Palkkojen avoimuus on ollut ongelma siitä lähtien, kun palkkoja on ollut olemassa. Työnantajat voivat neuvotella ehdot jokaisen työntekijän kanssa erikseen, jos ne eivät julkista palkkatietoja. Tästä syystä monet ihmiset ovat valmiita tyytymään pienempiin palkkoihin useista syistä. Syynä voi olla aliarviointi, huonot neuvottelutaidot tai tietämättömyys tietyn alan keskipalkasta. Näitä tekijöitä ei kuitenkaan pitäisi ottaa huomioon. Siksi Euroopan unioni yrittää ratkaista tämän ongelman.

Miten EU puuttuu tähän ongelmaan?

EU:n avoimuusdirektiivin uusia sääntöjä ehdotettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2021. Hiljattain hyväksytyn ehdotuksen mukaan siinä käsitellään kahta pääasiallista kysymystä – sukupuolten välisiä palkkaeroja ja yleistä avoimuutta. Naisille maksetaan EU:ssa keskimäärin noin 13 prosenttia vähemmän palkkaa. Ero vaihtelee Luxemburgin 0,7 prosentista Latvian 22,3 prosenttiin. Ratkaisu oli pakollinen palkkaraportti jokaiselta työnantajalta, jolla on yli 100 työntekijää. Jos naisille maksetaan samasta työstä vähintään 5 prosenttia vähemmän palkkaa eikä tähän ole objektiivista syytä, työnantajan on korvattava alipalkkaus ja hyvitettävä se.

Palkkojen avoimuus työnhakijoille

Työnhakijoiden palkkauksen avoimuutta koskevassa asetusehdotuksessa edellytetään, että työnantajien on annettava työpaikkailmoituksessa tai ennen työhaastattelua selkeät tiedot alkupalkkatasosta tai -alueesta. Kun nämä suuntaviivat otetaan käyttöön, EU:n työnhakijat saavat tarvitsemansa tiedot tehdäkseen päätöksiä uravaihtoehdoistaan, ja työnantajat voivat luoda avoimemman ja oikeudenmukaisemman rekrytointiprosessin. Tämä on jotain, joka yhteiskunnassa Athena Olemme tehneet niin jo vuosia, koska ymmärrämme avoimuuden merkityksen ja arvostamme työntekijöitämme.

Työntekijöiden oikeus saada tietoja

Kaikilla EU:n työntekijöillä on yrityksen koosta riippumatta oikeus kysyä henkilökohtaista palkkaansa ja keskipalkkaa . Tämä koskee sukupuolen mukaan jaettuja työntekijäryhmiä, jotka tekevät samaa tai samankaltaista työtä. Tämän uuden toimintatavan avulla työntekijät voivat saada tärkeää tietoa palkasta. Se varmistaa myös, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti.

Eikö palkkojen avoimuuden pitäisi olla normi?

Vaikka joissakin EU-maissa on yleinen käytäntö, että työnantajat ilmoittavat palkan työpaikkailmoituksissa, näin ei ole kaikkialla. Jos tarkastelemme esimerkiksi Pohjois-Amerikkaa, Kanadassa on palkkojen avoimuutta koskevia lakeja vain 6:lla 13:sta lain käyttöalueesta. Yhdysvalloissa tilanne on vielä pahempi. Vain 17 osavaltiossa 50:stä on avoimuuslaki. Kaikki niistä eivät kuitenkaan vaadi työnantajia antamaan hakijoille tietoja palkkatasosta. Vaikka tilanne on EU:ssa paljon avoimempi, oli edelleen maita, jotka eivät velvoittaneet työnantajia ilmoittamaan palkkaehtoja ennen työhaastattelua. Näin ollen direktiivin muutoksilla on varmasti myönteinen vaikutus työntekijöihin kaikkialla EU:ssa.

Mitä mieltä olemme EU:n avoimuusdirektiivin muutoksista?

Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat yhteiskunnan kulmakiviä. Atena . Hallituksen tai EU:n ei tarvinnut pakottaa meitä paljastamaan palkkatietoja jokaisen työpaikan yhteydessä. Olemme aina tehneet niin. Yhteiskunnassamme ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan palkkaeroja sukupuolen, kansallisuuden tai minkään muun subjektiivisen tekijän perusteella. Vaikka tämä direktiivi ei vaikuta suoraan meihin, uskomme kuitenkin, että se tuo EU:hun vain myönteisiä muutoksia, koska tästä lähtien jokainen työntekijä palkitaan taitojensa ja koulutuksensa perusteella eikä neuvotteluvoiman ja halun tyytyä ansaitsemaansa pienempään palkkaan.