Ako sa zmenila cena práce od roku 2004?

Od roku 2004 vstúpilo do Európskej únie 13 nových členských krajín (vrátane Slovenska). Za túto dobu vzniklo v týchto krajinách mnoho významných investícií prevažne kvôli nízkej cene práce. Ako sa však situácia zmenila počas nášho členstva v EÚ? Sú ešte nové členské štáty atraktívne pre investorov? 

Cenu práce meriame na základe ukazovateľa "Priemerné hodinové náklady na prácu". Zahrňuje celkové náklady práce pre zamestnávateľa (mzda + daň + odvody). V tabuľke nájdete prehľad toho, ako sa v období od 2004 do 2016 zmenila cena práce v nových členských štátoch EÚ.

 

Vývoj ceny práce v nových členských krajinách EÚ v období od 2004 do 2016

Krajina Cena práce - 2004 Cena práce - 2016 Rozdiel v € Rozdiel v %
EU - 28 23,00 € 29,80 € 6,80 € 25%
Slovinsko 11,20 € 16,20 € 5,00 € 45%
Cyprus 12,60 € 15,80 € 3,20 € 25%
Malta 9,60 € 13,20 € 3,60 € 38%
Estónsko 4,30 € 10,90 € 6,60 € 153%
Slovensko 4,10 € 10,40 € 6,30 € 154%
Česko 5,80 € 10,20 € 4,40 € 76%
Chorvátsko 6,90 € 10,00 € 3,10 € 45%
Poľsko 4,70 € 8,60 € 3,90 € 83%
Maďarsko 5,90 € 8,30 € 2,40 € 41%
Lotyšsko 2,70 € 7,50 € 4,80 € 178%
Litva 3,20 € 7,30 € 4,10 € 128%
Rumunsko 1,90 € 5,50 € 3,60 € 189%
Bulharsko 1,60 € 4,40 € 2,80 € 175%

Z údajov tabuľky je jednoznačné, že cena práce stúpala vo všetkých krajinách. Tempo rastu však bolo výrazne rozdielne.

Ktoré krajiny prestávajú byť z hľadiska ceny práce menej atraktívne pre investorov? V prvom rade Slovensko aj Estónsko. Tieto dve krajiny zaznamenali od roku 2004 najvyšší nárast ceny práce. Vyše 150%-ným rastom predbehli aj významnejšie európske ekonomiky ako Poľsko, Česko, Maďarsko (v týchto krajinách narástla cena práce o 40 - 80%). 

Ktoré krajiny sú pre investorov zaujímavé? Podľa ceny práce určite Bulharsko a Rumunsko. V týchto krajinách síce stúpli náklady zamestnávateľov na prácu o vyše 170%, no napriek tomu je ešte cena práce v týchto krajinách o približne 50% nižšia, než na Slovensku. Predpokladáme teda, že v nasledujúcich rokoch môžeme najvyšší prílev významných investícií očakávať práve v Bulharsku a Rumunsku. 

Musíme poznamenať, že cena práce je síce veľmi dôležitým, ale nie jediným faktorom pri rozhodovaní investorov o tom, kam nasmerujú svoje investície. Pri rozhodovaní prihliadajú aj na stav infraštruktúry, politickú situáciu, demografický vývoj a mnoho ďalších faktorov.