V súčasnosti vládne nedostatok zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu v mnohých nemocniciach a zariadeniach v hospodársky menej rozvinutých štátoch východnej a strednej Európy. Tento nedostatok však prirodzene veľmi negatívne vplýva na zdravotný stav populácie. Iný stav nie je ani v prípade opatrovateľov a opatrovateliek pre seniorov, o ktorých sa preto nemá kto postarať. V Európskej únii chýba vyše milión zdravotníkov. Toto číslo je príliš vysoké. Zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti by pritom malo byť v každej krajine nevyhnutnosťou. Mala by byť dostupná pre všetkých bez rozdielu na finančný status.

Nedostatok zdravotníckeho a opatrovateľského personálu – aké dôsledky prináša?

V dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu, lekárov a zdravotných sestier, sa ľuďom nedostane vhodnej starostlivosti, čo má vplyv na ich zdravie. U lekárov dlho čakáme nielen v čakárni, keď sa v nej už konečne ocitneme, ale aj na samotný termín objednania, keďže veľa ľudí potrebuje lekársku pomoc. Ten dostaneme až o nejaký čas kvôli dlhým čakacím lehotám, ktoré sú prítomné takmer všade, čo oneskorí prípadnú liečbu, keďže sa pozdejšie zistí ochorenie. V určitých prípadoch môže byťneskoro a ak by pacient liečbu absolvoval skôr, mohol by byť jeho život zachránený.

Aj nedostatok opatrovateľského personálu rovnako neblaho vplýva na zdravie seniorov, ktorí sú následne odkázaní na umiestnenie do zariadenia pre seniorov alebo sami na seba. Tam nedostanú takú komfortnú starostlivosť ako pri 24-hodinovej domácej opatere. Hrozia im rozličné nákazy od ďalších klientov umiestnených v domove, čo môže predčasne ohroziť ich život. Ale nedostatok opatrovateľského personálu panuje tiež v domovoch dôchodcov, kde je potom málo pracovníkov na veľa klientov, ktorým sa nedokážu venovať individuálne. Tento nedostatok má negatívny vplyv aj na rodiny seniorov, ktoré sa musia o svojich rodičov a starých rodičov postarať a opustiť svoju prácu či zanechať svoje záľuby.

Aké riešenie ponúka Atena?

Riešením, ako bojovať s nedostatkom ošetrovateľského personálu pre seniorov, je motivovať ľudí, aby sa rozhodli pre túto obetavú prácu, a to atraktívnym platom a podporou zo strany zamestnávateľa, teda sprostredkovateľskej agentúry. My v Atene zabezpečujeme našim opatrovateľkám transfer z miesta bydliska na miesto výkonu práce priamo do konkrétnej rodiny. Žiadna opatrovateľka sa tak nemusí báť, že sa v cudzej krajine stratí alebo netrafí správne tam, kam má. Motivujeme ich pravidelným navyšovaním platov či podpisom pracovnej zmluvy, čím pracujú legálne, a tak neprichádzajú o výhody ako náhrada zo mzdy pri práceneschopnosti, nárok na dovolenku a koniec koncov odpracované roky sa počítajú do dôchodku, čo ocenia v budúcnosti. Naši konzultanti dostupní na telefóne im zabezpečujú podporu 24 hodín denne v prípade, ak by sa vyskytli nejaké problémy, s ktorými by si nevedeli dať rady.

V hospodársky vyspelých krajinách, ako je Nemecko, Rakúsko, Holandsko, dávame šancu pracovať opatrovateľom a opatrovateľkám aj s nižším vzdelaním, kde si môžu zarobiť viac, ako by dostali vo svojej krajine. Týmto spôsobom sa pomáha samotným dôchodcom i ich rodinám a zároveň ľuďom, ktorí majú chuť pracovať a zarobiť si dostatočnú odmenu, ktorá pokryje ich životné potreby.

Chcete vedieť, ako sme sa stali úspešnou spoločnosťou? Prečítajte si o našej histórii. Ste zvedaví, aké benefity môžu zamestnávatelia poskytnúť svojim zamestnancom? Tento blog vám to prezradí. Zaujíma vás, ako v dnešnej neľahkej situácií ušetriť na energiách? Odpoveď nájdete na tomto mieste.