Od roku 2004 vstúpilo do Európskej únie 13 nových členských krajín (vrátane Slovenska). Za túto dobu vzniklo v týchto krajinách mnoho významných investícií prevažne kvôli nízkej cene práce. Ako sa však situácia zmenila počas nášho členstva v EÚ? Sú ešte nové členské štáty atraktívne pre investorov?

Cenu práce meriame na základe ukazovateľa „Priemerné hodinové náklady na prácu„. Zahrňuje celkové náklady práce pre zamestnávateľa (mzda + daň + odvody). V tabuľke nájdete prehľad toho, ako sa v období od 2004 do 2016 zmenila cena práce v nových členských štátoch EÚ.

KrajinaCena práce – 2004Cena práce – 2016Rozdiel v €Rozdiel v %
EU – 2823,00 €29,80 €6,80 €25%
Slovinsko11,20 €16,20 €5,00 €45%
Cyprus12,60 €15,80 €3,20 €25%
Malta9,60 €13,20 €3,60 €38%
Estónsko4,30 €10,90 €6,60 €153%
Slovensko4,10 €10,40 €6,30 €154%
Česko5,80 €10,20 €4,40 €76%
Chorvátsko6,90 €10,00 €3,10 €45%
Poľsko4,70 €8,60 €3,90 €83%
Maďarsko5,90 €8,30 €2,40 €41%
Lotyšsko2,70 €7,50 €4,80 €178%
Litva3,20 €7,30 €4,10 €128%
Rumunsko1,90 €5,50 €3,60 €189%
Bulharsko1,60 €4,40 €2,80 €175%

Z údajov tabuľky je jednoznačné, že cena práce stúpala vo všetkých krajinách. Tempo rastu však bolo výrazne rozdielne.

Ktoré krajiny prestávajú byť z hľadiska ceny práce menej atraktívne pre investorov? V prvom rade Slovensko aj Estónsko. Tieto dve krajiny zaznamenali od roku 2004 najvyšší nárast ceny práce. Vyše 150%-ným rastom predbehli aj významnejšie európske ekonomiky ako Poľsko, Česko, Maďarsko (v týchto krajinách narástla cena práce o 40 – 80%).

Ktoré krajiny sú pre investorov zaujímavé? Podľa ceny práce určite Bulharsko a Rumunsko. V týchto krajinách síce stúpli náklady zamestnávateľov na prácu o vyše 170%, no napriek tomu je ešte cena práce v týchto krajinách o približne 50% nižšia, než na Slovensku. Predpokladáme teda, že v nasledujúcich rokoch môžeme najvyšší prílev významných investícií očakávať práve v Bulharsku a Rumunsku.

Musíme poznamenať, že cena práce je síce veľmi dôležitým, ale nie jediným faktorom pri rozhodovaní investorov o tom, kam nasmerujú svoje investície. Pri rozhodovaní prihliadajú aj na stav infraštruktúry, politickú situáciu, demografický vývoj a mnoho ďalších faktorov.