Vruća tema današnjice su generacijske razlike na radnom mestu. Svaka generacija ima različite navike, sposobnosti, očekivanja, ali i zahteve. Zbog ovih razlika često se javljaju tenzije na radnom mestu koje negativno utiču ne samo na međuljudske odnose, već i na ukupnu atmosferu u kompaniji i/ili produktivnosti zaposlenih.

Generacije se mogu smatrati jednim od demografskih trendova, koji utiču i nastaviće da utiču na tržište rada. Trenutno su rizici kretanja na tržištu rada takođe povezani sa nepovoljnim demografskim kretanjima. Poznavajući zaposlene, njihov stil razmišljanja postaje prednost u visoko konkurentnom okruženju. Kada poslodavci koriste karakteristike generacija da bolje upoznaju svoje radnike, oni mogu prilagoditi svoje radno okruženje kako bi njihov rad bio efikasniji.

Generacija X je odrasla bez tehnologije, ali morala je da nauči da živi sa njom

Internet ih je pogodio kada su postali deo tržišta rada. To je grupa ljudi koja i dalje više voli sve na papiru nego na pametnom uređaju. Kada ih poseduju, uglavnom ga koriste za upućivanje poziva i slanje SMS poruka. Istina je da su mlađi iz ove generacije takođe naučili da koriste internet i mobilne aplikacije.

Oni su tolerantnija, otvorenija, nezavisna i samozatatna generacija koja se zbog zauzetosti posla roditelja (baby boomers generacija 1940-ih – 1960-ih) već u detinjstvu navikla da sve svoje probleme rešava sama. Oni svoj posao rade najbolje što umeju, ali posao mora biti usklađen sa njihovim privatnim životom. Zaposleni ove generacije nisu voljni da rade na štetu svoje porodice. Na poslu se moraju osećati odgovornim za svoje radne zadatke. Ne vole da ih stalno pregledavaju. Za uspešnu komunikaciju sa njima, poželjno je da razgovarate kratko i jasno. Preporučuje se lični sastanak ili telefonski kontakt.

ZANIMLJIVOST: Generacija X zamišlja svog idealnog šefa, takvog koji ceni njihov rad. Milenijumi bi voleli mentora za svog nadređenog koji bi takođe bio njihov prijatelj. Z generacije zamišljaju sebe kao šefa ili člana porodice koji ih ne bi kontrolisao, ograničavao ili provocirao.

Da bi zadržali radnike ove generacije, menadžeri ne smeju zaboraviti da im moraju pružiti prostor za samostalan rad. Na poslu, Generacija X sluša savete iskusnijih zaposlenih, ali želi da bude odgovorna za sam rad. Zadaci koji su tim ljudima dodeljeni rade najbolje što mogu. Njihov rad mora biti u skladu sa njihovim privatnim životom. Inače njihovo obavljanje posla neće biti efikasno ili će se odlučiti da napuste posao.

Generacija Y je najobrazovanija generacija

Oni su rasli kako se I tehnologija razvijala, što im je učinilo veliki proboj u svetu na mreži i van nje. Njihov život je snažno povezan sa savremenom tehnologijom i oni znaju kako je živjeti bez pametnih telefona i svakodnevnog kontakta sa virtualnom stvarnošću.

Generacija Y je sigurna, ambiciozna, orijentisana na strane jezike i performanse. Ima velika očekivanja od svog poslodavca. Ovi ljudi čeznu za smislenim projektima. Kada je potrebno, oni ne prave razliku između radnog vremena i slobodnog vremena. Milenijumi vole raditi u timu, ali im je potreban tim lider(vođa). Oni su pragmatični i sposobni za obavljanje više zadataka, politika i okruženje ih manje zanimaju od bilo koje generacije pre njih. Oni nemaju problema raditi prekovremeno sve dok budu odgovarajuće nagrađeni. Oni ne prave probleme i ne putuju zbog posla, ne vole da se pokore vrednostima u koje sami ne veruju.

ZANIMLJIVOST: Generacija X i Y su sada najveća radna grupa. Kada bi poslodavci bolje razumeli kako rade, zadržavali bi ih u random odnosu.

Mnogo milenijumske dece je videlo da su njihovi roditelji stresni da rade u velikim kompanijama danju i noću. Stoga je za njih tipično da pronađu ravnotežu između radnog i privatnog života. Poštuju roditelje zbog posla koji su uradili za svet, ali ne žele da žive na sličan način. Oni ne žele da žrtvuju svoj život zbog posla, jer cene porodicu i partnerstvo.

Generacija Z su maksimalno digitalni ljudi

To je generacija koja se već rodila sa poznavanjem tehnologije. Navikli su da pronađu ceo svet u svom mobilnom. Oni su aktivni, traže informacije i zahtevaju kvalitet. Oni već imaju veliku kupovnu moć i ona će rasti, tako da ih njihovi brendovi definitivno ne mogu zanemariti. Oni ne odvajaju strogo virtuelno iskustvo od stvarnog i takođe se žele zabaviti tokom rada ili učenja.

Ova grupa ljudi je nezavisna i pokušava u potpunosti iskoristiti svoje veštine. Oni intuitivno traže posao i ostaju tamo onoliko dugo koliko ih posao zanima. U mogućnosti su da od poslodavca zatraže beneficije kojih se starije generacije ne bi usudile (fleksibilno radno vrieme, rad od kuće, veća novčana nadoknada). Mnogi ne razmišljaju o svojoj radnoj budućnosti. Međutim, mogućnosti zapošljavanja se stalno povećavaju na tržištu rada kako bi privukli ove mlade ljude. Postao je pokretačka snaga mnogih kompanija koje su sve više prisiljene da se fokusiraju na digitalizaciju da bi udovoljili i ostavili korak sa mladima.

ZANIMLJIVOST: Iz 46 zemalja mnogi iz ove generacije bi volele da rade posle srednje škole. 15% bi takvu mogućnost prihvatilo odmah, još 47% bi razmislilo, što je potpuno drugačije od generacija X i Y, gde je fakultet bio jasan izbor da imaju novca. Generacija Z želi da iskoristi više obuke kod poslodavaca i time dobiti više radnog iskustva.

Čini se da će generacija Z imati snažan preduzetnički duh. Većina preferira svoj biznis nad položajem zaposlenog. Poslodavci to takođe mogu iskoristiti kao prednost. Preduzetnički duh se može „uključiti“ u njihove korporativne kulture, podrži lični razvoj zaposlenih, bolje komunicira o doprinosu pojedinaca zajedničkom rezultatu.

Alfa generacija je naša budućnost

Deca ove generacije još su u predškolskom uzrastu. U trenutku njihovog rođenja, svetom su u potpunosti dominirali pametni telefoni, društvene mreže, a reč „aplikacija“ je možda osnova njihovog života. Međutim, očekuje se da je ova generacija najagresivnija u modernoj istoriji.

Procenjuje se da će generacija Alfa živeti do najvišeg uzrasta i biti najbogatija. Poslednja, koja će spadati u ovu generaciju će se roditi 2025. godine. Alfa generacija će postati ta koja će donositi najviše odluka o finansijama u domaćinstvu. Vrlo je verovatno da će oni biti otvoreni za multikulturalizam po uzoru na roditelje i odbaciće rodne stereotipe. Takođe se pretpostavlja da će to biti najobrazovanija generacija. Tehnologija se neće posmatrati samo kao dopuna, već će postati sastavni deo njihovog života.

Međutim, istovremeno će to biti i generacija koja se najbrže menja, jer se tehnologija menja iz dana u dan i deca se već prilagođavaju vrtoglavom tempu. Ova nova generacija neće razmišljati o tehnologiji kao oruđu, već će je na izvanredan način integrisati u svoje živote. Kakva će biti Alfa generacija na tržištu rada, pokazaće tehnologije čija će se upotreba kasnije odraziti na njihove ličnosti.