Horúcou témou dnešnej doby sú generačné rozdiely na pracovisku. Každá generácia má iné návyky, schopnosti, očakávania, ale aj nároky. Kvôli týmto odlišnostiam často vzniká na pracovisku napätie, ktoré sa negatívne prejaví nielen na medziľudských vzťahoch, ale aj na celkovej atmosfére v spoločnosti či produktivite zamestnancov.

Generácie možno považovať za jeden z demografických trendov, ktoré ovplyvňujú a aj budú ovplyvňovať trh práce. S nepriaznivým demografickým vývojom sú aktuálne spojené i riziká vývoja trhu práce. Poznanie svojich zamestnancov, ich štýl myslenia sa stávajú vo vysoko konkurenčnom prostredí výhodou. Pokiaľ zamestnávateľ využije charakteristiky generácií na lepšie poznanie svojho zamestnanca, dokáže mu prispôsobiť pracovné prostredie, a tak zefektívniť jeho prácu.

Generácia X vyrastala bez technológií, no musela sa s nimi naučiť žiť

Internet ich zasiahol, keď už boli alebo sa stávali súčasťou pracovného trhu. Ide o skupinu ľudí, ktorá má ešte stále radšej všetko na papieri ako v smartfóne. Keď ho aj vlastnia, využívajú ho najmä na telefonovanie a posielanie sms správ. Pravdou však je, že mladšie ročníky tejto generácie sa naučili využívať aj internet a mobilné aplikácie.

Sú tolerantnejšou, otvorenejšou, samostatnejšou a sebestačnejšou generáciou, ktorá kvôli pracovnej zaneprázdnenosti svojich rodičov (generácia baby boomers 40. – 60. roky minulého storočia) už v detstve zvykla všetky svoje záležitosti a problémy riešiť sama. Svoju prácu vykonávajú ako najlepšie vedia, ale musí byť zladená s ich súkromným životom. Zamestnanci z tejto generácie nie sú ochotní pracovať na úkor svojej rodiny. V práci potrebujú cítiť, že majú zodpovednosť za svoje pracovné úlohy. Nemajú radi, ak ich niekto neustále kontroluje. Pre úspešnú komunikáciu s nimi je vhodné vyjadrovať sa krátko a stručne a odporúča sa osobné stretnutie alebo telefonický kontakt.

ZAUJÍMAVOSŤ: Generácia X si za svojho ideálneho šéfa predstavuje takého, ktorý dokáže oceniť ich prácu. Mileniáli by za svojho nadriadeného chceli mentora, ktorý by bol zároveň priateľom. Zeťáci si zas predstavujú ako šéfa seba, prípadne rodinného príslušníka, ktorý by ich nekontroloval, neobmedzoval a neprovokoval.

Na udržanie pracovníkov z tejto generácie manažéri nesmú zabúdať na to, že im musia poskytnúť priestor na samostatnú prácu. V práci si generácia X nechá poradiť od skúsenejších zamestnancov, ale za svoju prácu chce byť zodpovedná sama. Zadané úlohy, ktoré títo ľudia dostanú, robia najlepšie ako vedia. Ich práca musí byť v súlade s ich súkromným životom. Inak ich pracovný výkon nebude efektívny alebo sa rozhodnú pracovnú pozíciu opustiť.

Generácia Y je najvzdelanejšou generáciou

Vyrastali zároveň s vývojom technológií, preto predstavujú veľký zlom v online a offline svete. Ich život je výrazne spätý s modernými technológiami, pričom vedia, aké to je žiť bez smartfónov a každodenného kontaktu s virtuálnou realitou.

Generácia Y je sebaistá, ctižiadostivá, ovládajúca cudzie jazyky a orientovaná na výkon. Od svojho zamestnávateľa má vysoké očakávania. Títo ľudia túžia po zmysluplných projektoch. Keď je to nutné, nerozlišujú pracovnú dobu a voľný čas. Mileniáli pracujú radi v tíme, ale vyžadujú teamlídra. Sú pragmatickí a schopní multitaskingu, no o politiku a životné prostredie sa zaujímajú menej ako ktorákoľvek generácia pred nimi. Nemajú problém pracovať nadčas, pokiaľ sú za to patrične ohodnotení. Nerobí im problém ani cestovať za prácou, avšak neradi sa podriaďujú hodnotám, ktorým sami neveria.

ZAUJÍMAVOSŤ: V súčasnosti tvorí generácia X a Y najpočetnejšiu pracovnú skupinu. Ak by zamestnávatelia dokázali lepšie pochopiť ako pracujú, udržali by si ich v zamestnaní.

Mnoho miléniových detí videlo svojich rodičov vystresovaných pracovať vo veľkých firmách vo dne v noci. Preto je pre nich typické nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Svojich rodičov si vážia za prácu, ktorú pre svet vykonali, ale nechcú žiť podobným spôsobom. Svoj život nechcú obetovať len práci, pretože si veľmi vážia rodinu a partnerské vzťahy.

Generácia Z sú maximálne digitálni ľudia

Je to generácia, ktorá sa už narodila so znalosťou technológií. Sú zvyknutí, že celý svet nájdu vo svojom mobile. Sú aktívni, zháňajú si informácie a sú nároční na kvalitu. Už teraz majú veľkú kúpnu silu a tá ešte porastie, preto ich značky rozhodne nemôžu ignorovať. Neoddeľujú striktne virtuálnu skúsenosť od reálnej a aj popri práci alebo učení chcú mať zábavu.

Táto skupina ľudí je nezávislá a snaží sa využiť svoje schopnosti na maximum. Prácu si hľadajú intuitívne a zostávajú v nej len tak dlho, kým ich nenapĺňa. Sú schopní požiadať svojho zamestnávateľa o benefity, na čo by si staršie generácie netrúfali (flexibilný pracovný čas, práca z domu, vyššie finančné ohodnotenie). Mnohí sa nad svojou pracovnou budúcnosťou nezamýšľajú. Na trhu práce však neustále pribúdajú pracovné ponuky, ktoré sa snažia týchto mladých ľudí nalákať. Stáva sa hnacím motorom mnohých firiem, ktoré sú nútené stále viac a viac sa zameriavať na digitalizáciu, aby mladým ulahodili a držali s nimi krok.

ZAUJÍMAVOSŤ: Zo 46. krajín by mnohí z tejto generácie chceli pracovať už po strednej škole. 15% by takúto možnosť privítalo hneď, ďalších 47% by to zvážilo. Čo je úplne odlišné, než u generácie X a Y, kde vysoká škola bola jasná voľba, ak na to mali peniaze. Generácia Z chce využiť viac školení u zamestnávateľa a získať viac pracovných skúseností.

Generácia Z bude mať podľa všetkého výrazného podnikateľského ducha. Väčšina uprednostňuje vlastný biznis pred pozíciou zamestnanca. Zamestnávatelia môžu tento fakt využiť aj ako výhodu. Podnikateľského ducha môžu „zakomponovať“ do svojich firemných kultúr, podporovať osobný rozvoj zamestnancov, lepšie komunikovať prínos jednotlivcov k spoločnému výsledku.

Generácia Alfa je našou budúcnosťou

Deti z tejto generácie sú ešte stále v predškolskom veku. V čase ich narodenia, svet už naplno ovládali smartfóny, sociálne siete a slovo „app” je azda základ ich života. Predpokladá sa však, že táto generácia bude najpriebojnejšou v modernej histórii.

Odhaduje sa, že generácia Alfa sa dožije najvyššieho veku a bude najbohatšia. Poslední, ktorí budú ešte do generácie spadať, prídu na svet v roku 2025. Generácia Alfa sa stane tou, ktorá bude v domácnosti do značnej miery rozhodovať o financiách. Je dosť pravdepodobné, že budú po vzore rodičov otvorení multikulturalite a budú odmietať rodové stereotypy. Rovnako je predpoklad, že pôjde o najvzdelanejšiu generáciu. Na technológiu sa nebudú pozerať len ako na doplnok, stane sa integrálnou súčasťou ich životov.

Zároveň však pôjde o najrýchlejšie sa meniacu generáciu, keďže technológie sa menia každým dňom a deti sa jej už teraz prispôsobujú závratne rýchlym tempom. Táto nová generácia nebude premýšľať o technológiách ako o nástroji, ale ich integruje neobyčajným spôsobom do svojich životov. Aká bude generácia Alfa na pracovnom trhu ukážu technológie, ktorých používanie sa neskôr prejaví na ich osobnostiach.