Transparentnost platů je problémem, od kdy existují mzdy. Zaměstnavatelé mohou vyjednávat o podmínkách s každým zaměstnancem zvlášť, pokud nezveřejní informace o platu. Z tohoto důvodu je mnoho lidí ochotno spokojit se s nižší mzdou, a to z několika důvodů. Důvodem může být podcenění, špatné vyjednávací schopnosti nebo neznalost průměrné mzdy v daném oboru. Tyto faktory by však neměly být brány v úvahu. Proto se Evropská unie snaží tento problém vyřešit.

Jak konkrétně EU tento problém řeší?

Nová pravidla směrnice EU o transparentnosti byla poprvé navržena v březnu 2021. Po jejich nedávném schválení se zabývají dvěma hlavními problémy – rozdíly v odměňování žen a mužů a celkovou transparentností. Ženy jsou v EU placeny v průměru o 13 % méně. Rozdíl se pohybuje od 0,7 % v Lucembursku do 22,3 % v Lotyšsku. Řešením bylo povinné hlášení platů u každého zaměstnavatele s více než 100 zaměstnanci. Pokud je ženám za stejnou práci vyplácena mzda nižší nejméně o 5 % a neexistuje pro to objektivní důvod, je zaměstnavatel povinen provést nápravu a nedoplatek kompenzovat.

Platová transparentnost pro uchazeče o zaměstnání

Navrhované nařízení o transparentnosti odměňování uchazečů o zaměstnání vyžaduje, aby zaměstnavatelé poskytli jasné informace o výši nebo rozmezí nástupního platu v inzerátu nebo před pracovním pohovorem. Zavedením těchto pokynů budou mít uchazeči o zaměstnání v EU přístup k informacím, které potřebují k rozhodování o své kariéře, a zaměstnavatelé budou moci vytvořit transparentnější a spravedlivější náborový proces. To je něco, co ve společnosti Atena děláme už léta, protože si uvědomujeme důležitost transparentnosti a vážíme si našich zaměstnanců.

Právo zaměstnanců na informace

Všichni zaměstnanci v EU, bez ohledu na velikost podniku, budou mít právo požádat o informace o své osobní mzdě a průměrné mzdě. To se týká skupin pracovníků rozdělených podle pohlaví, kteří vykonávají stejnou nebo podobnou práci. Tyto nové zásady umožňují zaměstnancům získat důležité informace o mzdě. Zajišťuje také rovné zacházení se všemi zaměstnanci.

Neměla by být transparentnost odměňování normou?

Ačkoli je v některých zemích EU běžnou praxí, že zaměstnavatelé uvádějí v inzerátech plat, není tomu tak všude. Pokud se podíváme na Severní Ameriku, například Kanada má zákony o transparentnosti odměňování pouze v 6 ze 13 jurisdikcí. A v USA je to ještě horší. Pouze 17 z 50 států má zákony o transparentnosti. Ne všechny však vyžadují, aby zaměstnavatelé poskytovali uchazečům informace o platovém rozpětí. Přestože je situace v EU mnohem transparentnější, stále existují země, které zaměstnavatelům neukládají povinnost zveřejnit platové podmínky před pracovním pohovorem. Změny směrnice proto budou mít jistě pozitivní dopad na zaměstnance v celé EU.

Jak se díváme na změny směrnice EU o transparentnosti?

Transparentnost, spravedlnost a rovnost příležitostí jsou základními kameny, na kterých stojí společnost Atena. Vláda ani EU nás nemusely nutit, abychom při každé pracovní příležitosti zveřejňovali informace o platech. Dělali jsme to vždy. V naší společnosti nikdy neexistovaly a ani nebudou existovat rozdíly v odměňování na základě pohlaví, národnosti nebo jakéhokoli jiného subjektivního faktoru. I když se nás však tato směrnice přímo netýká, věříme, že přinese EU jen pozitivní změny, protože od nynějška bude každý zaměstnanec odměňován na základě svých schopností a vzdělání, a nikoli na základě vyjednávací síly a ochoty spokojit se s nižší mzdou, než si zaslouží.