Detská práca praktizovaná v USA je už desaťročia predmetom sporov. Mnohí tvrdia, že je potrebné poskytnúť deťom príležitosť naučiť sa zodpovednosti a zarobiť si vlastné peniaze, iní to považujú za formu vykorisťovania, ktorá deti pripravuje o detstvo.

Prečo chcú spoločnosti zamestnávať deti?

Všetko sa to začalo priemyselnou revolúciou. Vznikli továrne a bane, ktorých bolo oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Pracovná sila však bola rovnaká a nezostávalo nič iné ako zamestnávať neplnoleté osoby. Okrem toho si zamestnávatelia uvedomili, že deťom nemusia toľko platiť a že sú oveľa poslušnejšie. To znamená, že svoju prácu dokončia s menšími komplikáciami a akceptujú tresty. Zamestnávanie detí pokračuje dodnes. Mnohí zamestnávatelia v USA stále považujú detskú prácu za cenovo výhodnú alternatívu. Je to tiež spôsob, ako obsadiť inak ťažko obsaditeľné pracovné miesta. Zmenili sa však pravidlá a právne predpisy, ktoré detskú prácu sprevádzajú.

Je zamestnávanie detí v USA legálne?

Podľa federálneho zákona môžu americké spoločnosti zamestnávať deti staršie ako 14 rokov. Počet hodín, ktoré môžu odpracovať počas dňa, sú však obmedzené. Rovnako je obmedzené vykonávanie konkrétnych pozícií. Deti vo veku od 14 do 16 rokov môžu pracovať maximálne 3 hodiny počas školského dňa a 8 hodín počas ostatných dní. Týždenné maximum sa tiež odvíja od školskej dochádzky a je obmedzené na 18 a 40 hodín podľa toho, či dieťa chodí v danom týždni do školy.

V USA môžu deti vo veku 16 a 17 rokov odpracovať neobmedzený počet hodín v povolaniach, ktoré nie sú nebezpečné. Existuje niekoľko výnimiek: za osobitný prípad možno považovať, ak dieťa zamestnávajú rodičia, roznáša noviny, pracuje ako herec alebo v poľnohospodárstve.

Poľnohospodárstvo a vplyv na deti, ktoré pracujú v tomto sektore

Žiaľ, v dôsledku nedostatku pracovníkov a z finančných dôvodov platia v USA v poľnohospodárskom sektore neuveriteľne voľné predpisy. Aj v súčasnosti môžu deti pracovať na farme, keď dovŕšia 12 rokov. Jediné veci na to potrebné sú súhlas rodičov a rodič pracujúci na tej istej farme. Deti môžu odpracovať neobmedzený počet hodín – dokonca aj počas školského dňa! A po dovŕšení 16 rokov môžu byť na poli aj počas vyučovania. To vedie k neuveriteľne vysokému počtu žiakov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku. Polovica detí pracujúcich v poľnohospodárstve nedokončí školu.

V súčasnosti v USA pracuje v poľnohospodárstve 400 000 až 500 000 detí. Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky ani nie je najväčším problémom. V poľnohospodárstve platia ďalšie pravidlá týkajúce sa zdravia a bezpečnosti. Deti nemôžu obsluhovať niektoré traktory, vysokozdvižné vozíky, kombajny, píly a mnohé ďalšie typy ťažkých strojov. Aj napriek týmto predpisom je však počet nehôd mimoriadne vysoký. Mnoho detí sa pri práci zraní a počet smrteľných pracovných úrazov je päťkrát vyšší ako v iných odvetviach.

Mala by existovať detská práca?

Zamestnanie môže mladým ľuďom poskytnúť cenné životné zručnosti a pracovné skúsenosti. Tým, že deti začnú pracovať v ranom veku, môžu sa naučiť zodpovednosti, organizácii času a zručnostiam v oblasti služieb zákazníkom. Môžu si tiež osvojiť silnú pracovnú morálku a naučiť sa pracovať v tíme. Tieto zručnosti im budú prospešné v budúcom akademickom a profesionálnom úsilí.

Mali by sme sa však pozerať na širší obraz. Zamestnávanie detí a neplnoletých tínedžerov môže upevniť chudobu. Namiesto toho, aby zamestnanie poskytlo mladým ľuďom príležitosť učiť sa a rásť, môže ich uväzniť v začarovanom kruhu nízko platených pracovných miest s obmedzenými možnosťami rastu. Preto je najlepšie obmedziť pracovný čas na minimum v prípade, že dieťa chce pracovať.

Atena pomáha ľuďom nájsť si prácu, ktorá naplní ich potreby a túžby. Sme presvedčení, že blaho detí a osôb mladších ako 18 rokov by malo byť najväčšou prioritou a že ich vzdelanie ani vyhliadky do budúcnosti by nemali byť ohrozené predčasným vstupom do pracovného života. Hoci niekto môže namietať, že skoré zarábanie môže byť prospešné, v našej spoločnosti veríme, že investícia do vzdelávania a osobného rozvoja prinesie oveľa dlhodobejšie výhody. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi na hľadaní pracovných príležitostí, ktoré sú v súlade s ich dlhodobými cieľmi a ambíciami, pričom zohľadňujeme aktuálne okolnosti. Naším konečným cieľom je pomáhať ľuďom budovať si plnohodnotnú kariéru, ktorá im poskytne finančnú stabilitu.

Myslíte si, že by deti mali mať možnosť pracovať, a ak áno, do akej miery? Podeľte sa s nami o názor v komentári.