V dnešnom rýchlom svete je schopnosť rýchlo a efektívne sa učiť čoraz cennejšia. Čím rýchlejšie sa totiž učíte, tým rýchlejšie môžete svoje vedomosti uplatniť a žať ovocie. Schopnosť nášho mozgu uchovávať informácie v krátkodobej pamäti je však obmedzená. Zásadná štúdia Georgea Armitagea Millera z roku 1956 odhalila, že priemerný človek si dokáže do krátkodobej pamäte uložiť len približne sedem položiek. Z toho vyplýva, že keď čelíme prezentácii alebo prednáške, ktorá predstavuje desať dôležitých bodov, je prakticky nemožné zapamätať si všetko. Kľúč spočíva v preklenutí medzery medzi krátkodobou a dlhodobou pamäťou. Dnes sa budeme zaoberať účinnými technikami na zlepšenie uchovávania vedomostí a ich prenos z prchavého záberu krátkodobej pamäte do trvalej zásobárne dlhodobej pamäte.

Zapíšte si to

Ľudia, ktorí si „pamätajú“, majú tendenciu zabúdať. Tí, ktorí si to zapíšu, si to však pamätajú. Neexistuje jednoduchšia a zároveň účinnejšia metóda, ako si uchovať všetky cenné informácie, ktoré ste získali. Riešením je mať všetko usporiadané tak, aby ste sa rýchlo dostali ku konkrétnej informácii.

Rozdeľte si poznámky do kategórií podľa predmetu alebo témy a vytvorte si pre každú z nich samostatné sekcie. V rámci každej sekcie zoraďte informácie chronologicky alebo podľa dôležitosti a usporiadajte ich v logickom poradí. Zvážte použitie nadpisov, podnadpisov, odrážok alebo číslovania, aby ste svoje poznámky štruktúrovali a uľahčili si orientáciu v nich. Okrem toho farebné kódovanie alebo používanie rôznych zvýrazňovačov môže pomôcť vizuálne odlíšiť kľúčové body alebo súvisiace myšlienky. Dbajte na to, aby vaše poznámky boli jasné a čitateľné, používajte jednotný formát a stručný jazyk. Kľúč k efektívnemu usporiadaniu poznámok spočíva vo vytvorení uceleného a organizovaného systému, ktorý vyhovuje vášmu štýlu a uľahčuje efektívne vyhľadávanie informácií.

Rozložené opakovanie

Povedzme, že sa chceme naučiť nové slovo v cudzom jazyku. Ak ho povieme alebo napíšeme desaťkrát v priebehu niekoľkých minút, s najväčšou pravdepodobnosťou ho zabudneme. Namiesto toho, aby ste všetky informácie natlačili do jedného sedenia, rozdeľte opakovanie na viac dní alebo týždňov. Táto technika, známa ako rozložené opakovanie, využíva psychologický efekt odstupu, ktorý naznačuje, že informácie sa učíme a uchovávame lepšie, keď sa s nimi stretávame v určitých intervaloch. Opakovaním materiálu v strategických intervaloch posilňujete nervové spojenia a zvyšujete šance na zakódovanie informácií do dlhodobej pamäte.

Stratégie aktívneho učenia

Pasívne prijímanie informácií môže brániť efektívnemu prenosu vedomostí. Naopak, zapojenie sa do aktívnych stratégií učenia môže podporiť hlbšie pochopenie a upevnenie pamäte. Techniky, ako napríklad zhrnutie informácií vlastnými slovami, učenie materiálu niekoho iného alebo vytváranie kartičiek na samovyučovanie, vám môžu pomôcť aktívne spracovať a upevniť to, čo ste sa naučili. Aktívnym zapájaním sa do práce s materiálom posilňujete nervové spojenia a zvyšujete šance na prenos vedomostí z krátkodobej do dlhodobej pamäte.

Chunking

Jednou z účinných techník na zlepšenie uchovávania informácií v pamäti je rozdeľovanie na časti. Namiesto toho, aby ste sa snažili zapamätať si jednotlivé položky samostatne, môžete zoskupiť súvisiace informácie do zmysluplných zhlukov alebo „kusov“. Ak si napríklad potrebujete zapamätať sériu čísel, napríklad 3141592653, môžete ju rozdeliť na časti ako 3,14, 159, 26 a 53, ktoré zodpovedajú známym matematickým konštantám a významným čísliciam. Usporiadaním informácií do zvládnuteľných častí môžete prekonať obmedzenia krátkodobej pamäte a uľahčiť si ich zapamätanie. Nezabúdajte, že chunking nie je určený len pre matematikov. Rovnakú metódu môžete použiť bez ohľadu na to, čo sa učíte. Stačí, ak budete spájať časti informácií akýmkoľvek možným spôsobom.

Ako si zapamätáme svoje know-how v Aténe?

Keďže sme spoločnosť, ktorá denne prináša inovácie, je veľmi dôležité pomôcť našim zamestnancom zapamätať si informácie o nových nástrojoch, ktoré môžu použiť na zvýšenie produktivity alebo uľahčenie svojej práce.

Preto sa nespoliehame na jedinú metódu. Po prvé, ukladáme každú informáciu, ktorú máme k dispozícii. Najdôležitejšie časti každého stretnutia, prezentácie alebo školenia sú prehľadne uložené a pre našich zamestnancov kedykoľvek k dispozícii. Ďalšou metódou, ktorú používame, je rozmiestnené opakovanie – tým, že z času na čas zopakujeme dôležité informácie a vytvoríme o nich test, zabezpečíme, aby si ich všetci vo firme zapamätali. Keď nájdeme príležitosť na jej uplatnenie, v spoločnosti Atena sa spoliehame aj na stratégie aktívneho učenia a chunking, pretože sú to tiež vynikajúce spôsoby dlhodobého zapamätania informácií.

Ako sa uistíte, že si niečo zapamätáte? Podeľte sa s nami v sekcii komentárov nižšie.