Fluktuácia zamestnancov je jednou z najväčších výziev, ktorým čelí každý moderný zamestnávateľ. Vysoká miera fluktuácie nielenže narúša tímovú dynamiku, ale ovplyvňuje aj produktivitu a brzdí rast. Dnes sa budeme zaoberať účinnými stratégiami na zníženie fluktuácie zamestnancov a udržanie talentovaných pracovníkov. Prehĺbime koncept tzv. Quiet quittingu – „tichého odchodu“, dôležitosť riešenia problému toxických zamestnancov a poskytneme tipy na udržanie špičkových zamestnancov.

Zdravá vs. nezdravá fluktuácia zamestnancov

Najdôležitejšia vec, ktorú musíme vedieť o fluktuácii zamestnancov, je, že nie je len negatívna. Fluktuácia zamestnancov môže byť pre spoločnosť prospešná – pokiaľ sú nahradení nesprávni ľudia. Na tejto planéte neexistuje náborový manažér, ktorý by sa dokázal na 100 % rozhodnúť správne. A to je normálne – prečítaním životopisu a 30-minútovým pohovorom sa o človeku jednoducho nedozviete dosť. Rozdiel medzi dobrými a skvelými náborovými manažérmi však nespočíva v schopnosti prijímať správnych ľudí. Naozajstný rozdiel je v schopnosti prijať skutočnosť, že urobili nesprávne rozhodnutie, a prepustiť nevhodného zamestnanca. Ak tak neurobia, ich spoločnosť bude čoskoro plná zamestnancov, ktorí svoju prácu nevykonávajú tak, ako majú, alebo môžu byť dokonca toxickí pre celý kolektív.

Ako sa vysporiadať s toxickými zamestnancami

Toxickí zamestnanci sú tí, ktorí negatívne ovplyvňujú produktivitu a spokojnosť svojich kolegov v práci. Často sa u nich prejavuje správanie, ako napríklad neustála kritika, šikanovanie a neochota spolupracovať. Ponechanie si takýchto zamestnancov môže byť škodlivé pre morálku tímu a viesť k vyššej miere fluktuácie. Zamestnávatelia by mali toxické správanie riešiť okamžite, poskytnúť poradenstvo alebo v prípade potreby ukončiť pracovný pomer. Tým sa vyšle jasný signál, že organizácia si váži zdravú pracovnú kultúru a je odhodlaná postarať sa o spokojnosť svojich zamestnancov.

Pochopenie Quiet quittingu – „tichého odchodu“

Pojem Quiet quitting označuje stav potreby pracovať len toľko, za koľko má pracovník zaplatené. „Tichý odchod“ sa vzťahuje na situáciu, keď sa u zamestnancov znižuje ochota robiť niečo navyše. Prestanú vynakladať úsilie, chýba im motivácia a postupne prestávajú plniť stanovené ciele. Identifikovať „tichý odchod“ môže byť náročné, pretože zamestnanci často maskujú svoju neangažovanosť. Aby zamestnávatelia tento problém vyriešili, musia sa zamerať na vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia, ktoré podporuje otvorenú komunikáciu. Ďalším skvelým spôsobom riešenia „tichého odchádzania“ je odmeňovanie za výsledky alebo vysokú produktivitu – v závislosti od typu práce.

Ako si udržať talentovaných zamestnancov?

Doteraz sme sa venovali „zdravej“ stránke fluktuácie zamestnancov. Je dôležité prepúšťať ľudí, ktorí sú nevhodní alebo neochotní vykonávať prácu. Na druhej strane sú tu nadpriemerní pracovníci – ľudia, ktorí prekonávajú výsledky všetkých a stále prekvapujú svojou pracovnou morálkou a kreativitou. Ak chcete zabezpečiť, aby títo ľudia zostali vo vašej organizácii čo najdlhšie a pokračovali v dobrej práci, musíte pracovať na ich udržaní oveľa skôr, ako vôbec začnú uvažovať o odchode (bez ohľadu na to, či ide o „tichý odchod“ alebo nie). Tu je päť spôsobov, ako to dosiahnuť.

1. Budujte pozitívne pracovné prostredie

Podporujte kultúru transparentnosti, rešpektu a uznania. Snažte sa o otvorenú komunikáciu, oceňujte úspechy zamestnancov a poskytnite konštruktívnu spätnú väzbu.

2. Ponúknite príležitosti na profesionálny rast

Zamestnanci si cenia príležitosti na vzdelávanie a rozvoj. Poskytnite im vzdelávacie programy, mentoring a možnosti kariérneho postupu, ktoré im pomôžu zlepšiť zručnosti a napredovať v rámci vašej firmy.

3. Zavedenie konkurenčného odmeňovania a výhod

Balíčky a atraktívne benefity môžu významne prispieť k spokojnosti zamestnancov. Pravidelne prehodnocujte a porovnávajte odmeňovanie, aby bolo v súlade so štandardmi v odvetví.

4. Zaistite rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Snažte sa o zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zavedením flexibilných pracovných podmienok, podporou wellness programov a rešpektovaním osobného času. Uznajte dôležitosť pohody zamestnancov a podporujte ich celkovú spokojnosť.

5. Umožnite tímovú spoluprácu

Postarajte sa o tímovú prácu a vytvárajte prostredie, v ktorom sa zamestnanci budú cítiť cenení a podporovaní. Zavádzajte programy odmeňovania, aby ste ocenili výnimočný výkon, čím sa zvýši motivácia a lojalita zamestnancov.

V spoločnosti Atena vieme, že zamestnanci sú srdcom spoločnosti. Bez tvrdej práce a oddanosti by sme za posledných 15 rokov nedokázali dosiahnuť tak veľa. Využívame každú príležitosť, aby sme sa im za to poďakovali. Okrem toho, že sa staráme o to, aby naši zamestnanci zarábali v danom odvetví nadpriemerne, a poskytujeme im množstvo benefitov, odmeňujeme aj našich najvýkonnejších pracovníkov – tento rok bol odmenou zájazd na Kubu. Nezabudli sme však ani na zvyšných 90 %, ktorí v spoločnosti Atena pracujú – organizujeme celofiremné teambuildingy, na ktoré môžu naši zamestnanci spomínať ešte dlhý čas.