nabírat ty správné lidi. Skutečný rozdíl je ve schopnosti uznat, že se rozhodli špatně, a propustit nevhodného zaměstnance. Pokud to neudělají, bude jejich firma brzy plná zaměstnanců, kteří nedělají svou práci tak, jak by měli, nebo mohou být dokonce toxičtí pro celý tým.

Jak se vypořádat s toxickými zaměstnanci

Toxičtí zaměstnanci jsou ti, kteří negativně ovlivňují produktivitu a pracovní spokojenost svých kolegů. Často se u nich projevuje neustálá kritika, šikana a nespolupráce. Udržení takových zaměstnanců může mít negativní vliv na morálku týmu a vést k vyšší míře fluktuace. Zaměstnavatelé by měli toxické chování okamžitě řešit, poskytnout poradenství nebo v případě potřeby ukončit pracovní poměr. To je jasným signálem, že si organizace cení zdravé pracovní kultury a usiluje o spokojenost zaměstnanců.

Porozumění tichému odchodu

Tichý odchod znamená stav, kdy je třeba pracovat jen tolik, kolik je pracovníkovi zaplaceno.„Tichá výpověď“ označuje situaci, kdy jsou zaměstnanci méně ochotni udělat něco navíc. Přestanou se snažit, chybí jim motivace a postupně přestanou plnit své cíle. Identifikace „tichých odchodů“ může být obtížná, protože zaměstnanci často maskují svůj odchod. Pro řešení tohoto problému se zaměstnavatelé musí zaměřit na vytváření pozitivního pracovního prostředí, které podporuje otevřenou komunikaci. Dalším skvělým způsobem, jak řešit„tichý odchod“, je odměňovat výkon nebo vysokou produktivitu – v závislosti na typu práce.

Jak si udržet talentované zaměstnance?

Dosud jsme se zabývali„zdravou“ stránkou fluktuace zaměstnanců. Důležité je propustit lidi, kteří nejsou vhodní nebo ochotní práci vykonávat. Na druhou stranu existují nadprůměrní pracovníci – lidé, kteří překonávají všechny ostatní, a přesto překvapují svou pracovní morálkou a kreativitou. Pokud chcete zajistit, aby tito lidé zůstali ve vaší organizaci co nejdéle a nadále odváděli dobrou práci, musíte pracovat na jejich udržení dlouho předtím, než vůbec začnou uvažovat o odchodu (ať už se jedná o„tichý odchod„, nebo ne). Zde je pět způsobů, jak toho dosáhnout.

1. Budování pozitivního pracovního prostředí

Podporovat kulturu transparentnosti, respektu a uznání. Snažte se o otevřenou komunikaci, oceňujte úspěchy zaměstnanců a poskytujte jim konstruktivní zpětnou vazbu.

2. Nabídněte příležitosti k profesnímu růstu

Zaměstnanci oceňují příležitosti ke vzdělávání a rozvoji. Poskytněte jim školicí programy, mentoring a možnosti kariérního postupu, které jim pomohou zlepšit jejich dovednosti a postoupit v rámci vaší společnosti.

3. Zavedení konkurenceschopných platů a benefitů

Balíčky a atraktivní benefity mohou významně přispět ke spokojenosti zaměstnanců. Pravidelně přezkoumávejte a porovnávejte odměňování, abyste zajistili, že je v souladu s průmyslovými standardy.

4. Zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Usilujte o zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zavedením flexibilních pracovních režimů, podporou wellness programů a respektováním osobního času. Uvědomte si důležitost pohody zaměstnanců a podpořte jejich celkovou spokojenost.

5. Umožnit týmovou spolupráci

Zajistěte týmovou práci a vytvořte prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí ceněni a podporováni. Zavedení programů odměn za výjimečný výkon, které zvýší motivaci a loajalitu zaměstnanců.

Ve společnosti Atena víme, že zaměstnanci jsou srdcem společnosti. Bez tvrdé práce a oddanosti bychom za posledních 15 let nedokázali dosáhnout tak mnoho. Při každé příležitosti jim za to děkujeme. Kromě toho, že se staráme o to, aby naši zaměstnanci vydělávali v daném odvětví nadprůměrně, a poskytujeme jim množství benefitů, odměňujeme i naše nejvýkonnější pracovníky – letos byl odměnou zájezd na Kubu. Nezapomněli jsme však na zbývajících 90 % lidí, kteří jsou ve společnosti. Atena kteří pracují ve společnosti Atena – pořádáme celofiremní teambuildingové akce, na které budou naši zaměstnanci ještě dlouho vzpomínat.