• Transparentnosť platov v EÚ

    EÚ schválila nové pravidlá transparentnosti platov

    Európska únia nedávno zaviedla nové nariadenia o transparentnosti odmeňovania s cieľom riešiť otázky rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a celkovej transparentnosti. Cieľom je posilniť postavenie zamestnancov a podporiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v celej EÚ.

Najnovšie príspevky na našom blogu

Videoblogy