Rënie e ofertave për punë në tregun e punës? Cilat industri u prekën dhe cilat jo?
Këto janë pyetjet që u përgjigj drejtori i Atena.